Jeho odkaz je stále živý

Doba »převyprávění« a »nového výkladu« historie se nemohla vyhnout ani osobě Jana Husa. Podle současného výkladu mělo jít pouze o jeho »vzpouru proti praktikám církve«, přičemž prý jeho výklad ne vždy odpovídal skutečné pravdě. Pokud by uznal výtky a dokázal se z nich poučit, pak by se nikdy na hranici nedostal. Je tu však i jiný názor. Hus se údajně vzbouřil proti tehdejšímu právu a musel počítat s tím, že bude nést následky. A to proti církvi, jíž přísahal věrnost. A ono jeho »braň pravdu« bylo vlastně bránění pouze »jeho vlastní pravdy«, která byla prý scestná.

To všechno a mnohé další teorie, někdy i od tzv. historiků, můžeme slyšet nebo číst, a jestliže pod takovým názorem je podepsán graduovaný člověk, pak nepochybně to »musí být pravda«. Komunisté vám lhali – to je základní tvrzení a do toho se dosazuje podle potřeb »skutečná pravda«. Kdysi, v době, kdy moc v zemi ovlivňovali jezuité, kdy dominikáni byli snad jedinými správnými výkladci víry a Bible, se jeho jméno, jméno Jana Husa, překrylo legendou o svatém Janu, jiném než byl mistr Jan, o Janu Nepomuckém. Potřebovali někoho, kdo převezme »prapor mučedníka« a člověka, který pro svou pravdu musel také zemřít. Prý nevyzradil králi zpovědní tajemství svěřené mu samotnou královnou. Bylo to jinak, ale to lid nemohl vědět. Nic nevadilo, že si zpočátku pletli Jana z Nepomuku s Janem z Pomuku a měli najednou hned Jany dva. Ani to, že Nepomuk je jeden a obec jmenující se Pomuk neexistovala. Pak na téměř každý most začali stavět jeho sochy, aby ho každý měl dennodenně na očích. Brzy po listopadovém převratu se dokonce pouti na počest tohoto Jana účastnili i tehdejší nejvyšší státní představitelé a tím »potvrdili« »pravdivost« příběhu, který neměl se skutečností nic společného.

Nahradit Jana Husa Janem Nepomuckým se však nepodařilo. Další léta přece jen mnohé z nepravd vytěsnily, i když zmíněné pokusy a vyslovované »argumenty« mající za cíl mistra Jana přenést z nábožensko-sociální oblasti na pouhou církevní reformaci, stále trvají a nejsou tak účinné, jak by si představovala církev a ideologové současnosti. Zapadá do nich i pokus o postavení repliky Mariánského sloupu přímo proti pomníku Jana Husa.

Ano, je pravdou, že Hus bojoval za očistu církve, že se postavil proti odpustkům, je však také pravda, že kázal a psal o rovnosti lidí, že přiznal právo se postavit proti těm, kteří jsou »nehodni« a jde jim pouze o bohatství, než o blaho všech lidí. Byla v tom výzva k odporu proti zneužívání moci, proti tomu, že jedni mají vše a druzí strádají. Pokoušel se změnit svět slovem, jeho následovníci, kteří se nazývali »husité«, už vzali cepy do rukou a začali svět měnit. Proto Jan Hus »se stal« praporem skutečné rovnosti mezi lidmi, revolučnosti v myšlení, proto pokusy jeho odkaz posunout jinam. Proto si výročí jeho hrdinské smrti také připomínáme.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 88 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-07-06 10:51
Pro VelkyMaximilian. Příručky jsem nikdy nečetl. Považuji to za
ztrátu času. Vy asi ne, když víte co v nich bylo. Spoustu jinéhio ano.
Kapitál, Bibli Komunistický manifest ale i Maovu Rudou knižku - ne jako
návod ale ze zvědavosti. A spoustu různé historické literatury třeba
Chetity a Egyptem počínaje WWW II a Vietnamem konče. Ostatní je
současnost. Tam jsou zdroje. Potom vlastní hlava a logika. Dost mi
pomáhá i má bývalá práce. Informatika od programování přes správu
systémů i aplikací k sítím jak jsem tu už jednou vspomenul. Proto asi
hledám těžko souzvuk s Vámi, Prchaly Motly, Kacerowskimi či Salekivy
a podobnými zbloudilci či fanatiky, s klapkami na očích chci-li se
vyhnout pejorativnějším výrazům při hodnocení. Ale každý jsme
nějaký a máme svou pravdu, že.
velkymaxmilian
2019-07-06 09:37
@hajek.jiri51. Za účelem rozšíření vašeho historického obzoru,
který se jeví skutečně více než částečně omezený,
komunistickými příručkami si přečtěte něco z jiného soudku.
Začněte třeba prací uznávaného současného historika se zaměřením
na pozdní středověk a husitství pana prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.
: "Lipanská křižovatka". Mimochodem "Znamení Lipan"
z pera Záviše Kalandry, které vyšlo v roce 1934 je také poučné. V
případě druhého autora vám doufám nebude vadit, že jde o jednu ze
čtyř obětí justičních vražd v procesu s Dr.Horákovou, kterého in
memoriam Řádem T.G.Masaryka vyznamenal v roce 1990 Václav Havel. Inu u
některých lidí člověk neví...
jiri.suchanek
2019-07-06 08:54
U Husovy činnosti nelze oddělovat právo od neřádů v církvi. Hus byl
biblický - ve svých pracech se opíral o Písmo. Sem spadá to jeho
tvrzení o rovnosti lidí - je pravda že před Bohem jsou si všichni
rovni. Před zákonem také, ale praxe vypadala již dávno před Husem
všelijak, vypadala tak za Komančů a vypadá tak dodnes - podívejte se
na praxi současné sněmovny a poslanců, kdy nikdo nenese za nic
odpovědnost. Bludy co jsou Husovi vyčítány zůstaly bludy dodnes a
beze změny. Pan Grospič vyčítá historikům přepisování a
nesprávný výklad, sám však historikem není. A doby kdy byl
přípustný jediný správný výklad dějin jsou snad již za námi.
hajek.jiri51
2019-07-06 01:56
Zmar a zkáza nastali když se museli bránit dobromyslným křižákům
které vyslali Ti co je jim cizí cokoliv prolidové. Potom oko za oko.
Stieglitz - od Vás by se distancoval i Posselt. Hail. Lipany a 1989 má
společné to jak následně aktéři čučeli. A že by Motle jména
Žižka, Hus, Jirásek a tradice z nich odvozené něco říkaly jsem
nečekal, že jste zapoomněl Otíka mne překvapuje. Pane Prchal, Hus
zemřel pro podrývání ekonomických zájmů Vatikánu. A Sračky patří
do záchodu, ne do výkladu.
jarprchal43
2019-07-05 22:50
Odložte komunistické příručky a učebnice dějepisu. Postava Jana Husa
na sebe nabalila tolik nesmyslů, jako málokterá jiná historická
osobnost. Na druhou stranu – kdo dneska ještě zmíní jeho velkou
zásluhu o český jazyk? Hus byl člověk církve, která ho také soudila
podle středověkých zákonů a představ. Smrt upálením je z hlediska
současného člověka nepředstavitelná, lidé ve středověku byli
přesvědčeni, že smrt ohněm očišťuje. Upálením Hus paradoxně
unikl peklu. Tady bych si dovolil otázku: věřili čeští komunisti v
padesátých letech, že očišťuje oprátka, když věšeli
příslušníky své strany v čele s Rudolfem Slánským? Bludy, za které
Husa kostnický sněm odsoudil jsou dnešnímu člověku cizí. Těžko
pochopitelné byly i jeho současníkům. Několik příkladů názorů, za
něž byl Hus odsouzen: 1. udělení svátosti knězem ve smrtelném
hříchu je neplatné (přenesete-li to do dnešního světa budou
neplatné např. rodné listy všech občanů podepsané úředníkem,
který má milenku nebo pije) 2. církev je tvořena výhradně
předurčenými ke spáse (tohle ze současnosti možná znáte –
komunistou se nemůže stát člověk, jehož si strana nevybrala). 3.
Neuznával církevní instituce (jak by bez institucí občanských či
stranických fungovala společnost) 4. Remanace – víte vůbec co to je?
Zjednodušeně řečeno, jde o to, co se při mši děje s hostií. Podle
církve se hostie proměňuje a stává se tělem Kristovým, ale vnější
vlastnosti chleba zůstávají. Hus tvrdil, že kromě Krista zůstává v
hostii přítomna ještě matérie chleba. (To je opravdu „problém“,
který hýbe současným světem). Za tohle byl Hus odsouzen.
Domníváte-li se, že tohle je pravda, za níž stojí zato umírat, je mi
vás líto.
rosemil71
2019-07-05 21:11
Pane Prchale,už nepokračujte prosím,ve vašem proslovu.To,co jste
řekl,je naprosto strašné.Poprosil bych,pokud jste tak sečtělý,abyste
už nerozšiřoval bludy.
jarprchal43
2019-07-05 17:26
Věčné omílání teze, že Hus zemřel pro pravdu, je směšné. Když
se na to podíváme z marxistického hlediska, tak jaká pravda? Klasik
přece řekl, že „náboženství je opium lidstva“. Hus v Kostnici
nezemřel kvůli tomu, že kritizoval rozmařilost církve, jak se často
tvrdí. To je pouze okrajová část jeho učení a na kostnickém sněmu
na přetřes vůbec nepřišla. Do sporu s církevními hodnostáři se
dostal pro heretické názory, které převzal od anglického
náboženského myslitele Johna Wicliffa. A nyní se dostáváme k
zásadní otázce problému: jaká pravda, když marxisté náboženství
zcela odmítají? Ze současného pohledu Hus zemřel pro své názory, z
náboženského hlediska scestné. Zemřel pro své přesvědčení,
nikoliv pro pravdu. V tom je podstatný rozdíl.
svaty_vaclav
2019-07-05 10:31
velkymaxmilian – nelži, nepřepisuj a nepiš jak se ti to hodí, jak je
u tebe zvykem. 7.3.2019 jsi si našel podle tvého tvrzení Partičku
stejných havlistických hospodských troubů jako jsi ty sám
velkymaxmilian a v diskusi na HaNo jsi se vyškleboval a posmíval se nad
německými plynovými komorami Osvětim, které zplodil německý
kapitalismus, to může jen polonacistické hovádko tvého ražení a
tobě podobní, takoví se jen tak nenajdou. Tak ať ti za ty německé
koncentráky ty panáky v hospodě od tobě podobných troubů chutnají
velkymaxmilian, jak jsi se tady chlubil že je od nich v hospodě
dostáváš a chutnají ti.
velkymaxmilian
2019-07-05 09:00
@svaty_václav: Vámi včera "vylepená tapeta" je starého data,
kdy jste ji již použil (a kolikrát) lze "vyguglovat".
Blábolem, který není mimochodem z vaší hlavy, jste se zapojil
například do diskuse pod stať Silbra (O křivém slovu kardinála Duky)
dne 30.dubna 2019. Takže Pepku Vyskoči vysyp své profláknuté
"tapety" do koše, na prázdniny zajeď do Finska, vrať se na
lokomotivě a začni znovu!
velkymaxmilian
2019-07-04 18:53
Hájek dokončil výklad odkazu husitství, poté se vyvalily vlny zdola a
roztáhla se v širá kola, na topole podle skal zelení mužíci Jirásek,
Kopecký, Nejedlý,Macek, Vávra a Kojzar uznale pocitem hrdosti na své
dílo zatleskali, podivná to zem, kde blbost stále ne a ne dokvést...
jarprchal43
2019-07-04 18:32
hajek.jiri51 - Historickou návaznost husitů a komunistů jste trefil.
Všude zmar a zkáza.
o.motl
2019-07-04 17:38
Spojil jste ten historický řetěz perfektně, Hájku. A paralela mezi
listopadem 1989 a tragédií u Lipan je jasná každému, kdo má v hlavě
mozek. Jenom jste zapomněl dodat, že tři hlavní zdroje tradic lidově
demokratické armády jsou soudruh Žižka, soudruh Husek a soudruh
Jirásko.
hajek.jiri51
2019-07-04 12:55
Stačí se zamyslet nad principy Tábora a mělo by být jasno, o co
husitům šlo. Hisrorická návaznost je jasná - Kristus a jeho učení,
husité, komunisté jsou články jednoho historického řetězu. A
paralelou mezi husitstvím a jeho koncem je cesta od Beneše a jeho
názorů reprezentovaných jeho dekrety k současné prosudeto-německé
vlastizrádné chásce. A nevidět to mohou pouze oni vlastizrádcové. Že
pane Stieglitz a spol.
svaty_vaclav
2019-07-04 12:31
Husitství patří k nejslavnějšímu období českého státu. Čeští
Husité byli zastánci spravedlnosti a pravdy a dokázali svými vojsky
řádně vyprášit kožichy katolické církvi. Zásady a fakta uvedená
např. v Husových Knížkách o svatokupectví jsou nadčasová a na
katolickou církev sedí i dnes. Všechno, co Mistr Jan Hus kritizoval
dělá církev dodnes. Husovy knihy a Husovy myšlenky jsou nežádoucí a
nebezpečné pro katolickou církev i v dnešní době. Při jejich čtení
si člověk uvědomí, že všechno proti čemu brojil Mistr Jan Hus
katolická církev dělá i dnes. Břichopasectví, hamižnost a
mamonářství katolické církve můžeme sledovat v přímém přenosu v
Havlem rozbitém Československu. Církevní preláti a příslušníci
katolické církve se svých majetků jen tak nevzdají a udělají
všechno pro to, aby s hamižností sobě vlastní tyto neprávem nabyté
majetky z cizího rozmnožovali. K tomu je jim dobrá jakákoli lež a
podraz a spřažení se s kýmkoli, třeba i s TOP-09, ODS, STAN a
KDU-ČSL, Piráty, ta „naše“ „apolitická“ katolická církev.
velkymaxmilian
2019-07-04 10:39
Jistě lze souhlasit s tím, že účelové "převyprávění"
historie si zaslouží odsouzení. Otázku zda autor, pravidelný aktér
"pietních" aktů na Olšanských hřbitovech u hrobu K.G., je
nejvhodnějším kritikem nechme na čtenáři... Jan Hus byl
římskokatolický kněz, který by se zděšením zíral, na v jeho
jménu, páchaná zvěrstva a vandalismus, kterým se "boží
bojovníci" v první fázi tzv. "husitské revoluce"
prezentovali. Výčet zničených sakrálních staveb, vyvražděného
osazenstva klášterů obojího pohlaví a ubitých katolických kněží
je nesmazatelnou skvrnou na našich dějinách. Co se týče sv.Jana
Nepomuckého tvrzení: "... to, že Nepomuk je jeden a obec
jmenující se Pomuk neexistovala", je mylné, Pomuk existoval, je to
původní historicky doložený název Nepomuku. Časová posloupnost: smrt
Jan Nepomucký 1393, Jan Hus 1415, konec husitských válek 1434.
Nepomucký byl svatořečen papežem Benediktem XIII až v roce 1729
(blahoslaven 1721). Jeho kult se začal vytvářet koncem 17.století
počátkem osmdesátých let se na Karlově mostě objevila jeho socha,
teprve od roku 1700 je ve Svatovítské katedrále jeho stříbrné
antependium. Pragmaticky vzato se to jeví tak, že jezuité ve
vytváření protipólu Janu Husovi proflákali pár století a chudáci
netušili, že české kacířství se nakonec přetaví v unikátní
evropský ateismus. Na závěr této glosy lze dodat jedno, pracující
musí nyní vyčkat do roku 2022, Cyrda a Metod vyjde na pondělí, Hus na
úterý, což dá čtyři dny volna...
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.