Ilustrační FOTO - Pixabay

Ochrana vody vládu nezajímá?!

Návrh poslanců KSČM na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství bude Poslanecká sněmovna projednávat s nesouhlasným stanoviskem vlády. KSČM je postojem kabinetu překvapena. Obzvlášť, když ochrana vody byla jednou z podmínek pro toleranci vlády ze strany KSČM.

Vládní legislativci v podkladech pro ministry poukázali na to, že voda nyní majitele nemá, ve vlastnictví je až po odběru. Pokud by se stal majitelem vody stát, nesl by odpovědnost například za povodně nebo za vodní erozi a musel by se také vypořádat například s vlastníky pozemků, které tvoří koryta vodních toků, uvedli ve stanovisku vládní legislativci. Problém je podle právníků kabinetu také s přesným vymezením pojmů ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství. Upozorňují na to, že za přírodní bohatství je označen celý zemědělský půdní fond a zvěř. »V této šíři by se jednalo o radikální změnu ve vlastnických poměrech v ČR,« napsali. Vyvlastňování přírodních zdrojů a přírodního bohatství by mělo zásadní dopad na státní rozpočet, dodali.

O vlastnické poměry vůbec nejde

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič je postojem vlády velice zklamán. »Nerozumím tomu, proč vláda zvolila tak extenzivní výklad našeho návrhu. Náš zákon nemá měnit vlastnické poměry a ani nemá vytvářet žádný základ k nějaké takové změně,« řekl Haló novinám Grospič.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič.

Grospiče udivil také argument vládních legislativců, že voda nemá dnes majitele. »Voda, jako každá jiná surovina, není-li ve vlastnictví soukromém, je automaticky ve vlastnictví státu. Nelze se na ni dívat jako například na vzduch. Je to surovina,« uvedl Grospič.

Prapodivným se Grospičovi zdá rovněž argument, že by stát po přijetí novely odpovídal za škody například při povodních. »Tento problém v legislativě řeší pojem takzvané vyšší moci a s naším návrhem vůbec nesouvisí. Upřímně, vidím za postojem kabinetu spíše alibismus jednotlivých resortů, které chtějí tento stále palčivější problém naší společnosti odpálkovat a nechat ho vyřešit někoho jiného,« prohlásil Grospič, kterého mrzí, že vláda nepochopila, že za návrhem KSČM byla pouze snaha přidělit vodě, jakožto silně ohrožené surovině, prioritní ochranu.

Politické dopady budou

Stanovisko vlády Grospiče překvapilo i z toho důvodu, že větší ochrana vody je jednou z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Grospič upozornil, že z tohoto hlediska může mít včerejší postoj kabinetu značné politické dopady. »Dopady to nepochybně mít bude. Tím neříkám, že zítra budeme chtít sundavat vládu. Ale budeme se chtít s vládními stranami bavit o našem návrhu. O tom, jak ho ve Sněmovně třeba pozměnit, aby byl pro vládu přijatelný. K takovým změnám jsme připraveni. Rozhodně se však našeho základního požadavku nezřekneme,« upozornil Grospič.

Konkrétní a srozumitelný návrh

Podle poslanců KSČM má ústavní novela zamezit spekulacím s přírodním bohatstvím. Komunisté navrhují rozšířit nynější článek ústavy, podle kterého »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství«. Nově by zněl, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. »ČR chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací,« stálo by v ústavě. Způsob využívání a ochrany by podle novely stanovil zvláštní zákon.

Ministerstvo zemědělství už dříve oznámilo, že si nechá k možnosti zakotvit ústavní ochranu vody vypracovat odborný posudek. Svou ústavní novelu k zajištění ústavní ochrany vody a půdy podali také lidovci. Chtějí, aby příslušný ústavní článek zněl, že »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství«. Podle Grospiče možná vláda hodlá svůj závazek splnit kývnutím na tento návrh. Upozornil však, že návrh KSČM je konkrétnější a srozumitelnější.

Komise k suchu

Vláda měla včera na stole i další návrh týkající se problémů kolem vody a sucha. Schválila zřízení komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Návrh novely vodního zákona počítá s tím, že komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy. Krajské komise by měly vzniknout do tří měsíců od té doby, co bude zákon účinný.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 32 hlasů.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.