Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci schválili mírnější režim pro »dětské« dlužníky

Lidé s dluhy z dětství by mohli být oddluženi ve zvýhodněném režimu, stejně jako senioři a zdravotně postižení. Peněžitých závazků by se mohli zbavit za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení.

Předpokládá to poslanecká novela insolvenčního zákona, kterou zrychleně už v úvodním kole schválila Sněmovna hlasy všech svých přítomných členů. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Novelu podepsali zástupci všech stran zastoupených ve Sněmovně v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD). Za KSČM návrh podepsal místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič.

Předloha v podstatě navazuje na novelu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na rodiče nebo na lidi, kteří je mají v péči. Vláda s navrhovanou změnou občanského zákoníku souhlasila navzdory zápornému postoji ministerstva školství i spravedlnosti. Sněmovna ji podpořila už v úvodním kole, nyní je ve výboru. Návrhy reagují na situaci, kdy v ČR čelí exekucím přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič.

Vyvinout tlak na exekutory

Grospič po předložení novely Haló novinám řekl, že její předkladatelé si uvědomují, že předloha zásadně neřeší problém insolvence. »Ale je to snaha reagovat na ten nejkřiklavější problém, kdy vlastně už i podle současného práva by mohly soudy judikovat, že za dluhy a činnost dětí do doby nabytí zletilosti odpovídají jejich zákonní zástupci, většinou tedy rodiče,« zdůraznil Grospič. Nicméně rozhodnutí soudů a zvlášť postupy exekutorských úřadů jsou podle něj jiné. »Takže se ukázalo, že musíme vyvinout určitý tlak jak na exekutory, tak i na firmy, které uplatňují tyto dluhy, a tak trošku ovlivnit i predikaci soudů, že toto ustanovení bude do zákona dáno kogentně (kogentní - kategorický, přikazující – pozn. red.) že tyto dluhy půjdou jednoznačně za zákonnými zástupci. Správně by to mělo být tak, že do doby zletilosti, respektive alespoň do 15 let dítěte, by za něj měl odpovídat zákonný zástupce,« vysvětlil komunistický poslanec. Připomněl, že jedním z nejčastějších věřitelů je dopravní podnik, který by měl na přestupky dětí upozorňovat zákonné zástupce. Ten sice ví, o jakého černého pasažéra se jedná, ověří si totožnost dítěte, nezletilého, ale už neupozorní rodiče. Formálně to učiní vlastně jen v případě, kdy by už v určité fázi došlo k promlčení. A tak dluh většinou narůstá do obřích rozměrů.

Dvě varianty oddlužení

Předloha předpokládá zvýhodněný režim oddlužení pro lidi, pokud aspoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly před dovršením 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy mladých, které vznikly do 21 let jejich věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Mírnější režim oddlužení pro seniory a zdravotně postižené lidi přinesla velká novela insolvenčního zákona, která je účinná od července. Díky novele by měl na možnost osobního bankrotu dosáhnout širší okruh lidí v dluhové pasti než dříve. Přestala platit vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

Nyní jsou dvě varianty oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 % dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Dlužníci musejí věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Celková nejnižší suma i s odměnou činí zhruba 2000 korun měsíčně.

(jad, ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 8 hlasů.

(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.