Rozhovor Haló novin s Milanem Tarabou, předsedou Sdružení nájemníků ČR

Dostupnosti bydlení by měly pomoci orgány EU

Je všeobecně známo, že dostupnost bydlení se nezlepšuje. Je to problém Prahy, celé republiky, nebo jde o celoevropský jev?

Evropská města se stále častěji potýkají s klesající dostupností bydlení. Ceny nájmů a nemovitostí rostou i dvojcifernými čísly a obyvatelé jsou kvůli stoupajícím nákladům za bydlení vytlačováni do cenově dostupnějších oblastí, dále od centra měst či dokonce za jeho hranice, odkud pak musejí denně dojíždět. Přitom bydlení je jedním z pěti sociálních práv. Každý pracující člověk potřebuje mít klidný domov a zázemí.

Koncem loňského roku byla ve Vídni velká mezinárodní konference o bydlení pro všechny (Housing for All) za účasti zástupců příslušných ministerstev zemí EU, naší centrály International union of Tenants a některých dalších organizací. Bilancoval se tam vývoj dostupnosti bydlení v Evropě a konference konstatovala, že zejména ve velkých městech je bydlení nedostupné již pro střední vrstvu. V současnosti chybí na investice do bydlení 82 milionů eur ročně. Proto vznikla iniciativa, která by chtěla sehnat v EU alespoň jeden milion podpisů, aby se touto otázkou musela zabývat Evropská komise a Evropský parlament. Do března příštího roku se podpisů v Česku musí získat víc než 15 750. Cílem je usnadnit lidem v celé Unii přístup k bydlení. K požadavkům patří třeba zjednodušení čerpání peněz z fondů EU na dostupné či sociální bydlení, nastavení pravidel pro krátkodobé pronajímání přes digitální platformy či výjimka z maastrichtských kritérií pro veřejné investice dodostupných bytů.

Jak je možné se svým podpisem k iniciativě připojit?

Sdružení nájemníků ČR na základě výzvy organizuje podpisové akce, besedy atd., a požádalo Českomoravskou konfederaci odborových svazů a její organizace, Svaz měst a obcí a Radu seniorů ČR o podporu. Jsme rádi, že jsme ji už od několika odborových svazů získali. V Česku je možné archy podepisovat ve všech poradnách Sdružení nájemníků ČR. Poštou je lze posílat na adresu Sdružení nájemníků ČR, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, přes e-mail na adresu: info@son.cz nebo přímo na adresu českých zástupců Evropské občanské iniciativy Housing for all. Elektronicky je možné údaje vyplnit na adrese www.housingforall.eu, kde jsou i bližší informace.

Co iniciativa požaduje?

Především snazší přístup k dostupnému, případně sociálnímu bydlení pro všechny občany. Dále výjimku z maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení a zajištění jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné a neziskové organizace poskytující dostupné a sociální bydlení. A také narovnání podmínek mezi tradičními modely bydlení a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy ve formě ubytování a sestavení statistických podkladů k problematice bydlení.

Situace v oblasti bydlení je nepříznivá mimo jiné proto, že existují maastrichtská kritéria, která určují pojem de minimis. Podle nich se města a obce těžko mohou pustit do nějaké výstavby, pokud nezískají podporu. To je paradox. Nejbohatší lidé, kteří postaví byty do vlastnictví, protože na to mají peníze, si mohou z úroků odepsat až 350 000 korun na daních. Tak vlastně podporujeme ty nejbohatší, ale ti tvoří ve velkých městech nanejvýš deset procent těch, kteří dosáhnou na vlastnické bydlení. V rámci Evropy také chybí koncepce, jak podporovat investice a udržitelnost bytové politiky.

Chci se zmínit, že k této iniciativě se přidalo celé město Vídeň. Podle starosty Vídně Michaela Ludwiga patří zajištění dostupného bydlení v evropských městech k nejdůležitějším výzvám současnosti. Vídeň je město, které je v oblasti dostupného bydlení jedním z nejčastěji zmiňovaných zajímavých příkladů. Rakouská metropole totiž vlastní 220 tisíc obecních bytů a dalších cca 200 tisíc dotuje. Celkem 62 procent obyvatel Vídně proto bydlí v tzv. sociálních bytech, přičemž teoretický nárok na tyto byty má až 80 procent obyvatel Vídně. Díky široké nabídce regulovaného nájemného se ve Vídni daří držet na relativně nízké úrovni i tzv. tržní nájemné. Primátor Ludwig prohlásil, že je ochoten všem vládám a městům, které mají problémy s bydlením, poradit, jak to ve Vídni dělají.

Jak se u nás daří plnit dosavadní koncepci bydlení?

Koncepce rozvoje bydlení v ČR z roku 2011 stanovila tři hlavní úkoly. Prvním je zabezpečit vyšší dostupnost bydlení. Za druhé se měla zajistit udržitelnost nájemního vztahu. A třetím úkolem bylo zlepšit kvalitu bytů. Podle ředitele odboru politiky bydlení ministerstva pro místní rozvoj Jiřího Klímy první dva úkoly nebyly splněny vůbec a třetí tak z poloviny. Jsem rád, že nás náměstek ministerstva požádal o spolupráci při vytváření koncepce bydlení do roku 2030.

Do velkých měst se však stěhují za prací další a další lidé a tak se zdá, že poptávku po bydlení snad ani nelze uspokojit…

Do České republiky také proudí zástup cizinců, kteří vyčerpávají bytový fond způsobem, který je už těžko akceptovatelný. Meziročně máme v republice o 100 000 cizinců více. Do toho přicházejí různé formy digitálního zprostředkování ubytování, které také ubírají prostory pro nájemní bydlení občanů. Praha 1 je už téměř vylidněná a mění se ve skansen hotelového typu.

Navíc Česká republika se za posledních třicet let vzdávala dostupného bydlení v obecních bytech. Preferuje se vlastnické bydlení. Ovšem částky, za něž je takové bydlení dosažitelné, jsou absolutně mimo možnosti průměrného občana. Ohrožuje to nejen rodinný život, ale i pohodu ve společnosti. Pro českého občana, který pracuje standardní pracovní dobu, a zvláště pokud jde o mladou rodinu, je téměř nemožné získat vlastní bydlení. Pokud iniciativa uspěje, mohla by Evropská komise zvolit nějakou formu podpory nájemního bydlení.

Ale mohlo by to jít i bez ní. Například Praha nyní přišla s iniciativou, že podpoří družstevní výstavbu. Družstvům by dala pozemky s tím, že by od nich chtěla nějakou kvótu pro přidělování družstevních bytů. Je to jedna z forem, která je v Evropě rozšířená. Podobně reaguje Brno, které se zhlédlo ve Vídni. Pokud jde o koncepci bydlení do roku 2030, tam by se už všechny tyto věci mohly promítnout.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 10 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.