Zámek v centru města Foto – archiv MM PV

Prostějov podporuje kulturu na zámku a v kině METRO 70

Město Prostějov dlouhodobě podporuje rozvoj jak profesionální, tak i amatérské kultury. Mezi organizace zřízené městem patří Městské divadlo, Městská knihovna, kino METRO 70. Kulturu ve městě rovněž zajišťuje kulturní klub u hradeb DUHA, Městská galerie a informační středisko. Rada města a zastupitelstvo každoročně schvalují dotace amatérským kulturním spolkům a fyzickým osobám řádově ve výši několika milionů Kč.

Řada moravských a českých měst má přes letní období stálé pódium, na kterém probíhají zajímavé kulturní a společenské akce. Nejen občanům města, ale též radním a dalším zastupitelům města včetně členů komise pro kulturu rady ležela na srdci absence stálého pódia pro pořádání koncertů a různých kulturních akcí. Pódium by mělo být svým vzhledem přizpůsobeno umístění v památkové zóně. »Ke vzhledu pódia se vyjadřovali památkáři, a to z důvodu uvažovaného použití v památkové zóně centra města,« uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Radní na jedné ze svých schůzí schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky Letní scéna Prostějov. »Předmětem této veřejné zakázky je pořízení zboží včetně montáže a uvedení do provozu letní scény skládající se z demontovatelného zastřešeného pódia, osvětlovací a ozvučovací techniky a 170 kusů stohovatelných židlí,« uvedl primátor Prostějova František Jura (ANO).

Letní scéna by měla výrazně přispět k oživení centra města. Občané jsou zvědaví, kde bude tato scéna umístěna. »Bude se jednat o nádvoří zámku a vytvoření letní scény pro divadelní představení, koncerty či jiná hudební a společenská vystoupení, což bylo již cílem při zahájení celkové rekonstrukce prostějovského zámku. Jsem ráda, že nyní tento plán dotahujeme do konce,« uvedla náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová (ODS). Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude 3,5 mil. Kč bez DPH. Touto letní scénou sleduje město rozšíření kulturní nabídky pro občany a návštěvníky města. Její umístění na nádvoří zámku, který se nachází v centru města, je logické i praktické. V areálu zámku je umístěna městská galerie a také zázemí pro letní scénu. V provozu by měla být každoročně od jara až do podzimu. »Možnost vystoupení by měly mít místní hudební skupiny nebo ochotnické soubory,« doplnila Sokolová.

Využití pernštejnského zámku pro kulturu, společenské a vzdělávací účely v posledních dvou volebních obdobích intenzívně prosazoval také Klub zastupitelů za KSČM ve složení Jaroslav Šlambor, Josef Augustin, Václav Šmíd a Ivana Copková. V tomto volebním období podporují rozvoj kultury ve městě zastupitelé Jaroslav Šlambor, Václav Šmíd a dále členové komise pro kulturu a komise pro nákup uměleckých děl za KSČM.

Kino METRO 70 se v posledních dvou letech velmi intenzívně rozvíjí. Zásluhu na tom má nová ředitelka Barbora Kucsa Prágerová. »Kino dnes nabízí široké spektrum využití pro obyvatele města a zaslouží si jistě vylepšení, modernizaci či zvýšení technické úrovně. Nelze opomenout stále se zvyšující návštěvnost zařízení,« nastínil v krátkosti situaci Jura s tím, že Rada Prostějova se rozhodla podpořit rozvoj organizace. Statutární město Prostějov přispěje na úpravy prostor kina částkou 2,55 mil. Kč. Celková částka dosáhne výše 3,23 mil. Kč, rozdíl mezi těmito částkami uhradí kino z vlastních prostředků.

Celkový koncept úpravy prostoru zahrnuje druhý menší projekční prostor s využitím projektoru zakoupeného z dotace Státního fondu kinematografie s možností např. promítat nekomerční artové filmy, projekce pro menší skupiny, např. pro školní kolektivy. Dále zahrnuje úpravu prostoru pro občerstvení diváků. »V dnešní době kino pronajímá menší bufet a dva automaty, které nevyhovují současným požadavkům návštěvníků především díky rozšíření nabídky služeb a zvýšené návštěvnosti. Nicméně plánovanou realizaci úpravy prostoru foyer by se kino posunulo na úroveň standardu poskytovaných služeb spojených s občerstvením u kin, jako jsou např. kina OKO Šumperk, kino Hvězda v Uherském Hradišti, kino Scala v Brně apod.,« uvedla Sokolová.

Kino se rozhodlo zorganizovat v letošní sezóně letní kino na nádvoří zámku. Na programu jsou čtyři filmy v termínech 20. 7., 27. 7., 10. 8. a 31. 8. V prvním termínu byl promítnut romantický hudební film Zrodila se hvězda, v dalších termínech diváci uvidí Hanební parchanti, Trabantem tam a zase zpátky a v závěru to bude představení Coco. Vedení kina i zastupitelé města předpokládají, že se letní kino bude divákům líbit a v dalších letech bude připraveno více filmových představení.

V jarních termínech proběhly v městských základních a mateřských školách zápisy, které byly nadmíru úspěšné. Do prvních tříd ZŠ a hlavně do mateřinek se přihlásilo letos více dětí, než je současná kapacita. Z tohoto důvodu převážná většina ředitelů či ředitelek požádala magistrát města o udělení výjimek na zvýšení počtu žáků v jednotlivých třídách. Radní na svém jednání v červenci veškeré žádosti vyřídili kladně a výjimky schválili. »Schválili jsme v Radě města výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských a výjimku z počtu žáků ve třídách základních škol, která je platná od 1. září tohoto roku do 31. srpna 2020. K těmto situacím dochází každým rokem, a to podle počtů budoucích školáků a dětí, které po letních prázdninách do škol nastoupí,« uvedl Jura. Legislativa stanoví, že třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, třída školy základní pak do nejvyššího počtu 30 žáků. Kromě výjimek udělených mateřským a základním školám byla výjimka udělena také Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose, jak konstatoval náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko). Na MŠ Moravská je přihlášeno 134 dětí, MŠ Rumunská 131, MŠ Šárka 212, MŠ Partyzánská 283, MŠ Smetanova 81, MŠ Palackého 159, MŠ Jana Železného 128, MŠ Melantrichova 84 a MŠ Kollárova 24.

Josef AUGUSTIN, člen komise pro kulturu Rady města Prostějova


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2, celkem 1 hlas.

Josef AUGUSTIN
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.