FOTO - pixabay

Jak loni hospodařily samosprávné celky

Celkem 517 obcí z celkových 6252 loni překročilo zákonem stanovené limity zadlužení. Meziročně je to o 61 obcí víc. Bez dluhu loni hospodařilo 3590 obcí a Plzeňský a Jihočeský kraj.

Vyplývá to ze zprávy o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018 předložené vládě.

Podle legislativy územní samosprávné celky hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Nerespektuje-li obec či kraj pravidla, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

To letos hrozilo obcím Felbabka a Starosedlskému Hrádku ve Středočeském kraji a obci Prameny v Karlovarském kraji. Loni totiž nesnížily dluh, i když tak podle zákona měly učinit. Proto s nimi ministerstvo v dubnu zahájilo správní řízení o pozastavení převodu podílu na výnosu daní. Obce nakonec dluh snížily ve 30denní lhůtě, a ministerstvo proto správní řízení ukončilo. »V případě žádné obce tak ministerstvo nemuselo přistoupit k pozastavení převodu podílu na výnosu daní,« uvádí materiál.

Podle pravidel rozpočtové odpovědnosti měly obce, jejichž dluh byl ke konci roku 2017 vyšší než 60 % průměru jejich příjmů za poslední čtyři roky, povinnost snížit svůj dluh během roku 2018 nejméně o pět procent z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Ministerstvo financí v materiálu zároveň zařadilo deset obcí do kategorie s vyšší mírou rizika hospodaření. Jde o obce, které překročily všechny tři monitorující ukazatele, jež úřad sleduje. Vedle dluhu jde o podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu. Všechna tři pravidla porušily loni obce Lužce, Plchov, Doubek a Chýně ze Středočeského kraje, Ošelín z Plzeňského kraje, Oleško a Pnětluky z Ústeckého kraje, Čestice v Královehradeckém kraji, městys Ostrovačice v Jihomoravském kraji a Martinice na Vysočině.

»Zařazení do této kategorie nemusí nutně znamenat, že by dotčený subjekt hospodařil nezodpovědně či jinak nevhodně, nýbrž pouze indikuje vyšší pravděpodobnost možného rizika hospodářských problémů,« uvádí materiál. Příčinou zhoršeného hospodaření u uvedených deseti obcí byly podle ministerstva investiční akce financované hlavně úvěry, nebo zatím finančně nevypořádané dotace.

Ministerstvo upozornilo, že s dlouhodobými hospodářskými problémy se potýkají Prameny a Turovice, i když obě obce nepatří do kategorie s vyšší mírou rizika hospodaření. »Ministerstvo financí se dlouhodobě zabývá jejich stavem hospodaření, avšak vyřešení jejich problematické situace by bylo možné pouze přijetím zákonné úpravy insolvence obcí,« uvádí materiál.

Dvě uvedené obce měly loni nejvyšší hodnoty u druhého ukazatele, který ministerstvo sleduje. Tím je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje. Turovice jej měly na 686 % a Prameny na 204 %. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by přitom neměl překročit 25 %. Loni tuto hodnotu překročilo 98 obcí a osm krajů.

Třetím sledovaným ukazatelem je celková likvidita. Hodnota ukazatele nižší než jedna naznačuje, že obec se dostává do platební neschopnosti. Pod touto hranicí loni mělo tento ukazatel 128 obcí.

Celkově je podle materiálu stav územních samosprávných celků České republiky, až na uvedené případy, stabilní.

Celková výše dluhu loni činila v případě obcí 62,5 miliardy korun a u krajů 15,5 mld. Kč. Ke konci roku 2017 to bylo 69 mld. Kč a 19,7 mld. Kč.

Obce loni hospodařily s přebytkem 8,3 mld. Kč, což je meziročně o 13,2 mld. Kč méně. Kraje vykázaly přebytek 82 milionů Kč, meziročně o devět miliard méně.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1, celkem 1 hlas.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.