Rozdělená společnost aneb proč vadí komunisté?

Přemýšlel jsem dlouho o titulku téhle prázdninové úvahy, která by se mohla asi nejlépe jmenovat „Rozděl a panuj“, ale nakonec jsem zvolil dvojí název. Blíží se nám 100. výročí založení KSČ a 30. výročí založení a existence KSČM, obojí jistě bude doprovázeno řadou antikomunistických kampaní. Komunisté totiž od počátku řadě lidí vadili. V prvních dvaceti letech samotné existence Československa vadili nenasytným dravcům v těžebním a zpracovatelském průmyslu a také velkostatkářům, protože se prali za zájmy jejich obětí. Za 2. světové války vadili okupantům, protože stáli v prvních řadách odboje. Po únoru vadili těm, jejichž majetky byly znárodněny a že se dařilo budovat novou společnost. V 80. letech vadili těm, kdo chtěli patřit jen na Západ. Někteří nadávali jen doma, jinak leštili kliky na úřadech včetně sekretariátů strany, jiní veřejně, např. chartisté. Mezi nimi byla řada nesporně statečných lidí, což platí hlavně o těch, kteří nebyli na Západě známí a měli z toho jen problémy, ústrky.

A nyní, třicet let po pádu prvního pokusu o socialismus, vadí KSČM především těm, kteří do roku 1989 nejen spokojeně přežívali a ještě více těm, kdo se různými způsoby angažovali. Moc dobře si pamatuji, že lidé jako Petr Uhl, Vladimír Žák, Jan Petránek, Jiří Dienstbier starší, Věněk Šilhán a řada dalších, které jsem poznal např. v bývalém FS ČSFR, na nás po Listopadu nepotřebovali útočit, protože byli stateční předtím. O to víc na nás útočí a ještě budou útočit ti, kteří nejrůznějšími způsoby pracovali na své kariéře (jejich slovníkem kolaborovali) před rokem 1989. Za poslední dobu jsem jich potkal celou řadu. Za všechny z nich vyberu některé nejvýraznější stálice.

První z nich je veterán polistopadové politiky Miroslav Kalousek. Již jako pionýr recitoval politicky angažované básničky při všech velkých výročích socialistického státu. Pokračoval v tom i během své základní vojenské služby, kdy pravidelně recitoval na tzv. ASUTech, což byly Armádní soutěže umělecké tvořivosti, které organizovali političtí pracovníci Československé lidové armády. Navíc byl členem strany, jež byla pevnou součástí tehdejší Národní fronty. Takoví lidé měli pro tehdejší režim větší cenu nežli velká většina řadových členů vládnoucí KSČ.

Dále je to Pavel Žáček, někdejší aktivní svazáček. Ten svoji polistopadovou kariéru postavil na předpojatém ostouzení všeho, co se tu dělo mezi léty 1948 – 1989. Ve snaze přijít s něčím objevným, před pár lety vyhlásil, že bratři Mašínové chystali atentát na Klementa Gottwalda. Nakonec se ukázalo, že to byl ubohý výmysl, kterým si v akademických kruzích udělal velkou ostudu, a tak se nakonec raději uklidil do politiky.

A když zabrousím do médií, tak tam najdu opravdové hvězdy nejjasnějšího svitu. Některých si ve svých výrocích všiml i prezident republiky, např. sibiřského cestovatele a badatele Jaromíra Štětiny nebo Karla Steigerwalda, jejichž články jsou plné žluči, nevím, jestli se tím chtějí vykoupit, ale spíš jsou trapní. Nebo mi dovolte příklad pilné studentky Barbory Tachecí, absolventky VŠE z 80. let. Úspěšně složila státnice z marxismu – leninismu, má dokonce zkoušku z vědeckého komunismu, opakovala poučky o přednostech společenského vlastnictví výrobních prostředků a plánovitého řízení ekonomiky. Původně se připravovala na kariéru v bankovnictví, ale tam se přece jen musí něco umět, a tak se raději vrhla na novinařinu. Označuje se za investigativní novinářku, ale sama nic nového nikdy nevymyslela, jen opakuje to, co už před ní řekla spousta jiných. V minulosti se nikdy nezapojila do žádných protirežimních akcí, ale o to statečněji minulost kritizuje a útočí na komunisty.

Výše jmenované výtečníky jsem vybral jako žijící symboly lidí, kteří pro minulý režim měli větší cenu než většina straníků. Nikdy se proti němu otevřeně nepostavili, o to víc na nás útočí a ještě budou útočit dnes a v nejbližší budoucnosti. Nejvíce rozumím prvnímu z nich: za bývalého režimu se politikové nemohli tak pohádkově obohatit, jako to někteří dokážou dnes, a to ani na obraně! Ti další, to jsou opoždění antikomunisté, kteří budou dokola opakovat stejné fráze a nikdy jim nedojde, jak trapné je jejich počínání.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 105 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-08-01 02:15
salekiv: S ničím modernějším zatím nikdo nepřišel, marxismus je
stále dobrý a aktuální i v dnešní době.
svaty_vaclav
2019-07-30 14:29
salekiv vy se jednou zalknete těmi lžemi co máte v hubě a co z vás
padají. Dnes si může každý žvanit co chce, tak žvaníte salekiv.
Používáte tady jen obecné antikomunistické nadávky a havlovské
fráze, jak říkám, jen samá lejna z vás padají salekiv.
salekiv
2019-07-30 13:03
svaty_vaclav: Ale my se těm článkům v HaNo vůbec nevdivíme. Pro nás
je naprosto předvídatelné to stále dokola se opakující černobílé
vidění světa, založené na učení fosílií typu Marxe, Engelse,
Lenina, Stalina a Gottwalda. Kdybyste jste alespoň předkládali nějaké
moderní levicové názory a ne se pořád dívali do minulosti. Pár
mladých, kteří se tu objevili před volbami do EP zase rychle vyhučelo,
protože poznali, že jejich snaha se míjí se záměry vedení KSČM. Na
druhou stranu vaše polopravdy i vyložené lži nelze jen tak nechat
plynout, je potřeba je odhalovat a především ukazovat nefunkčnost
marxistického vidění světa.
svaty_vaclav
2019-07-30 11:04
miki.13, když se ti nelíbí články v HaNo, tak si založ svoje noviny a
svůj web a piš si co chceš. Pak nebudeš vždycky muset zírat na
články v HaNo jako tele na nová vrata a všemu se divit.
petr.karlik
2019-07-30 10:34
Soudruhu Filipe, kritizujete B.Tachecí, Kalouska a mnoho jiných, že byli
členy pionýrské organizace, svazácké organizace a KSČ, ale už
nepřiznáte, že bez členství v těchto organizacích by nemohli být
přijati do škol vyššího typu, nemohli by dělat kariéru v
zaměstnání, byli by omezeni při přidělování státních bytů, při
získávání devizových příslibů atd. Takže je pravdou, že
minimálně polovina členů KSČ nebyla ve straně kvůli komunistickým a
marxistickým ideálům, ale kvůli slušnému přežití svých rodin.
miki.13
2019-07-30 10:25
Svět je podle Václava rozdělen na komunisty a fašisty. Diskutovat s
člověkem, jehož mentální vývoj se zarazil zřejmě někdy v
dětství, nemá smysl. Ale řekněte mně jak je možné s tou vaší
báječnou a nesmrtelnou marxisticko-leninskou ideologií, že v ČR je
přes 90 % antikomunistů? Kde děláte chybu soudruzi?
svaty_vaclav
2019-07-30 08:25
salekiv, zapomínáte a úmyslně nezmiňujete kapitalistické masové
vrahy a vraždění. Kapitalisté rozpoutali dvě světové války, v
jejichž důsledku zemřely desítky milionů nevinných lidí. S tím se
kapitalismus dosud nevyrovnal a rozpoutává dodnes ve světě nové války
a nová vraždění nevinných.
salekiv
2019-07-30 06:51
fronda: Máte pravdu, že na VŠ za minulého režimu studovali
antikomunisté. U nás na fakultě v mém ročníku bych to odhadoval tak
na 95%. Nevím v čem se komunisti vyrovnali s minulostí, když jedním
dechem vyzdvihujete masového vraha Gottwalda a tvrdíte, že v roce 1968
zde byla kontrarevoluce. Pokud Havlovi vytýkáte alkohol, tak Gottwald byl
minimálně stejný opilec. Narozdíl od Havla on zapíjel svůj strach a
svoji slabost.
fronda
2019-07-30 01:36
donald.kaczerowski: Ikony dnešního režimu, Tatíček a Veškrna, to byli
daleko větší zločinci a řezníci, než všichni komunističtí
prezidenti dohromady. Dokud "demokrati" tato fakta neuznají,
dokud budou trvat na svých lžích a falšování historie, nedá se s
nimi vážně debatovat.
fronda
2019-07-30 01:30
miki13: Komunisti se s minulostí vyrovnali. Odsoudili chyby, ale na to
pozitivní, čehož byla většina, samozřejmě naváží.
fronda
2019-07-30 01:26
Z diskuse mj. plyne, že za socialismu mohli svobodně studovat na VŠ i
antikomunisté. Dále pak, že v roce 1968 tady skutečně probíhala
kontrarevoluce.
donald.kaczerowski
2019-07-29 23:52
svaty_vaclav - Klement Gottwald sice s kapitalismem točil, ale jaksi to
nedotočil, jak ukázaly dějiny. A byl to opravdu zločinec, který
posílal na šibenici nejen nevinné lidi a vlastence, ale i své
spolupachatele Rudolfa Slánského a spol. Neměl absolutní zábrany. A
dokud se mu bude KSČM klanět, nemůže očekávat, že si získá
respekt, jak už tady kdosi přede mnou napsal.
svaty_vaclav
2019-07-29 23:33
Marxisticko-leninská teorie a ideologie bude existovat a platit do té
doby, dokud bude na světě existovat lidská společnost. Na tom žádní
antikomunisté nic nezmění i kdyby se rozkrájeli. Je žalostné, že
současná kapitalistická společnost nemá žádnou pevnou ideologii,
kromě ideologie peněz. Současní politologové rozbitého
Československa, kteří jsou veskrze antikomunisty a jsou pouhými
politickými komisaři kapitalismu, žvaní každý něco jiného, co ho
zrovna ten den napadne a Česká televize to pak vysílá v dlouhých
pasážích rozhovorů s těmito politickými komisaři kapitalismu.
Někteří z těchto antikomunistických kapitalistických politologů
dokonce učí na filosofických fakultách vysokých škol rozbitého
Československa, a já lituji studenty, kteří musejí jejich bláboly
poslouchat, učit se je a pak z toho být zkoušeni, z těch
kapitalistických blábolů. Dnes je v kapitalistické módě plivat a
špinit Klementa Gottwalda, který přeměnil kapitalistickou ČSR na
socialistickou. Kapitalisté s Gottwaldem zacházejí jako se zločincem a
není se co divit, že tak běsní, když s kapitalismem zatočil. Místní
antikomunistická diskusní Flaškova kamarila je toho příkladem.
yucon.fox
2019-07-29 22:28
Chod naší společnosti bohužel určuje úplně někdo jiný než
Parlament ČR. Až se ale stane z KSČM spolek zahradkářů Kersko, nebude
mít kde slintat antikomunistické bláboly. Stejně je divné, jak při
klesajících preferencích KSČM stoupá počet bojovníků proti nim.
miki.13
2019-07-29 19:42
Proč vadí drtivé většině občanů komunisté? Absolutně se
nedokázali a nedokáží vyrovnat s minulostí, viz vzpomenutí 100
výročí zločinecké strany KSČ od papaláše Filipa, klanění u hrobu
Gottwalda, absence nějakého smysluplného levicového programu atd.
Naštěstí za pár let budou komunisti venku z Parlamentu a budou mít
stejný vliv na chod společnosti jako zahrádkáři Kersko.
jarprchal43
2019-07-29 19:03
Když jsem v šedesátých letech studoval na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity, státnici z marxismu nám zrušili; blížil se osmašedesátý
rok. Ale zůstaly nám dva předměty, z nichž jsme dělali zkoušky:
vědecký komunismus a marxisticko-leninská filozofie. Že vědecký
komunismus není věda, ale pavěda jsme zjistili velice záhy. Věděl to
velmi dobře i vyučující a podle toho přistupoval ke zkoušení.
Prošli jsme všichni, i když jsme se neučili a u zkoušky jsme plkali,
co nás napadlo. Z názvu druhého předmětu marxisticko-leninský
filozofie logicky vyplývalo, že existuje i filozofie jiná. I začali
jsme šmejdit v knihovnách svých rodičů a v antikvariátech. Pomáhal
nám i vyučující, který nám psal potvrzení pro Univerzitní knihovnu,
že potřebujeme ke studiu práce filozofů, kteří byli jinak na indexu.
Režim se nám snažil nalít do hlav svoji ideologii, ale paradoxně nám
otevřel oči. Předpokládám, že stejně tomu bylo i u lidí, které
tady autor nesmyslně uráží. Pokud chtěl člověk za bývalého režimu
vystudovat, zejména humanitní obor, musel se prostě naučit spoustu
zbytečností ke zkouškám a skutečně kvalitní znalosti shánět sám.
halonoviny
2019-07-29 18:02
Haha, antikomunista po boji Motl zase perlí... :( RJ
salekiv
2019-07-29 15:59
Jak už řekl velkymaxmilian do sítí překrucování faktů se chytil
sám pan předseda. Neodpustím si ale ještě jednu poznámku. Pan Filip
tu zmínil osobu Věnka Šilhána, jako člověka, který nenapadal po
revoluci komunisty. Jak by ne, když s nimi aktivně i po revoluci
spolupracoval a to hlavně ke svému prospěchu. Svými konexemi pomáhal
při privatizaci konkrétní firmy "českou" cestou pro
předrevoluční management. Za to byl náležitě oceněn místem
předsedy představenstva v této nemalé firmě. Spokojeni tak byli
všichni, jak nový kapitalista, tak i pan Šilhán.
velkymaxmilian
2019-07-29 13:50
@hajek.jiri51: Co to melete za pitomosti? Zda Tachecí zkoušky, lidově
"z marxáku", dělala za jedna nebo lidovku je jedno. Její
denunciace Filipem je založená na tom, že ironicky připomíná její
zkoušky z předmětů, KTERÉ V TĚ DOBĚ MUSEL SLOŽIT KAŽDÝ STUDENT NA
VŠECH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V TEHDEJŠÍ ČSSR ! Tato zákeřná Filipova
podpásovka je předmětem Salektivovy i mé reakce. Zdá se, že pochopit
to je pro některé jedince nad rámec jejich schopností...
o.motl
2019-07-29 13:32
Článek soudruha předsedy to jen potvrzuje.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.