Ministerstvo životního prostředí si dalo na čas

MŽP konečně posoudilo záměr a vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA) k prodloužení těžby hnědého uhlí na Dole Bílina. Rozšíření povrchové těžby v Bílině rozhodla ještě Sobotkova vláda v roce 2015. Důl Bílina patří podniku Severočeské doly vlastněné společností ČEZ a zásobuje elektrárnu v Ledvici a v Mělníku. Limity byly stanoveny usnesením vlády premiéra Pitharta 30. října 1991 a zaručily městům a obcím, pod nimiž leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány. To však u Dolu Bílina neplatí a ani při prolomení limitů nedojde k žádnému bourání domů.

Aby k prolomení došlo, musí společnost Severočeské doly splnit 31 taxativně stanovených podmínek. Jedná se o snížení hluku a prachu, například vybudováním valů a vysázením zeleně, vysokou prašnost má snížit i nový pohon pásových dopravníků, atd. Pokud by všechny tyto podmínky MŽP splnilo, tak by se Severočeským dolům otevřela cesta k dalším 100 až 120 milionům tun kvalitního hnědého uhlí, a to s těžbou až do roku 2035. Kladné stanovisko MŽP je takový předstupeň schvalování, jelikož tuto těžbu povoluje báňský úřad, který by se v případném řízení o povolení hornické činnosti musel vypořádat s dalšími zákonnými požadavky. Za těmito limity se nachází 750 milionů tun hnědého uhlí, jde tedy o největší hnědouhelné ložisko v ČR. Problémem však zůstává skutečnost, že tyto zásoby sahají pod obce Horní Jiřetín a Černice a také pod rozlehlý areál chemických závodů Chempark v Záluží ze skupiny Unipetrol (největší chemický areál v ČR).

Otazník stále visí nad dolem ČSA, u kterého zůstávají limity v platnosti, je těžen společností Severní energetická a v současných hranicích je důl takřka vytěžen. V současnosti se těží v útlumu a uhlí by se zde mělo přestat dolovat v roce 2024.

Bohužel, toto oddalování rozhodnutí o prolomení limitů škodí všem lidem, kterých se těžba týká. Jedná se především o horníky, kteří mají nejistotu dalšího zaměstnání. Chápu, že se Česká republika musí ubírat cestou kombinace jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, protože musíme plnit závazky vůči EU na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a snižováním emisí CO2, ale rovněž díky limitům zásoba uhlí ubývá a bude třeba ji ponechat pro centrální zásobování teplem, kde je hnědé uhlí stále nejlevnějším způsobem vytápění domácností.

Květa MATUŠOVSKÁ, poslankyně (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 28 hlasů.

Květa MATUŠOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.