Ilustrační FOTO - Pixabay

Děti budou poznávat svět techniky

Zhruba 20 až 30 základních škol se od září zapojí do pilotního ověřování nového předmětu technika, který má propojit výuku praktických dovedností s digitálními technologiemi.

Zatím se bude učit na úkor předmětů, ve kterých se děti seznamovaly s pracovními činnostmi. Žáci druhého stupně ho budou mít zpravidla jednu hodinu týdně. Podklady pro obsah předmětu chce ministerstvo školství upřesnit v následujícím roce. Ve všech školách by se pak nový předmět mohl zavést od roku 2022.

»Pilotního ověřování se zúčastní vytipované školy, které disponují potřebným materiálním zázemím, přičemž provozní a personální náklady jim uhradí MŠMT,« uvedlo ministerstvo školství (MŠMT). Předběžně počítá s tím, že jim za dva roky vyplatí celkem 7,7 milionu Kč.

Úřad předpokládá, že se technika bude od září testovat ve 20 až 30 školách a v dalším školním roce se jejich množství zhruba zdvojnásobí. Ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který zavedení nového předmětu podporuje, dříve uvedl, že by škol už od letošního září mělo být 56.

Nový předmět se na vybraných školách bude ověřovat nejdřív jako součást učiva s tematikou Člověk a svět práce, které bývá na druhém stupni v předmětu pracovní činnosti ve třech ročnících hodinu týdně. Ve školním roce 2020/2021 by se už technika měla testovat jako součást nově vytvořené vzdělávací oblasti Člověk a svět techniky. »Pokud budou tyto dvě fáze v pořádku, předpokládáme zavedení (pro všechny školy v ČR) na podzim roku 2022,« sdělil úřad.

S ministerstvem průmyslu a obchodu se ministerstvo školství domluvilo, že přizpůsobí obsah předmětu možnostem škol. V současnosti v nich často chybí peníze na investice i učitelé. »Co do formy výuky je nutné nechat školám volnost, a to také s ohledem na materiálně-technické vybavení jednotlivých škol a personální zajištění této nové samostatné oblasti vzdělávání,« uvedlo ministerstvo školství.

Takzvané rámcové vzdělávací programy, které určují obsahy učiva, zahrnují technické manuální činnosti už nyní. Děti se seznamují například s konstrukčními činnostmi.

Rozhodnutí zavést do škol nový předmět oznámil v červnu ministr Havlíček. Podle něj by se měl lišit od dřívějších »dílen« tím, že půjde o moderně pojatou výuku, která bude děti motivovat v propojování manuálních prací s novými technologiemi. Ačkoli řekl, že je předmět připraven, ministerstvo školství později uvedlo, že na jeho obsahu pracuje. Do konce června chtělo do jeho tvorby zapojit učitele polytechnického vzdělávání a po konzultaci s nimi ho dopracovat.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v únoru zahájil debatu o možných změnách v učebních plánech tak, aby byly přehlednější a modernější. Úpravy by dle úřadu měly navázat na vznikající Strategii vzdělávací politiky 2030+. Podle odborníků je učivo v současnosti předimenzované, řada z nich má ale zároveň požadavky na rozšíření výuky u některých předmětů.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 6 hlasů.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.