Byl Řím a byli i jiní

Být vládcem světa se pokusily mnohé národy, tedy mnozí jejich vůdci, skončilo to však po jisté době naprostým krachem. Stačí si připomenout Řím, Karla Velikého nebo soustátí Habsburků. Římské impérium se rozpadlo na desítky států a státečků, a dokonce sama Itálie byla rozdělena na malé enklávy. Nejinak dopadla říše zmíněného Karla, kterého katolická církev dokonce udělala svatým za to, že kříž na svých zbraních roznášel po Evropě. A Habsburci? Napřed od Španělska po Balkán a k tomu ještě kus nově objevené Ameriky, aby postupně se jejich světovládné soustátí rozpadalo a po Velké válce přestalo existovat.

Dnes na místo Říma, Karla i Habsburků se tlačí Spojené státy. Země, která ještě před sto padesáti lety hledala svoji tvář a teprve před sto lety začala mít skutečný význam. Když ostatní státy bojovaly v Evropě a jinde o moc, stála vždy jako by stranou a zaměřila se na vnitřní rozvoj. Nekrvácela, nevydala se ze svých sil. Až teprve Velká válka a poté druhá světová znamenaly plné zapojení do dění ve světě. Ani jednou však nemohla o sobě říkat, že je první. Byli tu silní soupeři, kteří do dění ve světě mohli říci stejně nebo více. Ti však postupně odpadli. Vinou svou vlastní nebo tlakem zvenčí. Zůstaly Spojené státy a vytvořily doktrínu o tom, že všude na světě jsou americké zájmy, že i opačná strana kulaté Země je jejich předzahrádka, že Amerika je nade vše. A ten vůdce, který splní toto zadání, má nárok na svatozář. Zadání nesplnil Kennedy, chtěl jednat a jednal. Byl odstraněn. Zadání nesplnil Nixon, byl odstraněn, i když jinak, humánněji. Ani Obama tolik neuspěl. Také jednal. Proto jeho kandidátka na funkci prezidenta – i když si o ní nedělám iluze – prohrála »na čáře« s Trumpem. Velký kapitál, který je za tím, má totiž dost peněz, aby financoval kampaně.

Dnes Trump zneklidňuje svět. Ruší smlouvy a vyhlašuje sankce. Vždy se najde nějaký důvod, anebo se vymyslí, kterým partnerovi sdělí, že se musí podřídit. Nyní jde o smlouvu o raketách středního doletu. Trvalo dlouho, než byla podepsána. Trump se ji však rozhodl zrušit a po ultimativním příkazu Rusku ji opravdu zrušil. Rusko se totiž nepodřizuje. To bylo za alkoholika Jelcina. Dnes v jeho čele je jiná garnitura vůdců. Ti hlavy neskloní. Stejně jako Číňané v Asii a Írán na Blízkém východě. Válčí se sankcemi, omezeními, tlakem na spojence, zákazy, příkazy a občas se i střílí, i když cizími ozbrojenci, ale většinou americkými zbraněmi. Je to výhodné, protože »američtí dělníci« mají práci a dál mohou věřit ve »svaté poslání« své země. A hlavně, spokojen je kapitál. Všechno totiž nese zisky.

Proto Trumpa zvolili a možná voliči znovu zvolí. Nikdo z nich si totiž neuvědomuje, co je to skutečná válka. Válka, která se samotným Spojeným státům vyhnula už sto padesát let. A to je dlouhá doba. My v Evropě jsme na tom jinak. Důsledky válek se s námi táhnou. Důsledky i světovládnosti různých velmocí. Proto bychom měli udělat vše, aby se zabránilo i eskalaci napětí, jaké provádí americký prezident. Protože i z jiskřičky, jak známo, může vzniknout plamen. Víra v to, že Spojené státy jednou dopadnou jako Řím, říše Karla Velikého či Habsburci, nám nestačí. Proto se musíme postavit proti válkychtivým snahám Washingtonu, prezidenta Trumpa, proti agresivitě a proti rušení těžko a dlouho vyjednávaných smluv. Svět totiž by měl směřovat k míru, a ne k vyvyšování se jednoho nad druhým, Spojených států nad těmi nepodřizujícími se, protože se právě nyní tam za oceánem cítí »vyvoleným národem«.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 38 hlasů.

Filip ZACHARIAŠ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2019-08-10 17:12
Nove kadry! Zakaz kumulace fun., rotace kad., 2x a dost, proste nove kadry!
fronda
2019-08-10 01:43
Obama i Clintonová patří k největším řezníkům a měli by být ve
vězení. Je dobře, že Killary neuspěla.
fronda
2019-08-10 01:40
salekiv: Samozřejmě že po návratu zpět do kapitalismu se
postsovětské státy propadly jak ekonomicky, tak i v dalších ohledech.
Jde o další důkaz nadřazenosti socialismu.
velkymaxmilian
2019-08-09 12:44
Není podstatné kdo je autorem tohoto Zachariášova historického
exkursu, ale s jucháním nad pádem Francké říše a Habsburské
monarchie se příliš nevyznamenal. Jako vstal bájný pták Fénix z
popela, tak v minulém i současném století sproběhla úspěšná
resuscitace obou útvarů. Říše Karla Velikého i Habsburské državy
daly základ EHS pozdější Evropské unii a pak se připojily i státy,
které se staly na čtyři desetiletí guberniemi Moskvy. Ne náhodou je
každoročně v Cáchách udělováno nejprestižnější evropské
ocenění, Cena Karla Velikého, jeho význam podtrhuje i název jedné z
hlavních budov Evropské komise v Bruselu Charlemagne building. Poeticky
řečeno "Píseň o Rolandovi" zní, ale Internacionála ztratila
už dech...
salekiv
2019-08-09 08:49
Víra v to, že Spojené státy jednou dopadnou jako Řím, říše Karla
Velikého či Habsburci, opravdu nestačí. Ještě několik roků a
měsíců před pádem komunismu nám bylo vtloukáno do hlavy, že se
Sovětským svazem tu budeme na věčné časy a my jsme tomu už začali i
věřit. A hle uběhlo pár měsíců a Sovětský svaz se zhroutil jak
domeček z karet a z bývalé velmoci soupeřící s USA o prvenství v
dobývání kosmu a jaderné energetice se stal stát stojící ekonomicky
na exploataci svého bezbřehého nerostného bohatství s HDP na úrovni
Itálie.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.