Panu profesorovi s láskou

Námětem pro redakční sloupek zpravidla nebývá blahopřání k významnému životnímu jubileu. Ale mimořádná osobnost si žádá výjimku.

Ve čtvrtek oslavil 85. narozeniny pan profesor JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. I touto cestou se redakce Haló novin, jíž poskytl odborně fundované názory, připojuje k dlouhé řadě gratulantů.

Pan profesor stojí dlouhá léta v čele správní rady a prezidia Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která činí mnoho užitečného a smysluplného pro rozvoj české vědy a pro talentované studenty a studentky. Působil jako proděkan Právnické fakulty UK a vedoucí katedry ústavního práva, je uznávaným odborníkem na ústavní právo a autorem řady vysokoškolských učebnic. Pedagogicky činný je také na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Byl členem několika legislativních rad vlády.

Profesor Pavlíček, jak při oficiální oslavě jeho životního jubilea zdůraznily vážené osoby našeho veřejného života, například bývalý prezident Václav Klaus, předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová či prorektorka Univerzity Karlovy prof. Radka Wildová, je jedním z nejviditelnějších obhájců demokratické české státnosti, státní suverenity České republiky a já dodávám – i republikánského charakteru naší země. Je významným propagátorem českých klíčových pozic, ve svém odborném díle prosazoval a stále prosazuje české postoje a naše národní zájmy. Je předním znalcem prezidentských dekretů a ochráncem historicky správné pozice našeho státu vůči nárokům potomků někdejších čs. Němců a šlechty.

Je kritikem tzv. církevních restitucí, jejichž pozadí i proměňující se názory církví osvětluje. Již v roce 1968 stál v čele komise pro obnovení činnosti řeholí. »Tehdy jsme přirozeně předpokládali, že mají být určité církevní budovy, například budovy klášterů, církevním institucím předány. Řeholníci tehdy, když jsme s nimi jednali, tvrdili, že nepůjde o žádný velký majetek. Představitelé řeholních řádů i světící biskup Kajetán Matoušek, který nám byl za církev hlavním partnerem, říkával: ‚Podívejte se, kolik nás je… Řeholníci chtějí jen žít řeholním životem, co bychom s velkým majetkem dělali‘?« Po listopadu 1989 znovu probudivší se hlad církví po majetku překvapil i profesora Pavlíčka. Domníval se, že půjde o »dialog v zájmu obnovení pozitivních hodnot v české společnosti«, místo toho nastal »spor o rozsah majetku, který v západní Evropě nemá obdoby«. Cituji jeho slova z rozhovoru pro náš list.

Nelze opomenout úsilí Hlávkovy nadace na čele s panem profesorem o zakotvení 17. listopadu coby Mezinárodního dne studentstva. »My v nadaci pokračujeme společně s ČSBS ve zdůrazňování významu 17. listopadu 1939 jako symbolu protinacistických tradic studentského hnutí,« řekl naší zpravodajce. Každoročně tato myšlenka zaznívá 17. listopadu od Hlávkovy koleje v Praze.

Pan profesor je srdečný a bezprostřední společník, který se rád zasměje, skromný člověk, jenž nedělá žádného rozdílu mezi lidmi. Svými díly a odbornými posudky vždy usiluje o kultivování českého politického prostředí. »Nikdy jsem nešel s proudem,« řekl o sobě ve čtvrtek sám oslavenec, jehož profesní dráha, bohužel, prodělala i všelijaké peripetie.

Vážený pane profesore, přejeme Vám dobré zdraví a ještě mnoho let aktivního života, neboť Vaše odborné názory jsou velmi důležitými příspěvky do celospolečenské diskuse. Potřebujeme Vás v našem středu jako moudrého člověka.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 31 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.