FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Správní žaloba DSÚK proti rozhodnutí předsedy ÚOHS

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) podala ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu proti rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne 19. července. Tato rozhodnutí považuje DSÚK za nezákonná, nespravedlivá a nesouhlasí s nimi.

Z původně desítek různorodých námitek stěžovatele SOR Libchavy spol. s r.o. a čtyř výhrad prvostupňového orgánu nakonec zůstala jako důvod pro zrušení rámcové smlouvy jedna jediná, minimální objem palivové nádrže. Výrobci autobusů včetně stěžovatele ovšem tento požadavek bez problémů splňují, proto jím nemohl být nikdo znevýhodněn, či dokonce diskriminován.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) k podání žaloby říká: »Věřím, že soud posoudí celou záležitost objektivně a zabrání ohrožení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. To, že ÚOHS odůvodnil drastický zásah do již uzavřených smluv tím, že v zadávacím řízení byl stanoven naprosto banální požadavek na kapacitu palivové nádrže v hodnotě několika jednotek tisíc korun, který reálně každé vozidlo v dané velikostní kategorii splňuje a který žádným způsobem neomezuje hospodářskou soutěž, považuje DSÚK i já osobně za nezákonný postup, který hraničí se zneužitím pravomocí úřadu.«

DSÚK vypsala soutěž na pořízení 161 autobusů pro zajištění výkonů v rámci dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v loňském roce.

»ÚOHS je instituce, která má ochraňovat hospodářskou soutěž, ale ve skutečnosti se tento úřad pasoval do role, kdy určuje dopravcům, jaké autobusy si mají koupit. Paradoxní v případě autobusů pro Ústecký kraj je to, že údajně chceme nádrž na palivo, kterou výrobce SOR údajně nedodává (všichni ostatní ano). Kdyby si tedy tento úřad alespoň přečetl naše zdůvodnění, nebo se podíval do katalogu tohoto dopravce, zjistil by, že i tento výrobce takovéto nádrže do autobusů dodává. Podle mého názoru ÚOHS nadržuje dodavatelům v neprospěch těch, kdo soutěže vypisují a vůbec nechrání veřejný zájem a hospodářskou soutěž,« uzavřel Komínek.

(zku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 11 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.