Čínská »Yuelu Academy«, je tradice i budoucnost

Na pekingskou univerzitu zahraničních studií, kde už studovalo přibližně osm tisíc studentů 84 jazyků, jsem byl sám moc zvědav. Jedná se o nejstarší univerzitu zaměřenou na cizí jazyky založenou pod vedením Komunistické strany Číny. Její dějiny začínají roku 1941, kdy byla se sovětskou pomocí třetího odboje založena protijaponská vojensko-politická univerzita zaměřená na výuku především ruštiny. Formální založení univerzity nastalo až po válce v roce 1949. Od svého založení až do začátku osmdesátých let dvacátého století náležela pod Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky, které je také následně hlavním zaměstnavatelem jejích absolventů. Od roku 1980 spadá pod Ministerstvo školství Čínské lidové republiky.

Tanec »Polka« spojuje národy

Je moc příjemné, když přijedete do některé země a tam vás někdo uvítá s nápisem »Vítáme Vás« ve vašem rodném jazyce. Byl jsem skutečně ve velkých a příjemných rozpacích jak z milého uvítání, tak hlavně z toho, že studenti mluvili krásnou a dobrou češtinou, i když s asijským přízvukem. Paní profesorka s českým jménem Jana se mne ujala a následovalo ještě větší překvapení, jelikož byl pro mne připraven program. V momentě, kdy začali studenti zpívat »Okolo Hradce v malé zahrádce«, jsem měl co dělat, abych zatlačil slzu, jak se říká. Studenti pokračovali pro změnu moderní písní od české zpěvačky Ewy Farné a následně jsme přešli k čínské kultuře, kde na tradiční čínský strunový nástroj zahrála jedna ze studentek. Promítali mně také krátké video v českém jazyce o tom, jak Haničku bolí zub. Toto video sami studenti napsali, zrežírovali a natočili, jako překvapení pro svou profesorku českého jazyka. Musel jsem něčím oplatit. »Nedá se jinak říkám si, musíš jim taky zazpívat.« A tak jsem s malou trémou zazpíval nějaké lidové písně, které jsem často zpívával v mládí u nás na vsi. Následovala diskuse a studenty nejvíce zajímalo, jak my Češi vůbec vnímáme Čínskou lidovou republiku. Také studenti vzpomněli nedávnou návštěvu pana prezidenta Miloše Zemana, u které mohli být a rovněž mu zazpívat některé české písničky. Následovala prosba naučit čínské studenty náš tradiční český tanec-polku. No, přiznám se, že jsem dlouho váhal a taky jsme dlouho hledali vhodnou hudbu, ale nakonec, myslím, že se mi povedlo polku nejen zatančit, ale naučit alespoň základní kroky. A to si pište, že u toho bylo i hodně legrace.

Bylo to roztomilé a já jsem všem slíbil, že až na podzim přijedou do České republiky, provedu je po Praze a našich kulturních památkách, protože je toho u nás k vidění opravdu dost. Po diskusi s profesory jsem zjistil, že třída, kde se učí český jazyk, má asi 22 studentů a spolupracuje se studenty jiných středních škol, kde se též rozhodli učit češtinu. Profesoři si rovněž stěžovali na nedostatek učitelů českého jazyka. Takže se můžete hlásit vážení (kontakt v redakci).

Historie »Yuelu Academy« v Čchang-še, provincii Chunan

Univerzita se nachází v jihovýchodní části provincie Chunan, v hlavním městě Čchang-ša, které má 7,5 milionu obyvatel a má také velmi bohatou historii. Tady kromě městského muzea jsme navštívili také starodávnou univerzitu »Yuelu Academy«, která byla založena už v roce 976 dynastií Song. Nejdříve byla jednou z forem vysokých škol v Číně, později přešla na další významnější formu, už tehdejší vládou sponzorované školy, včetně sloučení císařské střední školy a místních regionálních škol. Čínští vědci a jejich studenti se na této univerzitě mohli setkávat a studovat především širokou oblast konfuciánských studií. Zde také hrdě stojí na důstojném místě socha Konfúcia v ose celého areálu. Mimochodem základním rysem Konfuciovy filozofie je příklon k člověku a k praktickému životu (ostatně tento rys je charakteristický pro veškerou čínskou filozofii). Proto nenalézáme u Konfucia žádný ucelený a propracovaný systém logiky, etiky či metafyziky. Na prvním místě u Konfucia jako myslitele stojí vždy blaho lidu. Jeho nauka je v podstatě souborem zásad chování a mravních hodnot člověka, přičemž jedinec není u Konfucia izolovaným individuem, nýbrž je vždy nahlížen jako součást celé společnosti.

Moderní podobu dostala tato škola pak v roce 1897. V roce 1912 byl navržen název školy »Chunan University« dle provincie a v roce 1926 byla Chunan University konečně vytvořena sloučením tří specializovaných veřejných škol v provincii Chunan. Název »Yuelu Academy« dostala v roce 1950 a název dal této univerzitě sám Mao Ce-tung, ihned jakmile byla založena Čínská lidová republika.

Výchova vždy na prvním místě

Můj děda Ján Blaško nebyl žádný rozumbrada, ale práce se rozhodně nebál, často mi říkával, ať si pamatuji, že jak si vychováme vlastní děti, tak bude vychován celý národ. Od té doby všude zdůrazňuji, jak je výchova základem úrovně kultivovanosti každého národa. Začněme jazykem, je pro nás mnohem lepší, když se cizí národy učí náš český jazyk, než když do našeho jazyka budeme vkládat cizí, například anglická slova, což se dnes běžně děje. V rozhlase i televizi, prostě v celé naší mediální a kulturní sféře. Pochopil jsem také, jak je důležitá náročnost studia a všestrannost. Čínská lidová republika má obojí. Konfuciánský přístup zkoušek, který je velmi náročný a v podstatě prosévá nejlepší studenty z nejlepších a ti pak většinou zaujímají vysoké posty ve státních institucích. Mimochodem, žádná rovnost mužů a žen tu neplatí. Platí jen vědomosti a um. Také zde neplatí, že vzdělání si pro tak vysoké posty koupíte. Zde skutečně musíte znát o mnoho více než ostatní studenti, abyste prošli zkouškou. Jsem rád, že jsem mohl nahlédnout do školství Čínské lidové republiky, a doufám, že spolupráci prohloubíme.

Roman BLAŠKO

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 8 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.