Velmi nebezpečně vypouštěný džin

Zásadním problémem při změně klimatu je růst populace, shrnul závěry Mezinárodního panelu pro změnu klimatu v Ženevě český zástupce Radim Tolasz (Haló noviny, 12. 8. 2019). Chci věřit, že jde o úlet, neuvědoměné zjednodušení a zkreslení reálného stavu, jeho příčin a možných řešení. Proč?

Myšlenka, že planetu Zemi ohrožuje růst populace, není nová a tak jednoduchá, jak by se ze závěru ženevského panelu mohlo zdát. Značnou pozornost jí věnoval již před více než 200 lety významný politický ekonom a sociolog Thomas Malthus tvrdící, že příčinou bídy jsou lidské pudy (potravní a rozmnožovací). Lidstvo podle něj nemá neomezené možnosti ke svému růstu. Je svázáno »populačním zákonem«, podle něhož podmínky obživy rostou lineárně, zatímco populace geometricky. Upozorňoval i na nebezpečí omezenosti množství zemědělské půdy a z toho implikovaného zákona klesajících výnosů. Názory anglikánského pastora byly ještě za jeho života kritizovány, později i Karlem Marxem. Nicméně se cyklicky opakovaly, a to až v silně asociálních, rasových či xenofobních podobách.

Přiznejme, že neuplyne den, abychom někde nečetli nebo neslyšeli odsuzující, urážlivé či dehonestující výroky o parazitech na sociálních dávkách (Malthus odmítal sociální zákonodárství jako celek), apriorní nepodložené odsudky Židů, Rómů, Číňanů, muslimů, černochů a dalších, kteří nepatří do našeho »civilizačního prostoru«, přinášejí jen nejistoty, potenciální konflikty a latentní nebezpečí pro nás, vyvolence v středoevropské kotlině. Vzpomínáte? Otroctví, koloniální výboje, křížové války. Vše pod hlavičkou zničení těch, kteří jsou odlišní, a proto nebezpeční pro budoucnost nás i celé Země. Nebo jsme zapomněli, že to je teprve (už?) 80 let, co jeden malíř pokojů zahájil plánované vyvražďování milionů lidí jen proto, že byli např. Slované? Nebo nám už nic neříká Lebensraum? Vyčištění »východního prostoru« pro rasově odpovídající osídlence z přelidněné Říše?

Jsem dalek tomu podezírat účastníky ženevského panelu či šiřitele jeho závěrů z nečestných pohnutek. Nemohu však nevidět, že prosté konstatování, že »planetě Zemi růst populace nesvědčí«, znamená bez dalšího vysvětlení a kontextu, bez srozumitelného a hlavně reálného návrhu řešení velmi nebezpečné vypouštění džina, který může napáchat velké zlo planetárního rozměru.

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 23 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


e173rb
2019-08-18 09:47
Jsem přesvědčen, že populační růst geometrickou řadou, na ploše
stabilní velikosti s omezenými zdroji, jednou musí narazit na nějaké
meze. Přemnožení jakéhokoli druhu vždy vedlo k otřesům s
nepříjemnými následky nejen pro přemnožený druh, ale i okolní
přírodu. Ostatně soudím, že inteligentní tvorové, schopní uvažovat
nejen o dnešku, ale i o včerejšku a zítřku, by měli být schopni
řídit své kroky s ohledem na vnější podmínky. Vývoj lidské
populace za poslední desítky až stovky let je alarmující, je hloupé
před tím zavírat oči.
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=79927&se
ction=3 Přitom je vysoké riziko špatného konce i kdybychom připustili
hypotézu, že by byl zajištěn dostatek zdrojů pro neomezeně velkou
populaci lidstva.
https://eduworld.sk/cd/dominika-neprasova/4653/mysi-raj-upadok-spolocnosti-
calhoun
fronda
2019-08-18 02:23
Jestli ti dotyční nechtějí mít děti, je to od nich dobrý nápad.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.