Automatizovaný komunismus

S postupující digitalizací a robotizací vyvstává otázka budoucího pojetí společnosti, role individua a také socialismu, potažmo komunismu. Z filosofického hlediska můžeme volně navázat na koncept vědeckotechnické revoluce, který byl rozvíjen v 60. letech minulého století. Tento nový koncept se vyznačoval novým pojetím práce a zapojením vědeckých objevů do tohoto procesu. Nicméně tenkrát nikdo nemohl tušit, že na konci 80. let dojde ke kolapsu alternativy vůči kapitalismu – socialismu sovětského typu. Od toho je potřeba se nyní odrazit, abychom mohli načrtnout nové pojetí společnosti a postavení práce v ní samotné.

Jelikož čím dál více profesí nahrazují roboti a umělá inteligence se prosazuje, musíme promýšlet nové trendy, které nyní hýbou globálním světem. Odrazovým můstkem nám budiž poučení se z kolapsu sovětského modelu socialismu, který narazil na své limity a zkostnatělost státního aparátu, který v té době rozhodoval téměř o všem. Jasně se ukazuje, že některé prvky tehdejšího socialismu lze aplikovat i na současnou rozvinutou globální společnost, ale jsou neustále upozaďovány současným kapitalistickým systémem. Systém, který je dnes postaven na atributu dluhu, neustálého konzumu, ničení přírody a honbou za penězi rovněž naráží na své limity. Mnoha lidem tento systém vadí a hledají k němu přidružené alternativy. Nicméně ani ony alternativy dnes nejsou s to, aby převzaly otěže moci. Dnes je moc poměrně rozteklá a nekoncentruje se pouze na jednom místě, tak jako tomu bylo v případě soupeření dvou bloků za studené války. Současná podoba moci je rozeseta skoro po celé planetě, kde se centra moci nacházejí hlavně v nejvyspělejších státech a poté v Asii. Evropa, jakožto kontinent, kde se historicky vedly těžké války, zažívá svůj postupný pokles.

Jak bude postupně robotika pronikat do různých oborů, kde dnes jsou zaměstnáni lidé, tak vyvstane otázka, jak je zaměstnat. Případně jakým způsobem to udělat, aby lidé, kteří budou nahrazeni robotem, nepřišli o své zaměstnání. V tomto případě se promýšlí koncept zdanění práce robotů a základní příjem. Oba dva koncepty mohou být použity při budování nové socialistické společnosti, která by ve své vyšší fázi přešla do automatizovaného komunismu. Ve 21. století by nás moderní technologie měly osvobodit od práce. Již tedy nebudeme muset vykonávat žádnou, nebo téměř žádnou práci a získáme tak více volného času.

Automatizace našeho života i světa kolem nás namísto podkopávání ekonomiky založené na plné zaměstnanosti posunula směrem ke světu svobody, luxusu a štěstí naprosto pro každého. Moderní technologie nám v tomto století umožní snížit ceny zboží. Vše se ale bude dít jen za předpokladu, když si globální hráči uvědomí potřebu tohoto procesu. Není nutné, aby lidé chodili denně do zaměstnání, protože je nahradí stroje, případně mohou v určitých fázích vykonávat práci za svého domova. Umělá inteligence nahradí podstatnou část lidské práce, která se formovala v raných dobách vývoje kapitalismu a její modifikovaná verze zde zůstala do dnešní doby.

Budoucnost ale nebude bez problémů. I automatizovaný komunismus, kde bude lidská práce nahrazena roboty, bude mít své problémy. V případě, že společnosti přejdou k automatizovanému komunismu, tak zcela jistě zůstane zachován i koncept státu jakožto dohlížitele nad tím, zda vše funguje a přerozděluje se dle pravidel. Zatím nepůjde o to, že stát postupně odumře a zanikne, ale o to, aby fungoval správně a ve prospěch všech lidí, bez vysoké nerovnosti a přístupu k různým typům zaměstnání, které jsou dnes v důsledku kapitalistické globalizace mnohým lidem zapovězeny.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 120.6, celkem 44 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-08-23 02:42
Garouzek: Nemyslí se tím osvobozením od práce to, že práce už nebude
nutná pro obživu? Takže padne to kapitalistické ekonomické
donucování. --- Robotizace bych se nebál, spousta lidí tak žila
odedávna. Akorát místo robotů na ně dělali jiní lidé, otroci nebo
sluhové. K všeobecnému rozkladu to nevedlo, mnozí tito privilegovaní
se věnovali třeba vědě nebo jiným činnostem a dosáhli úspěchů.
fronda
2019-08-23 02:35
velkymaxmilian: Řešení přinese právě vyspělá technika, ne návrat
na stromy.
hajek.jiri51
2019-08-22 12:58
Jestli bude automatizovaný "komunizmus" nebo ne asi
nerozhodneme. Co však bude až se mezi sebou začne rvát to 1% které
vlastní 90%? Zůstane jen 1 vítěz nebo radioaktivní pustina? Nebo co
udělají roboti s člověkem, až AI převýší IQ, roboti začnou
konstruovat a vyrábět roboty? Nezbaví se nás, logicky, jako zbytečné
přítěže? A pane Gartouzek, nic ve zlém, to bude dost zlé když budete
přivezen robotem do robotizované nemocnice se zlomenou rukou a robot
vám zafixuje nohu. To se mi zdá až moc současné. Jinak ale máte
pravdu.
Gartouzek
2019-08-21 11:22
"Ve 21. století by nás moderní technologie měly osvobodit od
práce." Zde je dobré se zamyslet nad tím, co je to vlastně
"práce". Pokud vezmeme že práce je pouze výroba, pak výrok
je pravdivý. Tím však se mnoho dalších činností neuznává jako
práce. Protože autor článku nepracuje ve výrobě - nepracuje, je
osvobozen od práce a plně si užívá svého volného času. Poslanci,
redaktoři, lékaři, prodavači, výzkumníci apod. nepracují, ale
užívají si volného času. // Představte si plnou robotizaci,
například si zlomíte ruku: Přijede robot, odveze vás do robotizované
nemocnice, robot vám provede operaci, nohu zafixuje a jiný robot zase
odveze domů. Tam vás bude obsluhovat jiný robot. Pustíte si hudbu
komponovanou robotem, film dokonale animovaný robotem a i sexuální
potřeby vám uspokojí robot. Nakonec upadnete do deprese a buď
rezignujete a stane se z vás chodicí "mrtvola" nebo začnete
hledat cestu k lidem a co nejdál od robotů. // Dle vývoje to vypadá,
že ani ta největší robotizace plně neodstraní práci, ta se jen
přesune z výroby do oblasti služeb, jak se to děje již dlouhou dobu. A
vlivem samotné robotizaci nenastane ani komunismus, jak si mnozí naivně
myslí.
velkymaxmilian
2019-08-21 11:20
Pane sociologu "Automatizovaný komunismus" ponechte koňovi, má
velkou hlavu, případně Antalovi nebo Gartouzkovi mají ji sice menší,
ale také ledacos vymyslí. Třicet let od pádu východního bloku uteklo
jako voda, to se ovšem týká i budoucích třiceti let, tedy roku 2050,
kterého byste se měl statisticky dožít. Momentálně žije na planetě
7,7 miliardy lidí v roce 2050 jich má být o dvě miliardy více, už
dnes nemalá část třetího světa, populačně nejdynamičtějšího,
hladoví a začíná se potýkat i s nedostatkem vody. Řešení toho
problému je alfou a omegou budoucnosti, který "automatizovaný
komunismus", určitě, ale určitě nevyřeší...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.