Co je největším nebezpečím pro lidstvo?

Nepochybuji o tom, že drony, o nichž se dnes hovoří, mohou velmi pomoci člověku. Mohou se však stát i hrozbou. Svět za posledních dvacet třicet let se totiž velmi změnil. A nejde mi o politické změny, i když i ty tu byly a jsou. Najednou jako by všechno přestalo mít pravidla a ona pravidla, vytvářejí-li se vůbec, vznikají následně, ale to už technická či jiná novinka je překonána novou, či už jsou tady politické změny, aniž by také ony se uskutečnily podle pravidel (viz ukrajinský Majdan).

Nové generace dostaly do vínku mobilní telefony, aby krátce poté, kdy se jen tak tak naučily s nimi zacházet, přičemž stárnoucí lidé i s nimi měli problém, přišly chytré a ještě chytřejší telefony. Nové televize, které jste »včera« koupili, už letos budou zastaralé, a pokud si k nim nekoupíte přídavné zařízení anebo vám vše nevyřeší společná anténa, nebudete vidět nic. Snad jen filmy z koupených cédéček, které už také za tu dobu překonaly kazety.

V televizi nás každotýdenně seznamují s mnohými novinkami. A to nám neukazují, nebo výjimečně, novinky zbraňových systémů, které dokážou ničit víc a víc a v rukou šílenců či stále více se rozpínajícího kapitálu, by mohly Zemi přivést ke kolapsu. Současný kapitalistický systém totiž nemůže existovat, aniž by dále neexpandoval a neničil ty, kteří se mu postaví na odpor. K tomu však potřebuje prostor a zároveň zničení těch, kteří jsou pro něj konkurencí. Pokud jde o tu konkurenci, tu lze zničit i lepšími výrobky, na něž nestačí konkurovat, anebo prostě najít právní či jiné způsoby, jež ji položí na kolena. Jen jako příklad nám může stačit americký postup proti Huawei. Pokud jde o ty, kteří se však jedné silné skupině kapitálu postaví na odpor a jejich centra jsou za hranicemi dosahu, tedy v jiné zemi, pak ona země může počítat s tím, že ve jménu čehokoliv - dnes se nosí slovo demokracie - mateřská země silnějšího kapitálu, tedy její administrativa, se bude snažit co nejdřív si zmíněné země podřídit anebo úplně zničit. Stačí si připomenout osud Libye anebo pokus o zničení Sýrie.

Proto je pro kapitál tak nebezpečný socialismus. Proto všemi prostředky se ho snaží potlačit a nadobro zničit. Proto tak silné tlaky na Čínu, Kubu a další státy, které chtějí jít nekapitalistickou cestou. Proto i Rusko musí odolávat tlakům, i když už ideu socialismu dávno opustilo. Nechce se však podřídit jiným a chce přece jen svou trochu svobody.

Svět dnes je ve válce. Ne té, která se řeší tanky a raketami, i když obojí je pro případný boj na všech stranách také připraveno. Zájem kapitálu je třeba zabezpečit. Válčí se sankcemi, rozšiřováním lživých zpráv a lživým výkladem historie, jde o to obyvatele přesvědčit, že jen jediný způsob života je správný, tedy ten, který hlásají státní reprezentanti nejsilnějšího kapitálu, válčí se i rozséváním tvrzení, že staří nerozumějí mladým a jsou bariérou jejich budoucnosti, vnitřním rozvracením zemí, které nejsou poslušné a prosazují prioritu svého kapitálu anebo mají suroviny, jež mohou sloužit tomu globalizovanému, bojuje se o životní prostředí, které pro nejsilnější kapitál není zajímavé, protože každá dohoda o jeho ochraně je zároveň omezením aktivit zmíněného kapitálu.

Ta dnešní válka je zdánlivě méně krutá, než by šly proti sobě »čelo na čelo« armády v plné výzbroji. Její důsledky nejsou však jiné. Existuje ovšem i nebezpečí, jestliže se zmíněnými způsoby nepodaří té kapitálově nejsilnější zemi zvítězit, že »horká válka« skutečně může začít. Kapitál totiž ve své rozpínavosti nemůže tolerovat konkurenta.

Proto největším nebezpečím pro lidstvo je kapitalismus, i když třeba se zdánlivě humánnějším vnějším pozlátkem.

Jaroslav KOJZAR


Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2019-08-31 19:17
Dialekticky vyrovnat byti a vedomi a prvotnost poslat ...
antal
2019-08-31 01:09
Kľudne mi môžete nadávať, že sú to hlúposti. Ale je jasné, že s
klasickými predstavami o spoločnosti dnes nedokáže uspieť ani ľavica,
ani pravica. Preto prakticky programy vo voľbách prestali hrať úlohu,
pretože ani niet nových ideí, vízií, predstáv, niečo sa nasľubuje,
hoci je jasné, že sa to nesplní, zopakujú sa formálne reči o
demokracii, ľudských právach, blahobyte. Stavia sa na PR, imidži,
osobnostiach. //// Problém je v tom, že zrýchlenie sociálneho pohybu
má za následok zaostávanie sociálneho myslenia a schopností človeka
za vývojom technológií a ekonomiky. Starý človek (platí to aj pre
mládež so starým sociálnym myslením a predstavami) má v rukách
techniku s tak veľkým globálnym dosahom, že to hrozí zničením
ľudstva.
antal
2019-08-31 01:00
Aké sú predpokladané základné tendencie pre budúcnosť? V prvom rade
utvorenie globálnej správy, globálnych inštitúcií, zákonov,
globálna deľba práce a spolupráca. To je na programe od globálnej
krízy 1998, aby som bol konkrétny. Určite, nemusí sa to udiať, lenže
potom ľudstvo vymrie. Nemôže fungovať globálna ekonomika a globálne
technológie na národnom princípe, systém nebude pracovať efektívne.
Zbrane (atómové, chemické, biologické, kybernetické) s globálnym
dosahom v rukách súperiacich krajín bez globálnej správy môžu v
hociktorom momente zničiť ľudstvo. Vysporiadať sa s preľudnením,
migráciou, prírodnými hrozbami nedokážeme na súkromno-národnom
princípe, ale len v globálnej rovine./// A po globálnej kríze 2008 sa
utvorili podmienky pre prechod od klasickej ľudskej spoločnosti k
post-klasickej, k makrosociálnej forme, s obrovskou rozmanitosťou foriem,
sociodiverzity. Odkiaľ to mám? Nuž, človek a spoločnosť nevznikli z
nuly, ale mali predchodcov, ktorí sa vyvíjali podľa podobného programu.
Stačí si všimnúť dosť dobre preskúmanú triádu atómy - molekuly -
makromolekuly, a pozrieť sa do sveta makromolekúl a biomolekúl, aby sme
získali určitý obraz, do akého pluralitného prostredia sme vstúpili.
Samozrejme, s našimi špecifikami.
antal
2019-08-31 00:47
Salektiv, naopak, ja som hovoril dosť konkrétne, len Váš mozog to nebol
schopný prijať. Ja som nehovoril, že každý systém niekde začne a
niekde skončí, ale o tom, že veľké historické zlomy udávajú
začiatky a konce systémov. Konkrétne, veľké hospodárske krízy koniec
systémov, globálna kríza 1998 koniec socialistickej epochy, veľká
hosp. kríza 1929-33 koniec kapitalistickej epochy, veľká kríza
feudalizmu (poznačená aj morovými epidémiami) v polovici 14. st. koniec
nevoľníckeho systému. A veľké demokratické zlomy začiatok krízy
systémov - buržoáznodemokratické revolúcie r. 1848 začiatok krízy
klasického kapitalizmu, socialistické demokratické revolúcie 1988-89
začiatok krízy klasického socializmu. Veľká hosp. kríza 1998
ukončila epochu socializmu a posunula ľudstvo do epochy globálnej
civilizácie. A veľká globálna kríza 2008 ukončila epochu klasickej
ľudskej spoločnosti. Krízu r. 2008 som predvídal, chcel som hovoriť o
tom s Kubáncami (Čína tu mala veľmi nesympatického veľvyslanca), ale
kamarát, ktorý sa s nimi poznal a ovládal španielčinu, povedal, že
sú to sprostosti a na tom som skončil. Ako som povedal, každý systém
pracuje na určitej frekvencii, ak ju poznáte, viete niektoré tendencie
predvídať. Po r. 2008 nastal problém, zmenila sa frekvencia, na ktorej
pracuje ľudská civilizácia, vstúpili sme do úplne iného obdobia.
Preto staré pravidlá prestávajú platiť, zatiaľ nemáme záchytné
body, civilizácia je v rozklade.
salekiv
2019-08-30 22:39
Antal: Jak jsem řekl, žádné předpovědi kam se vývoj společnosti
bude ubírat nejste schopen dát. Ani ty tendence, ani to, jak dlouho,
alespoň přibližně, tu bude ten postklasický kapitalismus a v jaký
nový systém se vyvine. Místo toho tu žvaníte o vývoji obecných
systémů a říkáte nám taková moudra, že každý systém má
začátek a konec a možná se přerodí ve vyšší kvalitu. To ví
samozřejmě i malé dítě, ale nic to neříká o současném stavu
kapitalismu a o tom, jak dlouho tu ještě bude, natož o systému, který
by ho měl nahradit. Otřel jste se tu o fyziku. Tedy tam to funguje tak,
že na začátku je experiment, lépe řečeno skupina i navzájem
nezávislých experimentů. Následně je na základě těchto experimentů
vytvořena teorie, např. Maxwellova teorie elektromagnetismu. V této
geniální teorii je ve 4 základních rovnicích obsažena celá fyzika
elektřiny a magnetismu. Řešením těchto rovnic byla předpověděna
existence elektromagnetických vln, včetně jejich vlastností. Na
základě toho byly tyto vlny objeveny. Díky tomu, že i další
předpovědi byly ve shodě s praxí, bylo možno teorii přijmout jako
správnou (samozřejmě až do korekce speciální teorie relativity.) Na
druhou stranu, teorii, která nedokáže nic smysluplného(konkrétního)
predikovat než triviální predikce typu, že všechno jednou skončí,
nelze považovat nejen za správnou, ale ani za něco, co by se dalo
nazývat vědeckou teorii. To je pouze plané žvanění.
miki.13
2019-08-30 21:29
Antal: musím říct, že takhle složitě by to nikdo napsat nedokázal.
Takže jednoducho: Marxismus leninismus je chujovina a vy ste chuj.
antal
2019-08-30 20:16
Salektiv, čo myslíte, svoje proglobálne myslenie som si vycucal z prsta?
Hoci ľavica sa všeobecne stavia proti globalizácii, ja naopak ju vidím
ako prirodzenú a pokrokovú tendenciu. Tak ako som to opísal pod iným
článkom. To nie je otázka mojich pocitov, či sa mi globalizácia páči
alebo nepáči, ale otázka zosúladenia spoločenskej formy s vývojom
výrobno-technologického spôsobu. A že nastal ten čas, sa dá
vyčítať z udalostí, ktoré prebehli a prebiehajú. Málokto venuje
napr. pozornosť veľkým historickým zlomom, ako bol v r. 1848, 1929-33,
1968, 1989, 1998.2008 v zmysle posunu dejín. Každý takýto historický
zlom ukončuje jednu dejinnú epochu a začína ďalšiu. Európa si napr.
zle prečítala posolstvo zlomu 1988-89, že nešlo o porážku socializmu
vraj v súťažení s kapitalizmom, ale vyčerpanie potenciálu klasického
socializmu. Tie nezmysly o návrate ku kapitalizmu škoda komentovať. Roky
1988-89 znamenali krízu klasickej podoby socializmu a potrebu globálnej
civilizácie a komunizmu. Pre tento materiálny svet totiž platia určité
princípy, napr. zákon premeny kvantitatívnych zmien na kvalitatívne,
konkretizovaný v zákone súladu výrobných vzťahov úrovni výrobných
síl. Alebo jednoducho princíp súladu spoločenskej formy s obsahom
(výrobno-technologickou úrovňou). To sú materiálne faktory, ktoré
treba vedieť čítať a z nich vyvodzovať závery, nie z propagačných
brožúriek.
antal
2019-08-30 20:04
Salektiv, klasika starej kapitalistickej štruktúry, vraj predpovedať
budúcnosť. Nie sme vo veštiarni. Ale poznať základné tendencie,
ktorými sa civilizácia môže vyvíjať, sa dá. Hovorím, môže, nieže
musí, marxizmus nie je fatalizmus, ale ukazuje len základné tendencie.
Každý systém v tomto vesmíre pracuje v určitom rytme, na určitej
frekvencii (hviezdy, bunky, živočíchy, spoločnosť - ročný, 24
hodinový, mesačný, týždenný, atď. rytmus), a podľa
zdokonaľujúceho sa programu. Čím vyspelejší a efektívnejší
systém, tým pracuje podľa takéhoto programu. Možno tu rozpoznať
triadický priebeh: 1. štádium vznikania systému, 2. hlavné štádium
klasickej podoby systému, 3. kríza klasickej podoby systému. Po tomto sa
systém buď kvalitatívne zmení na nový systém, alebo pokračuje
evolučne v post-klasickej podobe, napr. súčasný post-klasický
kapitalizmus, alebo post-klasický socializmus v Číne, post-klasický
prvobytný spôsob (Indiáni, Eskimáci, Polynézania, Aborigéni),
post-klasický feudálny spôsob (Saudská Arábia ap.). Ak poznáte
schému, program, podľa ktorého sa civilizácia vyvíja, viete odhadnúť
aj možné tendencie. /// Samozrejme, že činy jednotlivcov majú vplyv
na konečnú podobu dejinného procesu, lenže na druhej strane tu existuje
aj tzv. spoločenská objednávka. A nedával by som taký dôraz na
individuálne chovanie, ako ukazujú viaceré štúdie, aj matematické,
tak aj dav sa správa podľa určitého modelu. Nehovoriac o konzumnom dave
v kapitalizme, ten sa vyslovene chová podľa jednej šablóny, ak majú
byť vraj úspešní, moderní, ap., tak musia robiť to a to.
salekiv
2019-08-30 18:28
antal: Mně jsou vždycky podezřelí lidé, kteří mají naprosto jasno,
jak se bude svět vyvíjet. Ale když jste ta chytrý, jak tvrdíte, zkuste
předpovědět, jak bude společnost vypadat za 20, 50 let.
"Vědecky" vysvětlovat minulost umí kdekdo, budoucnost téměř
nikdo. V těch marxistických teoriích se totiž bere společnost jako
masa a zapomíná se, že se skládá z jednotlivců, kteří podléhají
emocím, tužbám, náladám apod. Složitost života se nedá vyjádřit
několika marxistickými poučkami, která jste se naučil v nevím jaké
škole.
antal
2019-08-30 16:30
Salektiv, Vy ste nielen chodil poza školu, ale ešte máte aj zníženú
chápavosť informácií okolo Vás. Otázka vôbec totiž nestojí či
Socializmus alebo kapitalizmus. Oni nie sú voči sebe alternatívami, ako
to viacerí uvádzajú - je to nezmysel. Spoločenské systémy nasledujú
za sebou, vyvíjajú sa jeden z druhého, ako reakcia na vývoj
výrobno-technologického spôsobu, teda určitej materiálnej úrovne,
materiálneho obsahu. Iný sociálno-materiálny obsah potrebuje inú
spoločenskú formu, aby efektívne fungoval. Určite, nemusia byť v
súlade, ale potom tu vznikajú také nepodarky, ako je súčasný
zahnívajúci, rozpadávajúci sa západný kapitalizmus. /// Pýtať sa
na otázku, či je lepší socializmus alebo kapitalizmus, akoby sme sa
pýtali na to, či je lepší kyslík, dusík, alebo vodík. Každý má
inú väzbovú štruktúru, iné vlastnosti, ktoré zodpovedajú danému
materiálnemu obsahu. Oni nasledujú za sebou, takisto ako nasledujú za
sebou aj spoločenské systémy, to vnímavý človek vidí na prvý
pohľad, len Vám to nejako uniká.
antal
2019-08-30 16:22
salektiv, skôr by som povedal, že Vy ste odstrašujúci príklad
človeka, ktorý chodil poza školu:-). Sám ste bol nútený priznať, že
vo svete už žiadny pravý kapitalizmus neexistuje, je to socializovaný
kapitalizmus, ktorý bol nútený prijať množstvo socialistických
vlastností, aby mohol ako-tak ekonomicky rásť. A odkaľ ste vzal, že
milionári nemôžu byť aj v socializme, ukážte mi nejakú tú Vašu
propagandistickú brožúrku, kde sa to presne opisuje, čo je a čo nie je
socializmus a kapitalizmus. Určite, veľké príjmové rozdiely sú
negatívne, ale tie sú negatívne a znižujú funkčnosť aj kapitalizmu,
demotivujú, demoralizujú. To ukázalo už viacero štúdií. Lenže
socializmus a hlavne komunizmus neznamená rovnostárstvo, ale naopak
prehĺbenie rozmanitosti. Len stratia sociálny, triedny význam. Skôr by
sa dalo povedať, že teoreticky k rovnostárstvu smeruje kapitalizmus,
pretože pomyselne svojimi šablónami, delením ľudí na smotánku a
plebs, úspešných a neúspešných, socky ich núti správať sa podľa
rovnakej šablóny, nedáva možnosť výberu svojej cesty, pretože Vás
potom označí za neschopáka.
znovacek
2019-08-30 16:17
Viz nize. Zboznuji Gotta a jeho sen stribrnych noci a jeho iluminaty.
Proste priroda?
m.dedek123
2019-08-30 15:47
Informace uvedené v článku jsou pravdivé, konkrétní a vypovídají
hodně o našem světě. Zabývám se vývojem politického uspořádání
lidstva. Tato problematika je velmi zajímavá. V článku uváděné
informace vyvolávají potřebu hledat odpovědi na mnoho otázek.
Především je důležité najít odpověď na otázku: "Kdy dojde k
zásadním změnám současného politického uspořádání lidstva?"
V současnosti vládne světu globální finanční elita, což jsou tzv.
"lidé velkých peněz". Tito lidé vládnou světu pomocí
zákonů, které se zdokonalují pod jejich vlivem tak, aby se poměry v
podstatě zachovaly. Přípravy na válku, války, vývoj a výroba
zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojensko-průmyslové komplexy
atd. jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Uvedená hra těmto
lidem vynáší astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela
lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí
materiálních hodnot. …. Více o současnosti a nastávajícím
politickém vývoji lidstva je uvedeno v článku OTEVŘENÝ DOPIS
POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA. Uvedený článek je např.
na -
https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/08/otevreny-dopis-politickym-strana
m-ve.html
znovacek
2019-08-30 10:24
Článek nemá chybu. Jde o věčný boj zla a dobra. Někdo si udělá
dobro a pro druhého je to zlo. Prostě boj protikladů známe z filozofie
- pán a rab. Musíme se naučit využívat tento přírodní, filosofický
zákon, který platí pro každého jako, že do zásuvky nesahám.
fronda
2019-08-30 00:30
Kapitalismus svého času představoval pokrok (ovšem někdy to byl pokrok
směrem k většímu vykořisťování), ale dnes se tento systém dávno
přežil a představuje pro lidstvo brzdu a dokonce hrozbu. --- Poučení
pro komunisty: Problémům se nelze vyhnout, ale to není důvod pro
návrat zpět do kapitalismu. Revoluce se musí bránit, jinak ji
imperialisti zničí.
salekiv
2019-08-29 23:36
hajek.jiri51: Především tykání si nechte pro soukmenovce nebo pro
manželku. A on snad socialismus proti kapitalismu nebojoval? Boj skončil
fatálním neúspěchem socialismu před 30 roky. Teď už se socialismem
netřeba bojovat. Zkompromitoval se sám a hlavně ekonomicky s
kapitalismem soupeřit neumí, systémově na to nemá. To je moje
přesvědčení a ne žádné papouškování. Teorie, parafrází vašich
slov - komunistické žvásty, je bez ověření praxí k ničemu.
Kapitalismus tu je 300 let, socialismus tu pobyl 70 let a skončil
neslavně. Už 100 let tvrdíte, že kapitalismus mele z posledního a on
je tu stále. Proč? Protože funguje na jednoduchých principech a těmi
jsou svoboda a demokracie. Tedy principy, kterými marxisté hluboce
pohrdají. Jinak svůj příspěvek posílám ze Sicílie. Je tu
nádherně, zítra výstup na Etnu. Zkuste to také. Pak vás myšlenky
zpět za ostnaté dráty přejdou.
hajek.jiri51
2019-08-29 22:48
Blbci s ambicemi na vedoucích pozicích a ve sužbách kapitálu! A pak ti
troubové, kteří jim vše žerou ...A Salekiv-e, nedá mi to. Tak proč
"kapitalizmus" proti "socializmu" tak zavile od konce
VVV, ale i předtím bojoval a pořád bojuje, Když pro něj nebyl a není
nebezpečný? Máš pro to aspoň v náznaku inteligentní vysvětlení?
Nebo je to jen další z řady žvástů?
brekeke84
2019-08-29 17:51
Kapitalismus? Ani zdaleka ... Odpověď na otázku v nadpisu je přeci v
otázce samé.
salekiv
2019-08-29 16:55
Socialismus pro kapitalistické země opravdu nebezpečný není. V Číně
žádný socialismus není. 300 čínských dolarových miliardářů
hovoří za vše. Kuba, KLDR a Venezuela se úmyslně nechávají
vegetovat, aby byl k dispozici odstrašující příklad, jak skončí
zákonitě každý socialistický experiment.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.