Skoncovat s totalitou se nedaří

Dostávám každý den velké množství rozhořčených dopisů z celé republiky od lidí, kteří jsou znechuceni postupem pana starosty Koláře na Praze 6. Ten si pravděpodobně myslí, že vůbec nemusí respektovat český právní řád, že jeho slib, když byl zvolen do zastupitelstva, může beztrestně porušovat, protože jeho slovo platí, jen když on chce, a vysmívat se může jak zákonům, tak mezinárodním smlouvám a také občanům. V této souvislosti musím konstatovat, že tak to opravdu není, připomínám, že 26. srpna 1993 podepsali prezidenti České republiky Václav Havel a Ruské federace Boris Jelcin v Praze Smlouvu mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci.

Titulek článku jsem zvolil záměrně podle textu zmíněné mezinárodní smlouvy, kterou nový totalitní starosta bezostyšně porušuje. Mohl jsem zvolit i jiný titulek, např.: Jsem starosta, a zákon mne nezajímá. Smlouva mimo jiné zdůrazňuje: »...přání definitivně skoncovat s totalitní minulostí…!«

Smlouva byla v roce 1994 ratifikována nejvyšším zákonodárným orgánem Ruské federace - Dumou a následně, po ratifikaci - schválení Parlamentem ČR, se stala organickou součástí české legislativy – Sbírky zákonů ČR, viz Sdělení č. 99/1996 (účinnost od 5. 3. 1996).

Článek 21 této smlouvy hovoří jasně, cituji doslova: »…každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim…«!

A co se děje, vidíme a čteme dnes už tisíce článků a nejrůznějších vyjádření kohokoliv a kdekoliv o »kauze« pomníku maršála Koněva, To vše vzniklo jen proto, že v rozporu s povinností dodržovat český právní řád a svůj zastupitelský slib starosta Prahy 6 »pan« Kolář flagrantně porušil a dál porušuje platnou českou legislativu!

A to chce přitom ještě poučovat, jak se mají lidé chovat. Že mu není hanba! I v té nejzaostalejší demokracii platí pravidlo, že chce-li někdo jednat jinak, než mu stanovuje platný zákon nebo smlouva, měl by nejprve dosáhnout změny zákona nebo zrušení původní smlouvy!

Starosta Prahy 6 - za TOP 09 - místo toho zaútočil na emoce části obyvatel dvou národů, požádal o policejní ochranu a zneužívá Policii ČR k jednání proti platné legislativě České republiky.

Pak kdo tady šíří nenávist a nesnášenlivost, kdo porušuje zákony a kdo se pak dovolává ochrany!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM


Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


stieglitz
2019-09-03 12:18
Může nám být opravdu lidsky líto 130 tisíc sovětských vojáků
zbytečně padlých na území ČSR, nicméně krutou pravdou je, že oni
většinově nepadli za naši svobodu, ale za rozšiřování vlivu
sovětského impéria, díky extenzivnímu vedení válečných operací ze
strany velení RA, neschopnosti a diletantismu jejich velitelů a
především neuvěřitelnému pohrdání cenou lidského života ze strany
sovětského vedení. Z kontroverzního pomníku sovětského maršála se
dnes stává kultovní místo současných hnědorudých extremistů, proto
by měl být odstraněn
svaty_vaclav
2019-09-03 10:47
Starosta Prahy-6 Kolář podlehl tlaku občanů a oznámil, že dnes prý
bude odstraněna plachta a konstrukce okolo sochy hrdiny maršála Koněva.
Z úspěchu akce občanské společnosti proti nacistické akci TOP-09
proti soše maršála Koněva by měl jistě radost i Václav Havel.
velkymaxmilian
2019-09-03 09:55
Filipem citovaný článek 21 Sdělení 99/1996 Sb pokračuje ovšem
ještě druhou větou "Budou rovněž spolupracovat při
zjišťování a udržování pohřebišť občanů druhé Smluvní strany,
výměně informací o osudu zemřelých a nezvěstných na svém
území". S jakou ochotou a jak "pečují" příslušné
orgány Ruská federace o hroby československých legionářů, kterých
padlo v Rusku přes 4000 mohou popsat činovníci Československé obce
legionářské, Sokolská 486/33, 120 00 Nové Město. V rámci objektivity
je třeba přiznat, že v této oblasti se občas blýská na lepší
časy.
pleningeri
2019-09-03 09:16
Na včerejší demonstraci zazněly i hříchy nafoukaného starosty z
Prahy 6. Třeba nová "Havlova lavička" za 50 000 Kč s obecní
pokladny, .... Pak pochopitelně nemohou stačit prostředky na smytí
barvy po vandalech z podstavce pomníku ...
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.