Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak se bránit dopadům trombofilie? Nejdřív je nutné ji odhalit

Trombofilici jsou lidé se sklonem k tvorbě krevních sraženin neboli trombofilii. Tento sklon je ovlivněn jednak vrozenými dispozicemi a jednak zevními vlivy, jako je pohybový režim, obezita, věk, kouření, úraz či užívání hormonální antikoncepce. Při nemoci hrozí, že se vytvoří krevní sraženiny neboli tromby, které mohou ucpat cévu a ohrozit člověka na životě. Podle odhadů umírá v Evropě na následky trombofilie půl milionu lidí ročně. O příčinách i dopadech této nemoci je však obecně nízké povědomí a ohrožení lidé tak často ani neví, že se jich tato porucha týká. Jak se projevuje a jak zjistit, zdali jí netrpíte, poradí RNDr. Ing. Libor Staněk z laboratoře SYNLAB.

Co je trombofilie a jak se projevuje?

Srážení krve je zcela běžnou denní rutinou krevních destiček. Za normálních okolností tvoří společně s bílkovinami krevní plazmy dočasné krevní sraženiny, kterými ucpávají defekty ve stěnách cév a zastavují případné krvácení. U pacientů s vrozenou trombofilní mutací se tento proces však může stát až fatální.

Trombus je latinský název pro krevní sraženinu. Projevuje se tak, že částečně nebo zcela ucpe některou žílu z hlubokého žilního systému, čímž dochází k omezení nebo úplnému zastavení toku krve, k tzv. hluboké žilní trombóze. Většinou postihuje dolní končetiny a projevuje se otokem či bolestí při dotyku v místě sraženiny.

Ucpání cévy však může zabránit i průtoku krve k důležitým životním orgánům a způsobit srdeční nebo mozkovou příhodu. „Pokud se krevní sraženinou ucpe céva dodávající krev do plic, dochází k plicní embolii. Ta se většinou nijak zásadně neprojeví, je-li však vážnějšího charakteru, může při ní nemocný pocítit dušnost, kašel nebo bolesti v oblasti hrudi. Vyústit pak může i v kolaps či šok, který nemocného ohrožuje na životě, varuje RNDr. Ing. Libor Staněk z laboratoře SYNLAB. Při trombóze placenty může dojít k potratu.

Dvě příčiny zvýšené srážlivosti krve

Onemocnění trombofilií se dělí na vrozené a získané. Jsou-li genetické a získané trombofilní vlivy v kombinaci, riziko vzniku problémů s touto nemocí se zásadně zvyšuje.

Genetické předpoklady - Na vině trombofilie mohou být genetické mutace, kterých existuje několik druhů. „Mezi nejčastější mutace postihující naši populaci patří trombofilní mutace genů F5 a F2, které ovlivňují složení a funkci faktorů, jež se podílí na procesu srážení krve. Tyto změny pak mají za následek zvýšení tvorby sraženin. V české populaci je 5–10 % nositelů mutace FV Leiden a 1–2 % nositelů mutace FII protrombin,“ říká RNDr. Ing. Libor Staněk. Lidé s těmito genovými mutacemi mají oproti běžné populaci několikrát vyšší riziko hluboké žilní trombózy. K té většinou dochází ještě za spolupůsobení dalších, získaných trombofilních faktorů.

Získaná trombofilie - Trombofilie se může rozvinout i bez genetických předpokladů. Způsobit ji mohou získané trombofilní faktory, mezi které řadíme obezitu, kouření, věk nad 45 let, pití alkoholu, prodělání operace, nejčastěji ortopedické, onkologická onemocnění a jejich léčbu, užívání hormonální antikoncepce, těhotenství, vysokou hladinu krevních tuků a cholesterolu, vysoký krevní tlak, dehydrataci, aterosklerózu či jiná kardiovaskulární onemocnění.

Trombofilní komplikace nejvíce hrozí:

* Lidem, kteří podstupují ortopedický zákrok – hlavními příčinami vzniku trombofilie při ortopedických zákrocích jsou velké ztráty krve a nedostatečný pohyb. Zasahuje většinou ruce či nohy, bez pohybu totiž nedochází k přirozenému procesu pumpování krve z končetin směrem k srdci. Řešením pro zabránění potížím spojeným s nemocí je brzké uvedení těla nemocného do běžného pohybu, používání speciálních stahovacích punčoch nebo bandáží či užívání léků.

* Při dlouhém cestování – během cestování dopravními prostředky hrozí, podobně jako u lidí podstupujících ortopedický zákrok, trombofilní komplikace spojené s nedostatkem pohybu. Čím delší je cesta, tím vyšší je riziko vzniku problémů. Zabránit jim ale lze občasným protažením dolních končetin, častým pitím a zvolením pohodlného, volného oblečení. Lidem s vrozenou trombofilní mutací se před cestou doporučuje konzultace s lékařem, který zváží, zda je nutné užít před cestou léky.

* Onkologickým pacientům vznikem trombofilních komplikací jsou ohroženi všichni pacienti procházející chemoterapeutickou onkologickou léčbou. Riziko onemocnění hlubokou žilní trombózou je u nich až sedminásobné. Pokud jsou navíc onkologičtí pacienti nositelem některé z vrozených trombofilních mutací, FV Leiden či FII protrombin, je toto riziko ještě dvakrát vyšší. K omezení komplikací spojených s trombofilií by měl být pacientům podáván nízkomolekulární heparin, který snižuje krevní srážlivost.

* Ženám užívajícím hormonální antikoncepci – dívkám a ženám s vrozenou trombofilií, obzvláště pokud kouří nebo mají nadváhu, hrozí vlivem užívání hormonální antikoncepce mnohonásobně vyšší riziko vzniku trombózy. Představují jednu z nejrizikovějších skupin, užívání antikoncepce totiž výrazně zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Pokud se tedy ženy před těhotenstvím chrání právě touto cestou a nemají jasno, zdali se jich trombofilní mutace v genech týká, měly by se nechat vyšetřit. Není-li genová mutace včas odhalena, může být vážně ohroženo zdraví ženy.

* Těhotným s rizikovým průběhem – během těhotenství dochází v organismu ke zvýšené tvorbě krevních sraženin, a to proto, aby se minimalizovaly ztráty krve během porodu. „Trpí-li nastávající matka některým druhem vrozené trombofilní mutace, je nutné ji po celou dobu těhotenství i následně v šestinedělí sledovat. Hrozí zde trombóza placenty, která může ohrozit průběh těhotenství i život dítěte, upozorňuje lékař z laboratoře SYNLAB. Ve vážných případech se řeší podáváním léků proti srážlivosti krve.

Nemoc odhalíte vyšetřením krve

Máte-li podezření na onemocnění trombofilií nebo víte, že jí trpí některý z členů vaší rodiny, měli byste si nechat udělat rozbor vzorku krve. V rámci něj se v laboratoři vyšetřují koagulační parametry a DNA. Odběr krve můžete absolvovat u svého praktického lékaře nebo v odběrových pracovištích SYNLAB. Výsledek je pak vždy nutné konzultovat s některým z odborníků na tuto problematiku, kterým je genetik, hematolog, popřípadě gynekolog nebo internista. Lékař poté případně zváží další nutnost vyšetření.

Jak předejít fatálním následkům trombofilie

Trombofilní genetickou mutaci zatím není možné „vyléčit“ a jedná se o celoživotní zátěž. Je ale důležité ji vůbec odhalit a začít řešit. Potvrdí-li se porucha srážlivosti krve, měl by pacient dodržovat základní preventivní opatření. Ta jsou vedle protizánětlivých a protisrážlivých léků jedinou dostupnou léčbou. Pacient by měl své diagnóze přizpůsobit životosprávu a životní styl. Při nutnosti lékařských zákroků je také třeba vždy informovat ošetřujícího lékaře o sklonu ke zvýšenému srážení krve.


Preventivní opatření v kostce

* Pravidelně se hýbejte

* Dodržujte pitný režim

* Zdravě se stravujte

* Udržujte optimální tělesnou hmotnost

* Vyhněte se alkoholu a cigaretám

* Při dlouhém cestování se protahujte a nedávejte nohu přes nohu

* Užívání hormonální antikoncepce vždy důkladně konzultujte s lékařem

Helena Kočová


Helena Kočová

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.