Starosta Kolář vyvolává napětí

Podle bývalého komunistického zastupitele Prahy 6 Ivana Hrůzy starosta pražské šesté městské části Ondřej Kolář (TOP 09) hovořil do médií v rozporu se smlouvou, kterou městská část uzavřela na odstraňování graffiti. Hrůza naši redakci též informoval o existenci této smlouvy, která je k dispozici ve veřejném registru smluv.

Dne 30. května 2019 uzavřely městská část Praha 6 a firma Axiom Real, s. r. o., smlouvu o dílo »na odstraňování graffiti tvorby« na území Prahy 6. V seznamu soch a pomníků (uvedeny v příloze číslo 6 smlouvy), o něž mají pracovníci firmy pečovat, je explicitně jmenována také socha maršála I. S. Koněva nacházející se na náměstí Interbrigády. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele (odborné firmy) provádět po dobu trvání smlouvy pro objednatele (MČ Praha 6) odstraňování graffiti z různých objektů na území obvodu Praha 6, a to také z pomníků, dále se zavazuje provádět monitoring výskytu graffiti na území městské části, zpracovávat elektronickou dokumentaci a provádět trvalé antigraffiti nátěry. Ve smlouvě je uvedeno, že se na území Prahy 6 nachází v současné době celkem 78 pomníků, soch a pamětních desek.

Porušil zákon

Hrůza si klade otázku, jak mohl starosta Kolář 22. srpna vykládat do sdělovacích prostředků, že sochu maršála Koněva, potřísněnou v noci na 22. srpen červenou barvou a nápisy, městská část »tentokrát nenechá očistit dřív, než ruské velvyslanectví začne jednat o jejím přesunu« (zdroj ČTK), když byl vázán uzavřenou smlouvou, jež byla schválena příslušnými orgány MČ. »Proč byl starostou porušen zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., zejména § 17, 19, 35, a Statut, tj. obecně závazná vyhláška HMP č. 55/2000 Sb., zejména § 17 a § 18, která ukládá řádně pečovat o veřejný majetek?«

Starosta stál za umístěním hanobících desek u sochy a právě od té doby narůstá napětí, je přesvědčen bývalý zastupitel Prahy 6. »Starosta vyvolal napětí a tím odůvodňuje potřebu odstranění pomníku,« kroutí hlavou. Mimochodem, dodal Hrůza, v Praze 6 je plno míst, kde se musí graffiti opakovaně odstraňovat, a nikdo tyto movité či nemovité věci nezakrývá plachtou, ani se je nesnaží odstranit z veřejného prostoru.

Kdo budí vášně?

V rozhovoru pro Novinky.cz Kolář řekl, že »socha pořád budí vášně. To, v co to přerostlo, mě utvrzuje v tom, že ta socha tady opravdu nemá co dělat. Nechci, aby z Prahy 6 bylo poutní místo extremistů ať už z levého nebo z pravého spektra«. Účastníci pondělního protestu proti postupu a výrokům starosty Koláře, kterého se zúčastnil i Ivan Hrůza, se ohradili, že nejsou žádnými extremisty. »Nazývat občany Prahy, kteří se scházejí u sochy Koněva a kladou k ní květiny, extremisty – to je opravdu již vrchol,« rozčiluje se Hrůza.

Závěr rozhovoru pro Novinky podle něho odhaluje, o co Kolářovi ve skutečnosti jde, co sleduje. »Máme 30 let po pádu komunismu. Na Hradě sedí člověk, který komunisty podporuje, zve si 21. srpna do Lán předsedu komunistické strany. Za premiéra máme člověka, který byl vycvičený touhle úderkou, pracoval pro StB. A ti lidé si myslí, že si to tady vezmou zpátky. 30 let po revoluci se to snaží převrátit zase na druhou stranu. Nevidím jiný důvod, proč by jinak měla taková socha vyvolávat takové vášně,« řekl Kolář Novinkám. »Konečně pan Kolář odkryl karty, to již opravdu žádný komentář nepotřebuje,« uzavřel Ivan Hrůza, jenž na Praze 6 působil jako zastupitel v letech 2006-2018.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-09-06 00:20
Ale že se těch nácků vyrojilo. V květnu 45 byli zalezlí a slušní
Pražané vítali maršála Koněva.
svaty_vaclav
2019-09-05 13:49
Starosta obvodu Praha-6 za stranu TOP-09 Ondřej Kolář tvrdí, že Praha
se v květnu 1945 osvobodila sama a žádnou sovětskou pomoc
nepotřebovala. Ptám se tedy opakovaně, proč se Praha sama neosvobodila
už rok předtím, když Sověty v květnu 1945 nepotřebovala? Proč
neuspořádali Pražáci povstání v době, kdy sovětská armáda
bojovala za naši svobodu na Dukle? Proč bylo tak úpěnlivé volání
Českého rozhlasu v květnu 1945, aby Sověti přišli Praze na pomoc a
dokonce to bylo vysíláno v ruštině. Toto by mohl starosta vysvětlit.
Dnešní fašisté a nacisté nalezlí do pravicových stran rozbitého
Československa dělají protičeskou protinárodní činnost a snaží se
rozeštvávat národ a hanobit sovětské osvoboditele, díky nimž tu
jsme.
ZBYSEK.KUPSKY
2019-09-05 12:14
Byl jsem požádán o zveřejnění reakce: Především musím
konstatovat, že starosta Kolář dlouhodobě nezvládá řešení
vážných problémů MČ Prahy 6, od dopravy přes správu majetku,
bytovou problematiku… Zřejmě dospěl k závěru, že se může
zviditelnit jinak. Není náhodou, že právě nyní, před volbami vedení
TOP 09 odkryl skutečné politické pozadí a konečný cíl, který dosud
skrýval. Je příznačné, že starosta trvale zpochybňuje podíl Rudé
armády na osvobození Prahy od nacistické okupace. Proč Kolář
záměrně přehlíží, že ještě 9. května 1945 v Praze umírali
rudoarmějci, povstalci, občané? Proč starosta přes několik výzev
nepřistoupil na konání konference pamětníků - občanů s oněmi
radnicí objednanými historiky? Co opravňovalo učinit závěr na nové
desce, že maršál Koněv osobně zaštítil zpravodajský průzkum v roce
1968? Proč jsem na požadavek o doložení důkazů v daném směru
nedostal do současné doby žádnou konkrétní odpověď? Proč na jiné
pomníky se podobné „vysvětlující“ desky neumísťují, např. na
pomník Churchilla a jeho roli v upevňování britského koloniálního
panství v Asii a v Africe? Proč pouze maršál Koněv byl dehonestován?
Budeme provádět audity soch a pomníků v Praze? Opravdu se mají
pomníky, které jsou součástí naší minulosti, stát běžnou
součástí politických konfliktů? Kdo vnáší do naší společnosti
zášť a nenávist? Kdo chce v Čechách obdobu Majdanu? Jsem
přesvědčen, že většina lidí si takovou cestu nepřeje. JUDr. Ivan
Hrůza
velkymaxmilian
2019-09-05 09:43
@pleningeri: Můj typ, že "z některých zdejších diskutérů mohou
vypadnout velmi inteligentní moudra" jste naplnil na více než 100
%, tedy jako když se plnily pětiletky... Nevím sice proč mi
"vylepšujete" nick, ale to není podstatné. Citovaný text
nemá s Wiki nic společného, může si ho přečíst, opsat nebo ofotit
každý kdo není líný vystoupit z tramvaje na třídě Jugoslávských
partyzánů, jak se říká u nás v Praze "Na Lotyšáku". Pokud
nejste schopen dokázat, že text věnovaný poválečné činnosti Koněva
je nepravdivý, pak sklapněte svůj sprostý zobák. Odeberte se do
hlubokého lesa, nejlépe k duhové studánce, kde roste temné kapradí a
vůkol rudý vřes, pokud si sebou vezmete svého souputníka sv. Václava
nebude to od věci...
pleningeri
2019-09-05 08:47
Čím to je, že tady martin.harfa/velikymaximilian & spol. papouškuje
to co předkládá k věření námi povinně placená fejktelevišn? To,
že kdosi tyhle bláboly napíše na dávno profláknutou českou Wiki
vůbec neznamená že to taky je pravda. Na takovou "pravdu" tady
máme "výzkumný ústav zločinného komunismu" kde mohou
pracovat jen absolutně "charakterní" osoby z Havlova okolí,
pornohercovy zahraničím placené tzv. "evropské hodnoty", a
nelze opomenout, že ve školách "řádí" "Člověk v
plísni" jakéhosi studentíka Šimona Pánka, kterého dotuje z
našich poplatků zase ČT, ... Má to "komunistickém" webu
tahle parta marné. Jsou to jen trolující anonymové, kteří svádí
zcela marný boj proti kolektivu redaktorů posledního levicového listu.
Prokopic.Karel
2019-09-05 08:00
Až dosud jsem všechny ty příběhy o Kocourkově pokládal za nadsázku.
Praha 6 by se měla přejmenovat na Hrůzný Blbákov. Je
neuvěřitelné, co se všechno může vylíhnout ve vylízané hlavě
starosty. A protože kritizuji, tak měli dávno reagovat:
antisprejový nátěr a kamery. S okamžitým zásahem. Pachatele
zveřejnit a dát mu pokutu jako hrom. A to na místě. Zveřejnit to v
novinách včetně jména toho malíře. Ten zřejmě hodně poslouchá
Naši Nezávislou Veřejnoprávní. A tak se domnívá, že nás osvobodili
Amíci.
velkymaxmilian
2019-09-04 23:06
Soudruh Hrůza by měl objasnit co je podstatou hanobících nápisů
dodatečné tabulky u pomníku. Text,schválil mimo jiných historiků
také Vojenský historický ústav AČR a Ústav pro soudobé dějiny
Akademie věd České republiky, instituce shodně potvrdily, že text,
neodporuje historickým faktům : "Maršál Ivan Stěpanovič Koněv
velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k
závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a
východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na
podzim 1956 řídil potlačení Maďarského povstání sovětskou armádou
a jako velitel Skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961
podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské
zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem
vojsk Varšavské smlouvy do Československa."‎ Pravda soudruh
Hrůza nám to asi nevysvětlí, ale z některých zdejších diskutérů
mohou vypadnout velmi inteligentní moudra...
o.motl
2019-09-04 21:24
Máte vy rudí chlapci v poslední době plno keců o respektování
výsledků voleb. Tak zkuste Koláře vyměnit ve volbách, do té doby
držte hubu a žmoulejte čepice, Pleningere.
pleningeri
2019-09-04 19:53
Mluví Jiří Černohorský "pachatel" prvního i posledního
stržení plachty kolem sochy Ivana Stěpanoviče Koněva :
"https://www.youtube.com/watch?v=FjBgin6UP2c"
pleningeri
2019-09-04 19:23
Koněvova socha se v Dejvicích objevila dřív než rusofóbní starosta
Prahy 6 spatřil světlo světa. Stačí "vyměnit" starostu z
úderky TOP09 a problémy skončí ....
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.