Sázení růží v lidickém Růžovém sadu.

Činorodé kladenské Levicové kluby žen

Na Kladně pracují dva kluby – první Jitřenka s předsedkyní Evou Hroníkovou, členkou Krajské rady seniorů, a druhý klub Violka s předsedkyní Marií Kalousovou, místopředsedkyní OV KSČM Kladno. Měsíc květen a červen byl plný aktivit.

Květen

Oslavu Svátku práce na náměstí Sítná moderovala Ladislava Šimková, která přivítala mj. hlavního hosta – tehdy kandidátku do Evropského parlamentu Pavlu Švepeš Šlahúnkovou, jež vystoupila se zajímavým projevem. Tuto akci velmi dobře zajistil Ladislav Nyš, předseda MěR KSČM, a za LKŽ mu pomáhal František Zvonař (v Levicových klubech žen pracují i muži). Předvolební materiály rozdávali synové–školáci Laďky Šimkové za pomoci Evy Hroníkové a Alžběty Léblové.

Pietního shromáždění na Národním hřbitově v Terezíně 4. května jsme se zúčastnili spolu se členy OV a MěR. Promluvila tam místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Při tónech Smetanovy Vltavy položila děvčata kytice šeříků k pomníčkům na centrálním hřbitově, za náš klub Marie Kalousová a Eva Hroníková.

Na Olšanských hřbitovech v Praze jsme přivítali Noční vlky z Ruska, kteří do naší republiky přijeli uctít památku svých padlých ve druhé světové válce. Jsou to vlastenci, kteří reprezentují svou zemi a národ. Setkání s Nočními vlky se zúčastnily i členky našeho klubu, které pomáhaly jako pořadatelky.

Poděkování sovětským vojákům za osvobození naší republiky se vždy koná na kladenských hřbitovech, poté u sochy Rudoarmějce Aljoši a u všech pomníčků i mimo Kladno položením rudých květů 9. května.

Ve dnech 24. a 25. května se konaly volby do Evropského parlamentu a naše členky a členové byli zapojeni v okrskových volebních komisích. Škoda, že o tyto volby byl z řad členů a členek KSČM menší zájem, proto je v EP jen jedna komunistická zástupkyně.

Červen

Pod záštitou OV, MěR KSČM a LKŽ se konala sportovní oslava Dne dětí na hřišti FK Kablo Kladno. Různé soutěžní atrakce připravil Ladislav Nyš a hodně pomáhali František Zvonař a další členové klubů. Na atrakcích a při soutěžích se vystřídala spousta malých i větších dětí, za odměnu dostávaly drobné dárky a sladkosti. Poděkování patří také Ladislavu Charvátovi ze ZO KSČM v Kročehlavech, jenž zajistil možnost uskutečnění této oslavy na hřišti.

Měsíc červen je již 77 let spojen s tragickou událostí v Lidicích, kdy po spáchání atentátu na Reinharda Heydricha se fašisté krutě mstili na nevinných obětech. Pietní akce začínají ve Cvrčovicích, osadě Čabárna, pokračují ve skanzenu Dolu Mayrau, pokračují u sochy Lidické ženy vedle kladenského gymnázia, vedle ZŠ Amálská, kde jsou umístěny desky měst, v nichž Němci zřídili koncentrační tábory. Se slovy »Nikdy nezapomeneme na velké utrpení, které jste prožili«, pokládáme květiny a zapalujeme svíčky.

Celostátní pietní vzpomínka na území Památníku Lidice 15. června se konala i za účasti našich členů a členek, Republikové rady LKŽ, krajské rady LKŽ a ostatních levicových klubů žen z některých dalších krajů naší vlasti. Pietní akce se zúčastnili i Noční vlci, kteří u zdi Horákova statku, kde byli lidičtí muži zastřeleni, poklekli a uctili tak památku těchto hrdinů. Poté přešli k Památníku dětí. U sochy Lidické ženy s růží a u Pomníku dětí jsme položili květiny.

Děkovný koncert Ústřední hudby Armády ČR Praha se uskutečnil v předvečer, 14. června. Po skončení byly rozsvíceny lucerničky v místech, kde stávaly lidické domy.

Další naší každoroční činností je účast na besídce dětí z Rehabilitačního stacionáře Zvonek. Tamní děti připravily program sestavený z písniček a básniček. Byly převlečené za námořníky a na své lodi pluly oceány a moři. Odměnili jsme je dárky, které upotřebí při své výtvarné tvorbě.

Celostátní setkání v Trhové Kamenici

Je samozřejmostí, že pravidelně navštěvujeme své členky, které se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit našich schůzí, v domově seniorů nebo u nich doma.

Republiková rada LKŽ letos pozvala členy a členky LKŽ na celostátní setkání, které proběhlo ve dnech 21. až 23. června v Trhové Kamenici. V programu tam nechyběla zajímavá beseda, taneční večer a soutěže ve zdatnosti. Proběhla volba předsedkyně, zvolena byla Květa Šlahúnková. Třiadvacátého června odjeli účastníci celostátního setkání na pietní akt v Ležákách, kde položili věnec, a uctili tak památku obětí vyvražděných německými nacisty.

Všechny naše akce zveřejňujeme v týdeníku Svoboda, který vydává redakční rada při OV KSČM Kladno.

Velmi úzce spolupracujeme, zúčastňujeme se schůzí, výletů, přednášek, dovolených, rekondice a Dnů zdraví s těmito kluby: Dia klubem, Klubem aktivních důchodců, Klubem českého pohraničí, Společností česko-kubánského přátelství, dále se účastníme jednání a akcí, které pořádá OV a MěR KSČM, také nás velmi zajímají přednášky pořádané každý měsíc Městskou policií Kladno. Zúčastňujeme se veřejného zasedání Zastupitelstva města Kladna.

Na Kladenské univerzitě třetího věku ukončily dvouleté studium tři naše členky. Jiří Kůstka, který z našich akcí pořizuje fotodokumentaci, zakončil školu stranického vzdělávání ÚV KSČM.

Velké poděkování si zaslouží Marie Kalousová, Laďka Šimková a František Zvonař za nezištnou přepravu vlastními auty našich méně zdatných členů a členek na naše setkání a různé akce.

O naší další činnosti, červencové a srpnové, zase příště.

Marcela MÖSTLOVÁ, LKŽ Kladno

FOTO – archiv LKŽ Kladno


Marcela MÖSTLOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.