Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM podporuje požadavky zdravotnických odborů

České zdravotnictví má celou řadu problémů, jde však o otázku regionální a tvrdit, že je plošně v krizi nebo že dokonce kolabuje, není pravda. Poslancům to v rámci projednávání bodu o situaci ve zdravotnictví, který na jednání Sněmovny prosadila KSČM, řekl šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr opětovně odmítl uvolnění finančních rezerv pojišťoven do zdravotnictví, jak to požadují odbory. »Nemůžeme jít cestou, že budeme pouze slepě rozlévat peníze do systému,« uvedl Vojtěch. Chystaný návrh nové úhradové vyhlášky podle něj zajistí, že porostou všechny segmenty zdravotnictví. »Máme připravenu cílenou úhradovou politiku na podporu nemocnic v odlehlých oblastech,« řekl.

Zdůraznil, že české zdravotnictví je na skvělé úrovni. Problémy, které jsou spíše regionální, je podle něj třeba řešit individuálně, ne plošným rozléváním peněz. »Takže nevytvářejme tady dojem krize, dojem kolapsu, říkejme si ty věci, jak jsou, že ano, jsou problémy, řešme je individuálně. Dejme do systému peníze tam, kde je třeba. Ale nikoliv plošným rozléváním peněz, rozpouštěním poloviny rezerv a podobně, co navrhuje ten tzv. krizový štáb,« uvedl Vojtěch.

S ministrem nesouhlasil člen výboru pro zdravotnictví Daniel Pawlas (KSČM). Podle něj stav zdravotnictví není ideální, neboť právo na bezplatnou péči není úplně naplňováno. Je to prý důsledek nezodpovědné politiky všech polistopadových vlád a také Vojtěchova nedůsledného postupu.

Člen výboru pro zdravotnictví Daniel Pawlas (KSČM).

Pawlas uvedl, že české zdravotnictví je sice podle mezinárodního srovnání na velmi dobré, někdy i špičkové úrovni, ale pacienti často narážejí na rozpor mezi tím, co garantuje Ústava a faktickou situací v jednotlivých regionech, zvlášť těch odlehlejších. »Česko zápasí s dlouhodobě neřešeným nedostatkem kvalifikovaného personálu v akutní lůžkové péči. V řadě lůžkových zdravotnických zařízení chybí peníze na potřebné rekonstrukce a kvalitní vybavení. Na vině je i soustavné podfinancování zdravotnictví,« prohlásil Pawlas. Zároveň nastínil řešení, které podle něj spočívá na jedné straně v systémovém nastavení příjmů do veřejného zdravotního pojištění v podobě pravidelného automatického navyšování plateb za státní pojištěnce a zároveň v narovnání neopodstatněných rozdílů v úhradách zdravotní péče.

Pacienti potřebují moderní péči

Pawlas podotkl, že údaje o výši rezerv, které jsou na účtech zdravotních pojišťoven a po jejichž rozpuštění volají profesní komory, odbory a další organizace, se liší. Dle odborů a zaměstnavatelů je na účtech pojišťoven přes 55 miliard Kč, tj. 10x více než ukládá zákon. Kromě částečného rozpuštění rezerv, které pomůže naplnit ty nejpalčivější finanční požadavky, je podle Pawlase nezbytné učinit všechny kroky k navýšení veřejných finančních prostředků tak, aby se ČR aspoň přiblížila k vyspělým evropským zemím ve vydávaném procentu HDP na zdravotnictví. »Naši pacienti rozhodně potřebují moderní a finančně stabilizovanou zdravotní péči. Jde o jejich zdraví a životy,« uvedl. Podle KSČM by měl ministr předložit systémová opatření ke zvýšení příjmů zdravotnictví. Pawlas také potvrdil, že komunisté podporují požadavky zdravotnických odborů a zaměstnavatelů.

Poslanci se v rozpravě nejčastěji dožadovali koncepce ve zdravotnictví.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval to, že zdravotnický systém není efektivně nastaven. Obvinění z šíření poplašné zprávy si vysloužil od lékařů v řadách poslanců za tvrzení, že onkologickým pacientům nemocnice nenabízejí nejlepší možnou péči, ale kvůli zisku jen tu, kterou jsou schopny na své úrovni poskytnout. Bohuslav Svoboda (ODS) uvedl, že peněz ve zdravotnictví je málo, ale více jich může být pouze při změně koncepce. Karla Maříková (SPD) navrhovala vzít příspěvek neziskovým organizacím v plánované výši 5,68 miliardy korun a dát je do zdravotnictví, které je prý využije lépe. Olga Richterová (Piráti) to označila za nepřijatelný a nevhodný útok na organizace, které zajišťují sociální služby.

Pawlas vyzval ministra zdravotnictví, aby odpověděl na otázky, které mu předložila KSČM a ve stanoveném čase předložil Poslanecké sněmovně návrhy opatření na systémové řešení tak, aby bylo právo občanů ČR na kvalitní a dostupnou zdravotní péči skutečně naplňováno.

Poslanci debatu po hodině přerušili a zatím není jisté, kdy se k ní vrátí.

(jad, ku)

 


Otázky KSČM pro ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha:

1. Jaký koncept finančního zabezpečení chce zvolit ministerstvo zdravotnictví v dlouhodobém horizontu pro zajištění kvality, teritoriální a finanční dostupnosti zdravotní péče na území ČR, zejména v regionech, kde hrozí, že tato péče bude anebo již zjevně chybí? Jakým způsobem chce ministerstvo zajistit financování rozvoje základní sítě ambulantních lékařů a lůžkových zdravotnických zařízení, s přihlédnutím k regionálním specifikám?

2. Jakým způsobem zajistí ministerstvo zdravotnictví dlouhodobou stabilitu dostupnosti léků, které sice mají být povinně dostupné v lékárnách, ale jejichž opakované výpadky, a to i u závažných diagnóz, se objevují stále častěji?

3. Jaké kroky podnikne ministerstvo v krátkodobém a dlouhodobém horizontu pro stabilizaci personálního obsazení jednotlivých stupňů poskytování zdravotní péče, omlazování zdravotnického personálu – středního a lékařského personálu – a nezbytné investice pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví?

4. Jakým způsobem je zajištěno, aby finanční prostředky z EU, které mají být směřovány do sektoru zdravotnictví, byly účelně využity?

5. Jak chce ministerstvo řešit situaci s nedostatkem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků?

6. Jaké má ministerstvo zdravotnictví připraveno řešení k urychlenému zvýšení počtu lůžek následné péče a také lůžek pro seniory s regionální dostupností?

7. Má ministerstvo zdravotnictví vypracovanou objektivní analýzu stavu personálního a přístrojového vybavení a technického stavu zdravotnických zařízení, ať už je vlastnicky zřizovatelem stát, kraj či jiné subjekty?


(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


stieglitz
2019-09-13 09:00
Komunisté vždy razili heslo "Čím hůř, tím lépe"
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.