FOTO - Pixabay

Komunistická strana USA: Sto let v boji

Před sto lety, 1. září 1919, 128 žen a mužů, shromážděných v jednom sále v Chicagu, založilo Komunistickou stranu Ameriky (Communist Party of America). V zakládajícím Manifestu členové deklarovali:

„Svět je na prahu nové éry. Evropa se bouří. Asijské masy jsou v neklidném pohybu. Kapitalismus se hroutí. Dělníci světa usilují o nový život a zajišťují novou odvahu. Na konci válečné noci přichází nový den. Třídní válka zavile zuří ve všech národech. Dělníci jsou všude v zoufalém boji proti svým kapitalistickým pánům. Nadešla výzva k akci. Dělníci na ni musí odpovědět!“

Aktivisté Komunistické strany USA na ni odpovídají už celé století - organizují pracující k boji za jejich zájmy a usilují o vítězství socialismu ve Spojených státech.

Proti křivým obviněním

Komunisté bojovali za dělnická a občanská práva v historických kampaních 20. a 30. let minulého století proti křivým obviněním Sacca a Vanzettiho a scottsborských obhájců (devět černošských chlapců bylo obviněno ze znásilnění dvou bílých žen; později je Nejvyšší soud obvinění zbavil). Komunistická strana pomáhala zřídit Mezinárodní organizaci obhajoby pracujících (International Labor Defense organization), jež tyto boje vedla.

Právě komunističtí organizátoři pomáhali zakládat a vést mnohé z nejradikálnějších odborových svazů v dějinách USA, především ve Svazu průmyslových organizací (Congress of Industrial Organizations; CIO) během Velké krize.

Komunisté byli mezi prvními bojovníky za rovnost Afro-Američanů; pracovali v občansko-právních skupinách jako NAACP, National Negro Congress a Southern Negro Youth Congress ve 30. a 40. letech minulého století a později jako součást Svazu pro lidská práva (Civil Rights Congress) a Výboru pro africké záležitosti (Council on African Affairs) v 50. letech.

Členové KS USA se statečně obětovali v boji proti fašismu před II. světovou válkou a v jejím průběhu. Nejméně 3 000 členů strany bojovalo za demokracii a proti Frankovým fašistům ve Španělsku a dalších 15 000 komunistů se ctí sloužilo za II. světové války k porážce nacistického Německa, fašistické Itálie a imperialistického Japonska.

Komunisté za práva občanů

Během prvních dnů studené války komunisté hájili Listinu práv a bojovali proti politickému útlaku. Během nejtemnějšího období mccarthyismu KS pomáhala vybojovat svobodu projevu pro všechny Američany, což přineslo četná mezní rozhodnutí Nejvyššího soudu, jimiž byly zvráceny neústavní útoky antikomunistů v Kongresu.

Komunisté pomáhali vést hnutí studentů za svobodu projevu a Hnutí proti válce ve Vietnamu v 60. a počátkem 70. let minulého století. Také vedli kampaň za osvobození Angely Davisové, Reverenda Benjamina Chavise ml. a všech politických vězňů, pracujících v onom období v rámci Národní aliance proti rasistickému a politickému útlaku (National Alliance Against Racist and Political Repression; NAARPR).

Komunisté, pracující s ostatními na zakládání místních i celonárodních koalicí, volajících po všeobecných sankcích a svobodě pro Nelsona Mandelu, pomáhali v USA vytvořit hnutí za zbavení se apartheidu, proti rasistické vládě Jižní Afriky. Komunisté také pomáhali založit Národní antiimperialistické hnutí v solidaritě s Jihoafrickým osvobozením (NAIMSAL) koncem 70. a počátkem 80. let.

Později komunisté pomáhali vést mírové hnutí v USA během prvních roků válek v Afghánistánu a Iráku a byli součástí organizací Spolu za mír a spravedlnost (United for Peace and Justice) a Mírová koalice mládeže a studentstva (National Youth and Student Peace Coalition) v prvním desetiletí 21. století.

Tato dlouhá, hrdá historie dál pokračuje.

Stejně jako před stoletím je myšlenka socialismu v myslích milionů lidí. Volby roku 2020 jsou už »horké« a návrhy jako lékařská péče pro všechny a Nová zelená dohoda jsou mezi lidmi diskutovány coby alternativy vůči kapitalistickému systému. Nová éra masového vzdoru proti Trumpově správě a jejím korporátním podporovatelům povzbudila dělnickou třídu.

Ženské hnutí a hnutí #MeToo, hnutí za život černochů, boj za spravedlnost pro imigranty, mládežnická a studentská hnutí a stále pro aktivněji organizované dělnické hnutí uvedly lid do pohybu při volbách, na ulicích, ve vysokoškolských kampusech a v odborářských sálech po celé zemi.

S veškerým tímto vývojem vzniká dokonalý kontext k připomenutí si nejdéle žijící socialistické organizace naší země uvedla redakční rada týdeníku KS USA People’s World.

Ten - od založení v roce 1924 ještě jako Daily Worker - je partnerem ve všech těchto velkých bitvách, přinášeje stranickou třídní analýzu všech každodenních událostí. Takže při příležitosti 100. výročí strany redakční rada i celý tým novin People’s World přeje hodně štěstí k narozeninám všem členům a aktivistům Komunistické strany USA.

Kupředu do našeho příštího století!

Vladimír SEDLÁČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 20 hlasů.

Vladimír SEDLÁČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.