Ještě jednou se vrátit

V lidských dějinách docházelo k mnoha různým zvratům. Ať už se jednalo o války, revoluce, převraty nebo násilnosti, vždy docházelo k nečekaným změnám, které ovlivnily životy budoucích generací. Nejinak je tomu v případě převratu z roku 1989.

I tento dějinný zlom vzal budoucnost mnoha lidem a pomohl ustavit současný svět. Když se na to podíváme zpětně, tak převrat roku 1989 nepřišel sám od sebe. Jeho podhoubí zde bylo zaseto již mnoho let před tímto datem. Koncem roku, který odbíjel své poslední dny právě před 30 lety, jsme mnozí stáli na prahu. Někteří stáří, jiní dospělosti a já jako žák první třídy. Všichni jsme žili své životy v končícím socialismu, který se spíše podobal státnímu kapitalismu. Na sklonku roku 1989 jsme mohli například pozorovat východoněmecké uprchlíky v Praze, kteří se snažili dostat do tehdejšího Západního Německa přes tamní velvyslanectví. Matně si ve svých vzpomínkách vybavuji, jak jsem sledoval tyto události v televizi. Byť jako žák první třídy jsem nechápal, co se to vlastně děje. Na vesnici se totiž žil odlišný život než ve velkých městech.

Pokud uvážíme, že se zde do konce 80. let 20. století odvíjel určitý typ socialismu, tak komunismus, ke kterému se mělo záhy dospět, byl ve své podstatě nejvyšším stádiem humanity, i když se k němu nedošlo. Ostatně rozdělování každému podle jeho potřeb je hudbou budoucnosti. Sám mladý Karel Marx prohlásil, že komunismus není stav, který by měl být nastolen, ale jedná se o ideál, podle kterého by se měla řídit skutečnost. Na sklonku reálného socialismu se však o budoucích fázích reálně neuvažovalo, protože všude kolem číhal pověstný nepřítel – kapitalistický svět. Právě neustálá kritika kapitalistického světa ze strany socialistického tábora nakonec vedla k zániku jednoho z nich. Kdyby tehdejší politické elity umožnily lidem vysněný západní způsob života i s jeho negativy, tak by lidé rychle pochopili, jak se věci mají. Jenže k tomu nedošlo. Neustále bylo občanům tvrzeno, že žijí v bezpečné a mírové zemi, ale postupem času začalo toto rčení rezivět, až se nakonec úplně rozpadlo. Kdyby tedy tehdejší političtí činitelé umožnili lidem cestování do vysněných kapitalistických zemí bez omezení, tak by se nadále mohl odvíjet sen o budoucím uspořádání socialismu, potažmo komunismu.

Ostatně, jaký to byl svět, který skončil v roce 1989? Byl opravdu natolik špatný, že si zasloužil zánik? Tak zcela jistě nebyl až tak špatný v určitých oblastech, které jsou dnes vystavovány snaze o privatizaci – doprava, sociální sektor, zdravotnictví atd. Nicméně negativa byla hojněji předkládána v rámci kritiky, kdy se jednalo o porušování lidských práv (ve své podstatě byla upozaděna demokratická práva). To by ale nebylo až tak nejhorší. Na sklonku onoho socialismu se ale jako hřebíček do rakve použil Klement Gottwald, který byl vyobrazen na stokoruně. Jeho portrét působil jako vzpomínka na temnou dobu systému, který se nyní nacházel na konci své životní etapy. Mnozí lidé navíc poukazovali na to, že se jedná o problémového prezidenta, a určitým způsobem onu bankovku znevažovali. Posledním hřebíčkem do rakve tehdejšího sovětského modelu socialismu nebyl ani vnitřní, ani vnější nepřítel, ale byl to právě sám tehdejší systém, kterého dohnala jeho vlastní minulost.

Chtěl bych zažít zas a znova, ať hlavní ulice jmenuje se opět Leninova. Tato věta je jistým steskem po době, která dávno skončila. Budoucnost je však v rukou nastupujících generací. Věřím tomu, že budoucí systém nebude postaven na přejmenovávání ulic, bourání pomníků a památníků dob, které jsou zahaleny kdesi v mlze. Každopádně bych chtěl ještě jednou zažít tu dobu, kdy jsem měl bezstarostné dětství, které také dávno skončilo. Byla to totiž doba nadějí, které nám byly posléze ukradeny.

Jan KLÁN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 56 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2019-10-02 13:39
Salekive, co nám je platná demokracie, když není ústavně stanoveno,
co to ta demokracie vlastně je. A co hrozí za její nedodržování!
fronda
2019-10-02 03:08
Před rokem 89 žádný "zákon" o zločinnosti kapitalismu
neexistoval. Tak který režim je svobodnější?
salekiv
2019-10-01 13:12
hajek.jiri51: Já zase lituji lidi, kteří i po 30 letech bazírují na
pojmech ze stranických příruček dávno pokrytých prachem zapomnění.
Na druhou stranu si, pane Hájku, klidně nazývejte proces v roce 1989
kontrarevolucí nebo převratem nebo čímkoliv jiným. Na obsahu onoho
procesu, tj. na přechodu od totalitní vlády jedné strany k normálnímu
demokratickému režimu, to nezmění nic.
hajek.jiri51
2019-10-01 10:55
Čistě teoreticky, v 1989 se jednalo o kontrarevoluci. K revoluci a
skokové změně, zespolečenštění výrobních prostředků, došlo u
nás v únoru 1948 a po něm. Když poslouchám jinak inteligentní lidi,
jak ze sebe tlačí, někteří docela lehce, v souvislosti s 1989, pojem
"revoluce" je mi jich docela líto. Vědomě lžou sami sobě.
Revoluce, jak Velká v 1917 tak, v v porovnání s ní skutečně sametová
v 1948, Vyvolala neskutečně intenzivní a setrvávající
kontrarevoluční tlak, jehož z jedním vrcholů byla v Evropě WWW2.
Potom, když to socialistický SSSR ustál, následovala , v jiné rovině
stejně intensivní Studená. Vedena s tím samým cílem. V tom Korea,
Vietnam a ostatní horké války jako ta Jugoslávská a jiné. Vše
zalité hustou omáčkou lží, určené jako strava prosťáčkům a
nástroj pokrytcům. Zblblí lidé, místo toho aby udělali pořádek
pokračovali k cíli, si nakonec uřízli větev pod vlastním zadkem a
vrátili svět tak kde už jednou byl změněný trochu k lepšímu, aby se
udržel, tlakem socialistického vzoru. Teď dělá chybu, že bezohledné
inkasuje prebendy. Ale problémy které tím nastoluje ho nakonec zničí.
Jen aby se to stihlo včas. Pro Zemi a lidi.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.