Čína a svět v nové éře

První říjen 2019 je 70. výročím založení Čínské lidové republiky. Během posledních sedmdesáti let prošla Čína mnoha zásadními změnami a získala nebývalou pozornost mezinárodního společenství. Odkud pochází Čína a kam směřuje? Jaký svět by chtěla Čína vytvořit? Jak bude rozvíjející se Čína koexistovat se světem? V reakci na vnější zájem a pro posílení pochopení vývoje Číny ze strany mezinárodního společenství vydala čínská vláda první komplexní vládní bílou knihu Čína a svět v nové éře, která souhrnně a systematicky vysvětluje čínské vztahy se světem.

Během posledních sedmdesáti let se hospodářská síla Číny významně zvýšila, život jejích obyvatel se značně zlepšil a mezinárodní postavení a mezinárodní vliv se výrazně zvedly. Číně se podařilo za několik desítek let projít rozvojovým procesem, jakým vyspělé země prošly za stovky let, svou celkovou ekonomickou produkcí se Čína zařadila na druhé místo na světě. Téměř 1,4 miliardy lidí se zbavilo materiálních nedostatků a Čína se stala hlavním stabilizátorem a zdrojem energie pro světový hospodářský růst. Od roku 1952 do roku 2018 se čínský hrubý domácí produkt zvýšil ze 67,9 miliard jüanů na 90 bilionů jüanů, což při neměnné ceně představuje 174násobný nárůst. HDP na obyvatele se zvýšilo ze 119 jüanů na 64 644 jüanů v roce 2018, což při neměnné ceně představuje sedmdesátinásobný nárůst. Celková ekonomická produkce Číny představuje téměř 16 % světové ekonomiky. V letech 2013–2018 činil průměrný přínos Číny ke světovému hospodářskému růstu více než 28,1 %.

Za posledních 70 let pod vedením Komunistické strany Číny otevřel úspěšně čínský národ cestu socialismu s čínskými rysy a dosáhl pozoruhodných rozvojových úspěchů. Rozvoj Číny se opírá o ducha tvrdé práce, odpovědnosti a zkoumání. Čína je obrovská a složitost její správy je ojedinělá. Bez sjednocené a silné vůdčí síly by se Čína posunula směrem k rozdělení a dezintegraci, což by pro svět znamenalo katastrofu.

Čínská cesta má výrazné čínské rysy, širokou a prozíravou vizi světa a hluboké lidské cítění. Bez ohledu na to, jak daleko se Čína vyvine, bude vždy tvůrcem světového míru, bude přispívat ke globálnímu rozvoji a ochraňovat mezinárodní pořádek. Čína udržuje světový mír skrze konkrétní akce, je druhým největším přispěvatelem do rozpočtu OSN pro udržení míru a pravidelným přispěvatelem do rozpočtu OSN. Mezi stálými členy Rady bezpečnosti OSN je zemí s největším počtem jednotek vysílaných na mise. Čína aktivně podporuje společný celosvětový rozvoj, již více než 60 let rozvíjí zahraniční pomoc, během které poskytla téměř 400 miliard jüanů 166 zemím a mezinárodním organizacím, vyslala více než 600 000 humanitárních pracovníků a více než 700 lidí obětovalo své cenné životy kvůli rozvoji jiných zemí.

Čína neochvějně sleduje otevřenou strategii vzájemného prospěchu a oboustranných výhod a dosahuje ještě silnější otevřenosti na ještě vyšší úrovni. Bezpečné a stabilní politické prostředí, velké množství spotřebitelů s poptávkou po zdokonalování, pracovníci s komplexními kvalitami a odhodlaností k tvrdé práci, zdravá, dokonalá a promyšlená infrastruktura, spravedlivá hospodářská soutěž a podnikatelské prostředí v právním státě, kde dominují internacionalizace a facilitace, přinášejí všem zemím světa včetně České republiky ještě širší trh, ještě více kapitálu, více produktů a více příležitostí ke spolupráci.

Od navázání diplomatických vztahů před 70 lety se vztahy mezi oběma zeměmi dlouhodobě rozvíjejí a přátelství mezi lidmi je dlouhodobě silné. Hlavy států a předsedové vlád obou zemí se několikrát setkali, hospodářská a obchodní spolupráce se stabilně posouvá vpřed, oboustranná kulturní a mezilidská výměna se stále více sbližují. V roce 2018 navštívilo Českou republiku 620 tisíc čínských turistů. Po úspěchu turné České filharmonie po Číně zde vystoupí v říjnu i český národní balet, aby představil české umění širokému čínskému publiku. Věříme a upřímně doufáme v rozvoj oboustranně výhodné a prospěšné spolupráce založené na vzájemném respektu.

Čína, která je v nové éře ještě otevřenější, bude vytvářet ještě lepší interakci se světem a přinese Číně a světu větší pokrok a prosperitu. Společné úsilí lidí obou zemí dodá čínsko-českým vztahům novou vitalitu.

ČANG Ťien-min, velvyslanec ČLR v ČR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 28 hlasů.

ČANG Ťien-min

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.