Pohled do Vlasteneckého sálu pražského Karolina, kde probíhala 4. výroční konference Česko-čínského centra UK.

Digitalizace: příležitosti pro Čínu a s Čínou

Výzvy digitální budoucnosti. Toto téma dominovalo čtvrté výroční konferenci Česko-čínského centra Univerzity Karlovy, která ve středu 25. září přivítala na půdě Vlasteneckého sálu Karolina v Praze odborníky z domova a ze zahraničí.

Digitalizace je téma odborné i politické a mezi Čínou a státy Evropy existují na některé otázky rozdílné náhledy, což na konferenci nikdo nezakrýval. Evropa se stala »vedoucí silou v regulacích«, Čína má naopak »otevřený rámec«. To je téma k jednání, poznamenal generální ředitel Centra pro Digitální Novou hedvábnou stezku Jiping Sun. K zamyšlení se nad sbližováním západního a východního přístupu vyzval Lei Wen, ředitel Centra virtuální reality a umělé inteligence z čínské univerzity Tsinghua. Jsou společné body a také rozdíly. Na Západě je více pozornosti věnováno jednotlivému člověku, na Východě harmonii a souladu, domnívá se. Jak toto skloubit, když cílem je, jak uvedla mj. Carice Witteová z Izraele, integrace v digitální rovině?

Udělat vstřícný krok a nebojovat

Vědec-analytik Kerry Brown z londýnské King’s College zdůraznil, že v oblasti digitalizace existují »příležitosti pro Čínu a s Čínou«. »Čína promeškala (rozuměj přeskočila) průmyslovou revoluci, a nyní se otevírá další možnost, kde by byla přítomna. A dokonce na špici,« řekl. Hlavním znakem Digitální Nové hedvábné stezky je konektivita (spojování). Otázky, které jsou na stole, znějí: Jak zařídit soulad, když ČLR je v některé digi-oblasti otevřená a jinde méně, když jsou rozdílné pohledy na bezpečnost dat?

Nutná je v každém případě spolupráce, což vysvítalo z většiny projevů. Pro novinářku a investorku Ninu Xiang by bylo nejhorším scénářem, když by ve světě pokračovala různost, disparita. Obchodní válka mezi Spojenými státy a ČLR, tedy včetně kyberprostoru, nikomu neslouží, jak poznamenal český sinolog Vít Vojta z Institutu pro současnou Čínu Sinoskop. Mrzí jej, že nastupují silová politická prohlášení z USA a někdy i z Číny. Zamyslel se, jak více spolupracovat, a nebojovat.

Náměstkyně generálního tajemníka mezinárodní sítě pro přenos technologií Jingyi Zhang k tématu americko-čínské obchodní války podotkla, že navzdory tlaku Washingtonu na americké firmy se tyto snaží dostat do Číny, stále přicházejí, investují na tomto největším trhu na světě, a »tomu nelze zabránit ani politickými konflikty«. Odbornice na izraelsko-čínské vztahy Witteová připustila, že i v Izraeli jsou takové místní firmy, které se bojí vstupovat na čínský trh, aby si nezablokovaly cestu na trh americký. Je proto k vyřešení tohoto napětí zapotřebí, aby každý udělal vstřícný krok a zmírnil konfrontační tón.

Vzdělávání, ne byznys

Účastníci se shodli na tom, že pro naše přežití je důležitá změna vzdělávání, ne byznys. Tuto myšlenku zformuloval vedoucí Katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT profesor Michael Šebek. »Je nutné změnit vzdělávání, rozvíjet tvořivost, originalitu.« Digitalizace probíhá jako jedna z forem globalizace a jejím důsledkem dojde – vlastně již dochází – k posunům v náplni pracovních činností, připomněl prorektor UK profesor Aleš Gerloch. Některé obory lidské činnosti vymizí, objeví se nové, a proto je nutné celoživotní vzdělávání, vč. vzdělávání na dálku, míní Shenkuo Wu z pekingské Normal Univerzity.

Celou šíři problémů »revoluce ve vzdělávání«, která je předpokladem funkčnosti digitální ekonomiky, se pokusil nastínit jeden z diskusních bloků konference. Na přetrvávající problémy v »prosté« výuce školních předmětů, jako je výpočetní technika, ICT apod., upozornila proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a členka Rady česko-čínského centra UK Miroslava Černochová. Přiznala, že české školství se potýká s nedostatkem učitelů těchto oborů, jen 18 procent pedagogů na druhém stupni základní školy vystudovalo vysokou školu, jež souvisí s informatikou. Situace není lepší proto, že se tomu prý nikdy u nás nevěnovala patřičná pozornost.

Optimalizujme dle potřeb lidí

Zaujal projev profesora Vladimíra Maříka, vědeckého ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. V roce 2017 Čína pomohla »nakopnout« Evropu a Ameriku k větším výzkumům v oboru umělé inteligence. Dnes už má jak Evropa, tak i ČR vlastní koncepce pro umělou inteligenci, informoval. (ČR má podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Očka koncepci nazvanou Digitální Česko.) Podle Maříka je nutné začít uvažovat o energetické stránce úložišť dat. Je třeba využít digitalizace k výrobě toho, co je potřeba, neboť se vyrábí nadbytek zboží, což znamená ztrátu lidmi vytvořených hodnot. Navíc budoucnost patří sdílení výrobních zdrojů. Optimalizujme dle potřeb lidí, ne zisku, vyzývá český odborník. Je ubezpečen, že »musíme naučit lidi pracovat s přebytkem informací«, v tomto smyslu jsme prý zameškali výchovu.

Jak zopakoval Jiping Sun, ČLR má zájem na oboustranně výhodné spolupráci a všestranné prosperitě. Kvalitu, či spíše nekvalitu česko-čínské debaty ukazují mediální výstřelky, kdy se některá média diví, že Čína je strategickým partnerem Evropské unie již přes 15 let, poznamenal europoslanec Jan Zahradil (ODS). V příštím roce by prý mohla být dokončena dosud chybějící velká obchodní dohoda s ČLR. Česká republika by měla hrát pozitivní roli a vyjadřovat zájem o vzájemné korektní vztahy, je přesvědčen.

Učebnice čínštiny nejen pro děti

Akci, kterou pořádaly Česko-čínské centrum Univerzity Karlovy a Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci s Centrem globálních studií a dalšími partnery, zaštítili rektor UK profesor Tomáš Zima a velvyslanec ČLR Čang Ťien-min. V předvečer konference byla v Praze pokřtěna první učebnice Čínštiny nejen pro děti. Autorem sympatické publikace je Vít Papoušek. Knihu vydalo nakladatelství Karolinum.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 12 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.