FOTO - Pixabay

Příbuzenská péče bez odměny kvůli jejímu zneužívání?

Především aktuální situací v náhradní rodinné péči a připravovaným návrhem novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, ale také komunikací s mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví ohledně dětských center, se zabýval sněmovní sociální výbor.

Výbor si nechal poslat podklady ke vznikající novele zákona, protože, jak řekla našemu listu jeho místopředsedkyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM), data jsou pro poslance tím zásadním – ať už je to navýšení příspěvku pro doprovázející organizace nebo i pro přechodné pěstounské rodiny. Členy výboru zajímají i změny, týkající se příbuzenské pěstounské péče. »Osobně vidím potřebnou změnu v radikálním řešení. Byla bych pro, aby se příbuzenské pěstounské péči nepřiznávala žádná odměna, protože zde dochází k velkému zneužívání,« prohlásila Aulická. Připomeňme, že ze zákona má pěstounská péče vždy přednost před péčí ústavní.

Není to hodně tvrdé? Jak odpověděla komunistická poslankyně na dotaz, že takový návrh, pokud by byl schválen, bude mít vliv i na rodiny, které tuto péči nezneužívají a o svěřené děti příbuzných se opravdu svědomitě starají? Nebudou tím finančně strádat? »Bohužel ve velkém procentu musíme říci, že mnohé rodiny v příbuzenské péči o děti opravdu našly zdroj příjmů. Možnost starat se o děti z rodiny, které to potřebují a jejich rodiče se nemohou nebo nechtějí starat, se nevyužívá tak, jak by se využívat měla. Pokud je dítě – a jsme za to rádi, v příbuzenské péči, kde by se mělo mít nejlépe, tak by příbuzní měli mít zájem především dítě vychovat a snažit se ho mít rádi, nejít jen za vidinou peněz. My bychom tu navrhli třeba navýšení dávky na úhradu potřeb dítěte, která je odstupňovaná podle věku, a mohla by se navýšit tak, aby došlo trochu ke kompenzaci finanční situace pečující příbuzenské rodiny. Ale je tu rozhodně třeba udělat pořádek,« zdůraznila poslankyně KSČM.

Zmínila rovněž transformaci dětských center, o které výbor vedl poměrně obšírnou diskusi. Sociální a zdravotní výbor Sněmovny plánují v listopadu společný výjezd do dětského centra ve Středočeském kraji. »Budeme se ptát i na situaci, kterou ve výboru avizovala náměstkyně Jana Hanzlíková z MPSV, že spolu komunikují s náměstkem ministerstva zdravotnictví Romanem Prymulou. Tuto oblast si asi musíme velice hlídat, jak bylo poslancům řečeno, i pilotní kraje Pardubický a Středočeský, nevnáší pro Ústecký kraj pocit jistoty, že se budou brát všechna hlediska z praxe. Proto jsem také já chtěla, aby se do pilotáže dostal i Ústecký kraj, a příslib z ministerstva tu je,« dodala Aulická. Má strach, aby se novelizace zákona nezvrhla v něco, co by byla katastrofa pro praxi. V jejím domovském Ústeckém kraji musejí podle jejich slov postupovat v této věci velice opatrně. »Pokud se nebudeme chovat racionálně, může dojít k velkým problémům, které si, bohužel, někteří zástupci nepřipouštějí, protože je neznají,« dodala poslankyně.

Sociální výbor chce Pastuchovou

Ve čtvrtek do svého čela sociální výbor zvolil Janu Pastuchovou (ANO), současnou předsedkyni komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Než se poslankyně ujme funkce, musí ji ještě potvrdit celá Sněmovna. Pastuchová byla jedinou kandidátkou, z 16 přítomných členů pro ni hlasovalo 12 lidí.

»I když to byla tajná volba, mohu říci, že kolegyně Pastuchová dostala můj hlas. Je ve Sněmovně druhé volební období, má znalosti a zkušenosti, a dokáže výbor vést v duchu, který nastolila její předchůdkyně Radka Maxová, resp. kolega Jan Bauer (ODS), který byl jako člověk pověřený řízením výboru, než se toho ujme nově zvolený poslanec či poslankyně, skvělý,« řekla našemu listu Aulická.

Místo v čele výboru je volné od počátku července, tehdejší předsedkyně Radka Maxová se stala poslankyní Evropského parlamentu. Pastuchová chce na její práci navázat. »Své zvolení přijímám s respektem a zároveň i s velkou pokorou, oblast sociální politiky je neskutečně široká,« prohlásila. Sdělila, že funkce předsedkyně komise pro rodinu se chce vzdát.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 3 hlasy.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.