Not esteemed, and certainly not dear Mr. Jan Ziegler. (Ani ne vážený a už vůbec ne milý pane Zieglere)

To oslovení v angličtině je záměrné, neboť nepochybuji, že o co větší jste rusofob a nepřítel Ruska, o to větší budete obdivovatel a přítel USA. Takže jen stručně k Vašemu článku Komunismus a nacismus jsou stejná špína. V prvé řadě jedna faktická poznámka: Jsem udiven, resp. překvapen, jak taktně jste se vyjádřil ve srovnávání špín, což bych od Vás fakt nečekal. Spíše bych očekával, že když jste tak »věrohodně« popsal strašná utrpení, která byla páchána na milionech ruských lidí (čímž nechci tento fakt v žádném případě bagatelizovat nebo snad vyvracet), že se o takové činnosti vyjádříte mnohem jadrněji, expresivněji, cyničtější a hlavně s větším důrazem na nelidskost.

Nestalo se tak, a proto zírám. Ale to v tomto článku není to podstatné. Nechci z Vás dělat blbce, protože jednak jím už jste a také proto, že se sám do této role, snad nevědomky, pasujete. Ale k věci.

V nadpisu svého příspěvku jste napsal, že »komunismus a nacismus jsou stejná špína«. Nechci se zabývat špínou, protože i to je s ohledem na následky nacismu přirovnání takřka bohulibé, ale chci a také musím Vás důrazně opravit a upozornit, že pokud zmiňujete v Rusku »komunismus« jako špínu, zvláště v inkriminovaném období let 1932-33, resp. další léta, pak jste zabloudil hluboko do oblasti sci-fi. Nejenže do dnešního dne nikde ve světě a kupodivu ani v Rusku, či dříve v Sovětském svazu, komunismus neexistoval a neexistuje (byť byste si to možná přál, abyste měl proti čemu stále bojovat), tak také neexistuje Vámi tolik obdivovaná americká demokracie, ačkoliv ta je v celém světě propagována jako direktivní realita.

Když už tento fakt o komunismu konstatuji, tak jak pro Vás, tak pro případné čtenáře, kteří se stále a rádi ohánějí komunismem u nás v období let 1948-1989 důrazně upozorňuji, že ani u nás komunismus neexistoval. Pokud ve svých statích hodláte toto období jak v SSSR, tak případně v Československu nějak specifikovat či dávat do souvislosti s komunismem, pak je správné se vyjadřovat, že šlo buďto o komunistický režim, nebo o režim vlády komunistů. Avšak dávat do souvislosti komunismus s komunistickým režimem či vládou komunistů je jako byste tvrdil, že Hitler v Německu zavedl a praktikoval socialismus (přestože tu snahu měl). Stejně je tomu v případě, když zmiňujete komunismus v SSSR či Československu (nebo kdekoliv na světě).

Apropó, trochu málo poučení neuškodí: komunistická ideologie nikdy neměla ve svých myšlenkách a prognózách cíl lidi mučit, event. zabíjet, jak k tomu docházelo ve Vámi popisovaném období v SSSR, resp. v jiných zemích. Na vině tedy není a ani nebyla, jak tvrdíte, komunistická ideologie, potažmo »komunismus«, ale někteří lidé, komunističtí funkcionáři, či lépe komunističtí fanatici, stejně jako fašističtí fanatici v nacistickém Německu za Hitlera!

Tolik k nedostatku v titulku Vašeho článku. Přeji Vám klidné dočtení a silný zážitek z knížky Rudý hladomor od americké historičky Anne Applebaumové a jen poznamenávám, že na toto téma existují i jiní autoři než američtí, ale to neznamená, že Vám chci určovat, co máte číst.

Jiří BAŤA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 66 hlasů.

Jiří BAŤA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


o.motl
2019-10-09 16:29
Budoucnost patří aluminiu,frondo.
donald.kaczerowski
2019-10-09 11:27
fronda - Vy jste frondo opravdu veselá kopa.
fronda
2019-10-09 00:58
joska.korinek: Ještě historicky nedávno si lidé nedovedli představit,
že by všichni mohli mít rovná práva, stejný hlas ve volbách. Dnes se
tomu celý svět blíží. Analogicky je to s komunismem. Produktivita
výroby roste, i když robotizace pomalu ani nezačala. Zdroje jsou
využívány stále efektivněji. Lidstvo umí regulovat populační růst.
Co jiného z toho plyne, než komunismus? Jmenovaní jsou reliktem
minulosti, budoucnost patří nám, komunistům.
jarprchal43
2019-10-08 21:38
¨joska.korinek - Když už se tady Kořínku o kdekoho otíráte, tak nám
konečně napište, čím jste se vy zasloužil o tuhle společnost. Jak
jste pro ni pracoval s plným nasazením? Chodil jste na brigády a
budoval to, co nestihl stát? Společenské bohatství vzniká především
z daní. Čím více pracujete pro sebe, tím více vydělávate a tím
větší daně odvádíte. A je jedno, jestli pracujete rukama nebo hlavou.
Bohatnete vy, bohatne i stát. Jak prosté...
joska.korinek
2019-10-08 13:58
Frondo, komunismus nikdy nebude. Ne že by nebylo dost takových, co by
„brali co potřebují“, ale vždy bude dost takových, co nebudou
„pracovat s plným nasazením pro společnost“. Vždyť takoví
prchalové, salekivové, harfové a pod. kecálkové ani nic užitečného
dělat neumí, natož aby dělat chtěli. Nejsem fanda TGM, ale jeho
názor, že „komunismus není v lidské přirozenosti“, je fakt.
Bohužel.
fronda
2019-10-08 02:20
jarprchal43: Komunisti nejdřív budují socialismus a ten má
"mateřské znaménko" kapitalismu. Komunismus přijde na řadu
až pak.
jarprchal43
2019-10-07 12:03
Nic mě nepobaví víc, než když komunisti dělají, že nemají nic
společného s komunismem. Co to tedy proboha sedmdesát let budovali?
velkymaxmilian
2019-10-07 10:58
@halo.noviny: K nepochopitelným věcem "mezi nebem a zemí"
přibyla další, a to proč bez udání zdroje přetiskujete poznámku
Jiřího Baťi, z internetových novin "Rukojmí.cz" ze dne
22.9. 2019. Poskytnout prostor autorovi, který již v úvodu oponentovi
sděluje, že je blb je ze strany redakce vlastní branka. U tohoto autora
to ovšem nepřekvapuje, na Rukojmí.cz pouze během měsíce září(!) v
polemice se senátorem Drahošem, vyjmenoval jeho akademické tituly a
konstatoval, že je blb. Stejně tak se pustil do herce Hrušínského,
který je "namyšlený principál", co psal o herečce Holubové,
netřeba citovat. Senátoři jsou evidentně oblíbenci pana Baťi, v
polemice se senátorem Czerninem šel ve vulgaritách ještě dále když
pravil "... střelená svině /sorry jako/ se vždy ozve...". Ve
svém fanatismu se tato existence neštítila opřít se do již tři roky
zesnulé Věry Čáslavské, kterou pokáral za to, že patřičně
nevzdala poctu vlajce SSSR při ceremoniálu při OH Mexiko (1968!). Lze
pochopit, že vlastních publicistů schopných něco smysluplného
příliš mnoho nemáte, ale využívat výše zmíněného autora je
hodně za hranou!
svaty_vaclav
2019-10-07 07:16
(II) Velmi dobrou analýzu Spanna a německého národního socialismu
provedl v roce 1932 český filosof Josef Ludvík Fišer. Jeho kniha se
jmenuje Třetí říše a podrobně analyzuje dění v Německu té doby.
Fišer ve své knize uvádí pasáže ze Spannových myšlenek a polemizuje
s nimi a vyvrací je, v roce 1932. Mohl bych zde uvádět pasáže z této
knihy, protože ji mám ve své knihovně v jejím prvním vydání z roku
1932, nebo z jiných knih Fišerových k tomuto tématu, a pojednávají o
tom i jiní doboví autoři, třeba britští, jejichž závěry jsou též
zajímavé a čeští antikomunisté by z nich neměli radost. Ale nechce
se mi zde házet perly sviním a plýtvat svou energií, z diskuse
vyplynulo že by to bylo zbytečné. Některé knihy J. L. Fišera vyšly
nedávno i v ČR (reprinty), ale Třetí říše mezi nimi není. Ukázala
by se totiž lež současných českých antikomunistů v celé své
nahotě, kteří dávají rovnítko mezi německý nacismus a
socialistické Československo. Fišerova fakta v Třetí říši z roku
1932 jsou totiž pro současné protikomunistické lhaní v Čechách
nežádoucí. Urážky v souvislosti s mými příspěvky mě nechávají v
klidu. Pro nevědomost a nevzdělanost mám jen útrpný pohled.
Naštěstí v České republice nejsou jen lidé nevědomí a nevzdělaní.
svaty_vaclav
2019-10-07 07:16
(I) Hitlerův německý národní socialismus (nacismus) byl kapitalismus
ve své nejzrůdnější formě. Již před 2. sv. válkou byl německý
národní socialismus horečně analyzován ekonomy a filosofy jako nové
uspořádání kapitalistické společnosti. Nikdo tehdy nehovořil o
Německu jako o socialistické zemi a už nikde nikdo nepsal o Německu
jako státu, který by byl stejný jako socialistický Sovětský svaz. To
až dnes v České republice se dějiny přepisují. Ekonomové a
filosofové v Evropě tehdy byli z Hitlera zmatení, protože Hitler
řešil problém krize kapitalismu po svém a měl úspěchy, které mu
ostatní svět záviděl. Ovšem jen do té chvíle, než Hitler rozpoutal
válku. Pak se ukázala jako oprávněná všechna varování, která
předvídala Hitlerovu politiku. Teorie německého národního socialismu
byla sepsána v Německu počínaje 20. léty 20. stol až do války mnoha
německými autory. Nejvýznamnějším ideologem německého národního
socialismu byl Spann, který je považován za otce teorie německého
národního socialismu. Toto jméno nikomu ze zdejších českých
antikomunistických tlučhubů a jalových českých žvanilů nic
neřekne, ale Spann a hlavně jeho německá národní teorie byli
Hitlerovi tak sympatičtí, že se toho ujal a po Mein Kampfu na tom Hitler
dále stavěl svoji následnou politiku a ideologii, kterou si podmanil
Němce a Německo pro své světovládné plány.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.