Ilustrační FOTO - Haló noviny

Advokáti dostanou víc za opatrovnictví

Pravidla odměňování advokátů za opatrovnictví lidí s neznámým místem pobytu se změní, měli by dostávat více peněz. Umožnil to Ústavní soud (ÚS), když zrušil část advokátního tarifu.

Advokátní tarif říká, že pokud není stanoveno jinak, odvozuje se takzvaná tarifní hodnota od předmětu sporu, třeba od výše vymáhaného dluhu nebo hodnoty věci. Při výkonu funkce opatrovníka podle sporného paragrafu je však základní tarifní hodnotou 1000 korun. Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby pak podle tabulky v tarifu činí 500 korun. Na základě jiného paragrafu se snižuje ještě o 20 procent na 400 korun.

ÚS škrtl ze zákona čtyři slova, na jejichž základě daný výpočet dopadal na zastupování lidí, jejichž místo pobytu není známé. Jeho nález se ale pravděpodobně projeví také v dalších podobných situacích, kdy advokát vystupuje jako opatrovník, například lidí nezastižených na známé adrese v cizině nebo těch, kteří se nemohou účastnit řízení ze zdravotních důvodů. Podle ústavních soudců nemá justice sporné ustanovení tarifu aplikovat, pokud dospěje k závěru, že na situaci se vztahují argumenty z nálezu.

Česká advokátní komora (ČAK) nález soudu přivítala, odměna pro opatrovníky ustanovené z řad advokátů byla podle ní nepřiměřeně nízká. »Nízkou odměnu ustanoveného opatrovníka ve výši 400 Kč za jeden úkon právní služby jsme dlouhodobě kritizovali,« uvedla na dotaz ČTK členka sekce ČAK pro advokátní právo Daniela Kovářová. »Advokát jako ustanovený opatrovník vykonává stejné kroky a činnosti jako ustanovený právní zástupce. Není proto logické ani spravedlivé, aby v prvním případě pracoval za odměnu jen symbolickou, zatímco v druhém případě za odměnu vypočtenou z předmětu soudního řízení,« dodala.

Důvodem pro odlišnou úpravu odměny za opatrovnictví byly zejména úspory ve státním rozpočtu. Podle ústavních soudců ale nelze takto omezit právo na právní pomoc.

»Snaha dosáhnout vyrovnaných veřejných rozpočtů nemůže sama o sobě ospravedlnit zásah do základního práva na právní pomoc, neboť stát má dostatek možností, aby s veřejnými prostředky hospodařil způsobem, který se žádného základního práva při běžném společenském vývoji nedotýká,« stojí v nálezu.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.5, celkem 2 hlasy.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.