Úcta k Mao Ce-tungovi jako zakladateli současné Číny

Nikdy bych nevěřil, že se projdu rodným domem Mao Ce-tunga, prohlédnu si postel, v níž se narodil, a sednu si na židli, kde večeřel s rodinou a učil se. Ano, v provincii Hunan, blízko starého tisíciletého města Čchang-ša, kde nejen studoval, ale i vyučoval. Bylo velmi zajímavé sledovat, jaký vztah mají lidé k tomuto svému vůdci. Mao Ce-tung se v Číně těší obecné, ale upřímné úctě. Mladá kolegyně novinářka ze Slovenska to nemohla vůbec pochopit. Ptala se, co tyto lidi různých typů a vyznání vede k tomu, že se zde takto spontánně a organizovaně klaní tomuto vůdci, o kterém se v evropských novodobých učebnicích píše a učí v negativním slova smyslu. Průvodci jí bylo vysvětleno, že přes všechny chyby, které se staly, Mao Ce-tung položil základy současné rozvíjející se a úspěšné Číny. Revoluce vzešla ze strašných podmínek lidu, Čínou se táhla opiová válka, korupce. Jádro povstání bylo na jihu, kde byly nejvíce chudé oblasti tehdejší Číny. Z dnešního pohledu se to špatně chápe, jak nám vysvětlil jeden více než osmdesátiletý návštěvník, kterého jsem se dovolil zeptat, když jsme stáli ve frontě na prohlídku Maova domu. Dokonce taxíky ve všech městech, která jsem navštívil, měli Maovu malou bustu na palubní desce svého moderního vozu. Takže si dovolím pár slov a postřehů o velkém Maovi.

 

Zrozen na chudém jihu Číny.

Mao Ce-Tung se narodil ve vesnici Šao-šan do poměrně - na tehdejší poměry v Číně - bohaté rolnické rodiny v provincii Hunan, kde jeho rodičům patřilo asi 1,2 hektaru zemědělské půdy, což bylo na tehdejší poměry velmi mnoho. Mao měl šest sourozenců, ale jen on a dva bratři překonali dětské nemoci a dožili se dospělosti. Mao měl citově blízko ke své matce, oddané buddhistce, jejíž láska, jak později napsal, »objímala všechny, sahala daleko i blízko«. Z Maova dětství existuje jen pár kusých informací. Děti byly většinou v péči prarodičů nebo příbuzných. Jeho otec totiž sloužil dlouhá léta jako voják provinční armády a býval často pryč. Ve čtrnácti letech Mao – který teď dokázal číst a používat počítadlo – odešel ze školy, aby se otci staral o účetnictví. Potom se oženil s devatenáctiletou dívkou Luo-š' ze sousedního rodu. Manželství však trvalo pouhé dva roky, protože žena mu zemřela ve věku jednadvaceti let.

Studium a povstání

Přestože měl Mao Ce-tung nabídku studovat ve Francii, odmítl ji, a to proto, že čínské reálie jsou natolik odlišné od reálií Evropy, že se naopak chtěl soustředit na problémy Číny a jejich možných řešení, což bylo možné pouze studiem a řešením v čínské škole. A tak se mu vzdělání dostalo v nedalekém, tradičně čínském městě Čchang-ša v provincii Hunan. Mao se následně věnoval vyučování a novinařině. V roce 1918 začal pracovat v knihovně Pekingské univerzity. Tady v Pekingu se seznámil s myšlenkami marxismu. V roce 1921 pomáhal budovat a formovat Komunistickou stranu Číny. Byl jmenován jejím generálním tajemníkem a s politickým úkolem v otázkách zemědělství a vykořisťování rolníků. Po svém návratu do provincie Hunan, začal organizovat odbory a různé stávky, neboť byl přesvědčen o potenciálu moci proletariátu.

Provincie Hunan byla hodně vykořisťovaná, a proto také zde vznikly největší nepokoje a povstání. Právě na jihu se stal motorem boje za rovnost a odstraňování vykořisťování. Ti, kteří se formovali nejen z chudých poměrů, ale také ti, co se hlásili ke komunismu, byli velmi tvrdě perzekuováni vězením, pokutami, vyhnáním, zabavováním majetku a podobně, což vyvolávalo zákonitou reakci.

Mao po potlačení takzvaného Povstání podzimní sklizně se stáhnul do hor. Obklíčení této oblasti Čankajškovými silami vedlo k tomu, že Mao zahájil takzvaný Dlouhý pochod. Na této cestě získal pro revoluci více než 10 000 ozbrojených rolníků a vytvořil také mnoho partyzánských oddílů. Zde se ukázal jako velká autorita, stratég i vůdce povstání.

Budování Čínské lidové republiky

Schopnost udržet stranu při životě i v těch nejtěžších podmínkách a rozhodných vítězstvích během občanské války mu po vytvoření Čínské lidové republiky 1. října 1949 přinesla obrovský věhlas. Maovi systém sovětského stylu, vytvořený po roce 1949, nevyhovoval. Proto se v roce 1958 rozhodl přistoupit k Velkému skoku vpřed, který měl zemi rychle přiblížit k socialismu. V roce 1966 zahájil tzv. Kulturní revoluci.

Jeho ostatky jsou dnes uloženy v mauzoleu na centrálním náměstí Tchien-an-men (též náměstí Nebeského klidu) v Pekingu. Na tomto náměstí na bráně Nebeského klidu je vystavena i obří Maova fotografie.

Odkaz velkého vůdce

je varianta marxismu prosazovaná čínským vůdcem Mao Ce-tungem.

V Čínské lidové republice je tato ideologie stále oficiální součástí doktríny Komunistické strany Číny, ačkoli od roku 1978, kdy Teng Siao-pching začal provádět ekonomické reformy, byla role Maovy původní ideologie změněna. Mimo ČLR je pojem maoismus používán převážně k označení stoupenců Mao Ce-tunga či jeho pojetí socialismu. V Číně chodí uctívat tohoto vůdce lidé různého vyznání. Viděl jsem, jak se pomníku velkého vůdce poblíž rodného domu ve vesnici Šao-šan klaní zástupci měst, obcí, různých spolků i různých náboženských vyznání. A když jsme se s nimi bavili, nepřipadalo mi, že je do toho někdo nutí.

Roman BLAŠKO

FOTO - autor


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 19 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-10-22 12:41
Dokázal zrealizovat dějinou změnu, i když ta, stejně jako všechny v
dějinách předchozí stála mnoho, ale hlavně díky těm, co se ji
bránili, často nevinné krve.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.