Ilustrační FOTO - Haló noviny

Místo datových center letadlo s hangárem

Evropské dotace určené pro malé firmy využívají i nadnárodní korporace. Firmy si navíc z peněz určených na vznik datových center pořídily třeba fotoaparát, dron nebo letadlo s hangárem. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), podle něhož ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) projekty dostatečně nekontrolovalo.

Kontroloři se zaměřili na dotace z evropských operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro ICT sektor. Od roku 2007 získalo tuto podporu přes 700 projektů dohromady za více než 7,3 miliardy korun. Z toho přes pět miliard bylo z rozpočtu EU. »Dotace měly českým podnikům zajistit lepší pozici na trhu. Z podpory ale v řadě případů čerpaly veřejné prostředky i velké nadnárodní korporace se sídlem mimo EU,« sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Ministerstvo zjištění kontrolorů nepopřelo. Mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová uvedla, že MPO již přijalo nápravná opatření.

Podle stínového ministra průmyslu a obchodu KSČM Pavla Hojdy jde jednoznačně o chybu ministerstva, které projekty dostatečně nekontrolovalo. Připouští ale, že jde o poměrně složitý problém. »Pokud jde o nadnárodní korporace, tak bohužel v tom dnešním propojení, kdy i některé menší firmy se dostávají do úzkého spojení s nadnárodními firmami, to je velice složité, nicméně ministerstvo by si to mělo v každém případě pohlídat,« řekl Hojda našemu listu.

Stínový ministr průmyslu a obchodu KSČM Pavel Hojda.

»Dopad podpory na konkurenceschopnost hodnotilo MPO podle podílu přidané hodnoty IT služeb na HDP. Ten mezi lety 2011 až 2017 průběžně rostl, avšak nezávisle na poskytnuté podpoře. Tento údaj ani nevypovídá o dopadu podpořených projektů,« uvedla Gabrielová. »MPO, agentura CzechInvest a Agentura pro podnikání a inovace posuzovaly úspěšnost programů především podle objemu vyčerpaných prostředků,« doplnila.

Kontrola formální a nedůsledná

Peníze tak podle NKÚ dostaly i projekty nedoporučené hodnoticí komisí, u nichž v některých případech příjemci dotací dodávali nereálné údaje. Kontrola projektů byla převážně jen formální a nedůsledná, uvedli kontroloři. Dotace měly být určeny například na budování center sdílených služeb, datových center či vznik nových ICT řešení. V jednom případě byla ale třeba udělena dotace přes 31 milionů korun na nákup použitého letounu a stavbu hangáru, které měly firmě sloužit k rozšíření služeb o výměnu leteckých motorů. Peníze pak byly proplaceny i navzdory tomu, že byl projekt v poslední fázi změněn a s nákupem dalšího vybavení potřebného pro výměnu motorů už nepočítal. Dotaci získal také projekt datového centra, u kterého byl více než jeden milion korun určen na nákup mobilní kamery, profesionálního dronu nebo digitální zrcadlovky. »MPO přitom nezjišťovalo nezbytnost tohoto vybavení,« sdělila mluvčí NKÚ.

»Pokud NKÚ zjistí, že se kupují věci, které vůbec nemají souvislost s daným projektem, tak ministerstvo to mělo vzít jako neuznatelné a dokonce tam měly následovat postihy. To, že kontrolní úřad tyto nedostatky zjistil, je dobře, je ale špatně, že kontroly ze strany ministerstva byly naprosto povrchní,« uvedl Hojda.

Ministerstvo zjištění kontrolorů nepopřelo, poukázalo však na to, že zpráva kontrolorů se vztahuje zejména k letům 2012 až 2018, kdy ministerstvo už dříve přijalo nápravná opatření. »MPO si je vědomo, že s některými zjištěními ve zprávě lze souhlasit. Kvůli neaktuálnosti a přijetí opatření k nápravě však zpráva už ztrácí svůj význam,« sdělila Filipová.

Hojda v této souvislosti podotkl, že NKÚ by si měl prověřit, jak přijatá opatření fungují a jestli nedochází k obdobným problémům i v současné době.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 9 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.