Posledního rozloučení s prof. Žampachem se zúčastnili poslanec Miroslav Grebeníček, předseda MěV KSČM Brno Martin Říha, Miroslav Vlašín za KČP, Marie Veselá z Výboru národní kultury, Anna Štofanová za společenské organizace a další smuteční hosté.

Historik osvobození jižní Moravy v roce 1945

Prof. PhDr. Vojtěch Žampach, CSc., historik, spisovatel a emeritní univerzitní pedagog, opustil svět ve věku 90 let po delší nemoci.

Věnoval se dlouhodobě objasnění průběhu osvobozování jižní Moravy od nacistické okupace. V publikaci Směr Brno charakterizoval tuto událost v abecedním pořadí měst a obcí včetně počtu padlých rudoarmějců, a ne všichni byli tehdy známi jmenovitě. Text na 332 stranách je vhodně doprovázen fotografiemi a kopiemi dokumentů. Vycházel z evidence válečných hrobů ONV Jihomoravského kraje i ze zpráv národních výborů z několika okresů. Uvedl i celkový seznam příslušníků rumunské armády, kteří padli v dubnu a květnu 1945 při osvobozování českých zemí.

V roce 2000 vydal publikaci Památník obětí obou světových válek a národně osvobozovacích bojů v okrese Brno-venkov. Uvádí oběti obou světových válek s uvedením dat narození a míst, kde přišli o život v 64 obcích okresu. Jsou uvedeny i oběti rasové perzekuce židů, např. v Ivančicích i jinde, nebo příslušníci německé branné moci, kteří zemřeli v zajateckém táboře v Kuřimi a byli pohřbeni na tamějším hřbitově. Na celkovém počtu 750 stran publikace jsou i svědectví kronik a kronikářů o osvobození 18 obcí okresu. Jen těžko si lze představit čas, který prof. Žampach věnoval studiu potřebných údajů pro publikaci v archivu, aby sestavil text doplněný i fotografiemi.

V roce 2006 vydal brožuru Od Hronu k Vltavě o podílu 2. ukrajinského frontu Rudé armády na osvobození Československa. V roce 2010 vydal několik stran věnovaných hrdinům SSSR z bojů na jižní Moravě. Jde o jejich medailonky, někdy i s fotografiemi. Je mezi nimi i gardový generálmajor Maxim Jevsejevič Kozyr (*1890), který v důsledku neúplných informací zajel do postavení 6. německé divize u Rajhradu a 23. dubna 1945 skončil jeho život. Jako u rajhradského rodáka je možno předpokládat, že právě tato událost přivedla prof. Žampacha ke studiu průběhu osvobozování jižní Moravy v roce 1945.

Nelze opomenout publikaci Partyzánské portréty z roku 1980, v níž na 419 stranách uvedl medailony partyzánských velitelů, významných bojovníků i zasloužilých pomocníků partyzánských skupin, včetně jejich fotografií, např. partyzánské skupiny Jermak, Jan Kozina, Miroslav Tyrš, Mistr Jan Hus, Zarevo, Vpřed, Za svobodné Československo, Třetí československá úderná rota.

V posledních letech se prof. Žampach věnoval událostem 15. března 1939 a odsunu Němců z Brna. Napsal o tom několik článků, např. na téma »třikrát z Pohořelic do Brna«: brněnští Němci sem přišli vstříc německé armádě před 15. březnem 1939, podruhé sem směřoval odsun Němců z Brna a nyní pochod odsud do Brna k připomenutí odsunu. Na jednom brněnském Diskusním čtvrtku přednesl v dvouhodinovém úvodu údaje o uvedených událostech a přítomní v sále i na chodbě se zatajeným dechem poslouchali a dozvěděli se často málo známá fakta o dění tehdy i dnes. Další dvě hodiny přítomní přicházeli s vlastními poznatky i dotazy, které prof. Žampach v odpovědích doplnil. Šlo o vynikající výklad a vykřičník těm, kteří odmítají odsun Němců z Brna a z Československa vůbec.

Odešel znalec událostí a osobností spojených s osvobozením jižní Moravy v roce 1945, skromný a dobrý člověk, který i po »velké listopadové« zůstal věrný idejím sociálně spravedlivé společnosti. Tak bude žít v naší paměti.

Čest jeho práci a památce!

PhDr. Karel JANIŠ

FOTO – Martin ŘÍHA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 49 hlasů.

PhDr. Karel JANIŠ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.