Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senátoři si posvítili na kůrovce

Urychlit a zjednodušit boj s kůrovcem má novela lesního zákona, kterou schválil Senát. Zavede pravidla pro státní příspěvky na obnovu lesů jejich soukromým vlastníkům. Novela nyní putuje na Hrad k podpisu prezidenta republiky.

Senátoři předlohu schválili navzdory kritice změn mysliveckého zákona, na jejichž základě bude moci stát regulovat počty spárkaté zvěře, která se podílí na ničení sazenic stromů. Převážil názor, že horní komora by měla vlastníkům lesů umožnit čerpání peněz co nejrychleji.

Kritizovaná úprava mysliveckého zákona se dostala do vládní novely ve Sněmovně. Předpokládá, že myslivecké úřady by určovaly plán mysliveckého hospodaření v honitbách místo jejich majitelů a myslivců. Důvodem je snaha omezit počty přemnožené spárkaté zvěře, tedy například jelenů a srnců, která se živí mimo jiné sazenicemi listnatých stromů a jedlí. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) to podpořil s tím, že změny vycházejí z předloňského vládního návrhu. Poslaneckou úpravu již dříve podpořili akademici a ekologové, proti byly Českomoravská myslivecká jednota a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR.

Podle kritiků jsou změny byrokratické a omezují práva vlastníků honiteb i myslivců.

Zákon je nutný

Komunističtí poslanci normu ve Sněmovně podpořili, i když ne se všemi změnami souhlasili. Převládl však názor, že vzhledem ke kůrovcové kalamitě je přijetí předlohy potřeba a její schválení v Senátu ocenila stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková. »Tento zákon bylo nutné co nejrychleji schválit vzhledem k současné situaci spojené s kůrovcovou kalamitou v našich lesích,« řekla poslankyně Haló novinám.

Novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese.

Ministerstvu také vládní novela dává právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.

Sněmovna s Tomanovým souhlasem do zákona vložila zákaz privatizace státních lesů. Netýkalo by se to například směny lesů nebo prodeje ve veřejném zájmu. Omezit by se také mělo odvážení těžebních zbytků tam, kde lesy nemají dostatek živin.

Žádost o odklad rozšiřování bezzásahových území neprošel

Senát naopak nepodpořil žádost o odklad rozšiřování bezzásahových území na Šumavě kvůli boji se suchem a s kůrovcem. Chyběl k tomu jediný hlas. Senát o odkladu rozhodoval na základě petice.

Odklad se měl podle doporučení výborů zemědělského a pro životní prostředí týkat oblastí, kde smrky představují více než pětinu plochy lesů. Zóny přírodní a přírodě blízké by neměly přesáhnout polovinu rozlohy národních parků.

Horní komora se neztotožnila ani s doporučením svého petičního výboru, podle něhož chybí »relevantní údaje, které by prokazovaly, že chráněná přírodní území nebo přírodě blízká opatření při péči o les jsou zdrojem současné kůrovcové kalamityv«. Jejím hlavním faktorem je podle výboru sucho způsobené změnou klimatu.

Petici Za zákon pro zelené lesy Šumavy podepsalo přes 11 000 lidí. Reaguje na přijatou úpravu, podle níž má být bezzásahová zóna na 27,7 procenta plochy šumavského parku, a zóna přírodě blízká, která počítá s minimálním zásahem lidí, na 24,6 procenta rozlohy parku.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 2 hlasy.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.