Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

První mezinárodní organizace pracujících

Před 155 lety vzniklo Mezinárodní dělnické sdružení, kterému se později začalo říkat I. internacionála. Její činnost, praktická organizační, i politická - ve formě prohlášení a stanov, patří k tomu nejdůležitějšímu, co Marx na poli politiky vykonal.

Založení Internacionály vyvedlo Marxe z jeho dobrovolné izolace od praktické politiky, která trvala 12 let. Během tohoto období se Marx s Engelsem rozhodli více se zaměřit na svou teoretickou práci, kterou považovali za mnohem důležitější a pro dělnické hnutí přínosnější než každodenní politické zápasy v době, kdy nastupovala hospodářská prosperita, a perspektiva, že se rychle znovu zvedne vlna revolucí, jako byla ta na konci 40. a začátku 50. let 19. století, nebyla reálná.

Přistěhovalci v Londýně

V Londýně se už po řadu let nacházela poměrně velká přistěhovalecká komunita Němců, Francouzů, Poláků, Irů a příslušníků dalších národností, kteří museli opustit svou zemi z politických nebo ekonomických důvodů. Z iniciativy londýnských a pařížských odborářů se v sále Sv. Martina v centru Londýna mělo sejít shromáždění dělníků, aby diskutovalo aktuální politické otázky. A byl k tomu opravdu dobrý důvod. Po celé Evropě rostl počet stávek, dělníci projevovali zájem o mezinárodní dění, zejména o otázku podpory Severu v americké občanské válce, otázku nezávislosti Polska, sjednocení Itálie, a také o praktické otázky, jako je obrana před stávkokazy.

Už první zasedání ukázalo, že se opravdu něco mění a Marx ve svém dopise měl pro první jednání velká slova chvály, ačkoli bylo jasné, že po tolika letech je dělnické hnutí rozděleno ideově na celou řadu proudů, často protichůdných. Mezi těmi, kteří se na Internacionále podíleli, byli stoupenci Mazziniho, v podstatě italští nacionalisté, francouzští proudhonisté, kteří usilovali o vznik družstev a snili o smíření práce a kapitálu, britští owenisté, kteří neuznávali stávky, nebo členové různých tajných bratrstev a společenství. Přesto se jednalo o skutečně dělnickou organizaci, takže existovala slušná šance na to, že nepůjde jen o další hašteření mezi konkurenčními proudy. Opatrnosti a taktu ale bylo potřeba mnoho, a tak první prohlášení Internacionály hovořilo pouze o osvobození dělníků ve slavné větě, že »osvobození
dělnické třídy musí být jen dílem dělnické třídy samé«.

Marxův vliv

V následujících letech se Marxovi podařilo získat vliv na řadu stoupenců zejména v ústředním orgánu, tzv. generální radě, a společně s pokračující vlnou stávek se mu podařilo prosadit jasnější socialistický program. V něm se hovořilo nejen o sociálním a politickém osvobození dělnické třídy, ale také o tom, že tento boj musí vést dělnictvo nezávisle na jiných třídách, zejména těch majetných, které dosud měly jediné nějaké politické zastoupení.

Internacionála byla ale nadále spíše federací různých politických skupin s různými postoji, což ji na jednu stranu drželo pohromadě, na druhou stranu ji to činilo snadným cílem pro anarchisty Michaila Bakunina, a jejich vstup do Internacionály a následné spory pak nakonec vedly i k jejímu kolapsu v roce 1876.
Nicméně Internacionála se stala první mezinárodní organizací, která usilovala o koordinaci dělnického hnutí, poskytovala praktickou pomoc v ochraně stávek před snahou zaměstnavatelů rozbíjet stávky dovážením levné pracovní síly, učila dělnické hnutí solidaritě a spolupráci a vzešly z ní tři hlavní proudy, které měly určovat další desetiletí politiku pracující třídy: anarchismus, sociálně demokratický reformismus a revoluční komunismus.

Na její působení naváže o několik let později tzv. II. internacionála, která však bude spojením socialistických a sociálně demokratických stran, velkých a stále rostoucích organizací, které se budou hlásit k marxismu jako ke svému ideovému východisku. To už je ale jiný příběh.

Kateřina Konečná


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 9 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama