KSČM požaduje zajištění dostupného bydlení

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém zasedání stanovisko k aktuální politické situaci, které uvádíme v plném znění:

Bydlení je základní lidské právo obsažené ve Všeobecné deklaraci OSN z roku 1948 a Listině základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku České republiky. Náklady na bydlení však patří v dnešní společnosti k jedné z dramaticky a neustále rostoucích položek, která výrazně ovlivňuje životní úroveň lidí a často se pohybuje na hranici lichvy. Náklady na bydlení a vlastní nájemné výdaje zažívají strmý růst i ve většině měst zemí Evropské unie. Zhoršuje se reálná dostupnost bydlení.

KSČM si je vědoma, že náklady bydlení ani samotné nájemné nemohou být běžnou obchodní komoditou. Právo na bydlení je právem zaručeným. Dnešní situaci zásadně ovlivnila hromadná privatizace obecního bytového fondu, dehonestace družstevního bydlení, deregulace nájmů, služeb a systém nastavení sociálních dávek na bydlení.

Vláda ČR přijala Koncepci bydlení do roku 2020, kterou však stále neplní. Od státu dosud přichází malý objem podpor, především pro obce a města. V roce 2000 vznikl Státní fond rozvoje bydlení, který neplní daný účel.

Současná menšinová vláda ANO a ČSSD přešla od snahy definovat zákonem sociální bydlení k dotačním programům. Takto stanovené podmínky a nedostatečné finanční prostředky jsou však často nedosažitelné právě pro potřeby samospráv.

KSČM požaduje zpracování moderní politiky bydlení jako součásti rozvoje každé obce a zajištění dostupného bydlení, včetně řádné péče o stávající bytový fond a výstavbu nových bytů. Důležitá je optimalizace počtu bytů ve vlastnictví obcí (min. 60 bytů na 1000 obyvatel) a předcházení tím tak i vyčlenění některých skupin občanů nebo vzniku ghett, které je však potřeba podpořit i dalšími legislativními úpravami.

KSČM má ve svých prioritách zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení. Obchod s chudobou je nepřijatelný. Chceme definovat a garantovat zákonem právo na dostupné bydlení. Prosazujeme výhledově od státu až 25 miliard na podporu bydlení, včetně podpory družstevního bydlení.

VV ÚV KSČM, 8. 11. 2019


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 28 hlasů.

VV ÚV KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2019-11-09 09:30
frondo,když Vaši mluvčí při převratu blekotali něco jako stejná
práva pro všechny včetně bydlení,lhali zmateně o právu na práci, o
tom, že budou stejná práva mezi národy, že nebudou bohatí, kteří by
zbohatli jen vlastní zásluhou nikoli zlodějskou aktivitou, jakou byla na
př. privatizace, nebo propagandistickým rozdělováním obyvatel podle
politických názorů a politickým štvaním, což se děje doposud !
fronda
2019-11-09 00:02
Když chcete v určité oblasti laciné byty, nastěhujte tam pár
cikánských rodin.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.