FOTO - Pixabay

Levicové EF i se Zelenými a soc. dem.

Druhý listopadový víkend patřil v Bruselu evropským levicovým uskupením a jejich Evropskému fóru. Byla to třetí obdobná akce a pořádaly ji levicová frakce v Evropském parlamentu (GUE/NGL), strana Evropská levice (EL) a Transform!europe.

Od loňského setkání ve španělském Bilbau došlo k určitému pozitivnímu posunu. Společným úsilím se tentokrát podařilo do jednání fóra zapojit další levicové politické subjekty působící v rámci EU. Vedle tradičních radikálně levicových to byli i Zelení a sociální demokraté.

Stejně jako již vloni, aktivně v přípravě i v průběhu byli vidět odboráři zastupující evropské odborové struktury. Jak to vypadá v číslech? Ve 2,5 dnech se shromáždění v plénu či v sekcích účastnilo 392 registrovaných delegátů, kteří přijeli ze 40 evropských i některých mimoevropských zemí a reprezentovali na 120 různých organizací, stran a hnutí.

Česká republika měla jako každoročně také své zastoupení. Sedm českých občanů zastupovalo různé proudy – KSČM reprezentovala poslankyně PS PČR Marie Pěnčíková a Petr Havránek, SDS byla přítomna v osobách Jiřího Hudečka a Petra Pávka. Dále v »zeleném« panelu vystupovala Zuzana Pavelková z platformy evropských mladých Zelených. Další čeští účastníci byli z Transformu. Význam fóra by ale neměl být pojímán jen přes počty účastníků nebo diskutujících. Důležité je to, k čemu celé jednání směřovalo.

Trochu symboliky

Možná, že tu bylo trochu symboliky. Jednání probíhalo v bruselském Muzeu krásných umění s velmi cennou expozicí starých mistrů, s kvalitní sbírkou Pietera Brueghela. Zároveň je tu v těchto měsících otevřena velká výstava Salvatora Dalího a René Magritta, významných surrealistů. Jako by i tato umělecká kombinace a to, jak zobrazovali realitu, odrážela dnešní Evropu, celý svět i levici!

Tradičně jednání probíhala v plénech, ale i v menších kolektivech, v pracovních seminářích. Je téměř nemožné alespoň stručně popsat vše, o čem se hovořilo. Snad jen několik možná poněkud nesourodých myšlenek…

Zahájení se pokusilo zhodnotit současný stav levice a vystoupily k tomu různé levicové skutečně osobnosti - můžeme zmínit spolupředsedy poslanecké frakce GUE/NGL Manon Aubryovou a Martina Schirdewana, Waltera Baiera z Transformu. Jean-Luc Mélenchona, vedoucí osobnost současné francouzské levice, Philippe Lambertse, spolupředsedu frakce Zelení/Evropská svobodná aliance či Ludovika Voeta, tajemníka Evropské odborové konfederace.

Není prostor zmínit mnoho dalších vystupujících jak v úvodním bloku, tak v dalších plenárních jednáních. Zde vystoupili například Gregor Gysi, předseda EL, také dlouholetá předsedkyně frakce GUE/NGL Gabi Zimmer a další. S velkým zájmem bylo vyslechnuto vystoupení bývalého ekvádorského presidenta Rafaela Correy, který nyní žije v podstatě v exilu v Bruselu, nebo vystoupení předsedy KS Ukrajiny Petro Symonenka.

Planeta a demokracie hoří

Úvodní blok se konal pod heslem Planeta hoří a demokracie také. Velmi výstižné! A všichni vystupující se shodli, že souběh klimatické krize, narůstání sociálních nerovností a mnohé demokratické fauly vytváří výbušnou situaci jak pro Evropany, tak i pro celý svět. A je úplně jedno, zda někdo hovořil přímo o krizi nebo používal jiná slova. Účastníci se shodli, že překonání této situace je možné jen společným úsilím mnoha politických směrů a skupin. Že jeho formování bude ještě dlouhý proces, ale že hledat varianty je možné a nutné. Převažoval také názor, že řešení v rámci kapitalismu, jeho pouhým vylepšováním, nebude stačit.

Velmi frekventovaným pojmem byl »zelený nový úděl« (Green New Deal) jako jedna z možných a slibných cest. Ve srovnání s loňskem mám pocit, že jako o alternativě se více hovořilo o cestě k socialismu. Je pochopitelné, že o obsahu tohoto pojmu se vedou a budou se vést diskuse, ale již samotné formulování i této alternativy je dobré. Nicméně všichni se shodli, že velkou překážkou a oponenturou se ukazuje sílící pravicový populismus a narůstající autoritářské tendence potlačující demokratické mechanismy.

Mosty mezi proudy

Jako pozitivní prvek vidím také aktivní zapojení do práce Fóra ze strany Federace pro evropské pokrokové studie (FEPS), jde o nadaci blízkou evropským sociálním demokratům a socialistům. Staví se tak další most mezi různými levicovými proudy!

Klimatická krize byla nití, která se táhla celým fórem. Výrazně převažoval názor, že klima a sociální aspekty jsou úzce propojeny. Účastníci podporovali všechny aktivity a iniciativy směřující k hledání východisek, ale vždy při kladení důrazu na sociálno. Přátelé z KS Finska také upozornili na tzv. zelený imperialismus, za který považuje to, že kapitalistický hegemon používá environmentální krizi k vlastnímu zachování a ospravedlnění. Proti tomu staví koncepci »proletářského environmentálního hnutí«, které právě kapitalismus označuje za kořen této krize.

Žádné evropské levicové setkání si nelze představit ani bez samostatného bloku věnovaného ženským otázkám. I letos se na plenárním zasedání evropské levicové ženy, ale nejen ony, zamýšlely, jak zajistit větší genderovou spravedlnost, sociální rovnost, jak se ženská hnutí podílejí na levicové evropské politice.

V českých podmínkách by asi nepřicházelo v úvahu, že by vystoupil představitel největší odborářské ústředny na tak výrazně levicové akci. To v Bruselu se do diskusí aktivně s vystoupením zapojil předseda odborové centrály zastupující 1,5 milionu odborářů – Robert Vertenueil (FGTB).

Trochu kritického zamyšlení

Bohužel, stále tyto akce jsou příležitostí především pro západoevropské politické struktury. Fóra se sice účastnili zástupci i ze zemí střední a východní Evropy, ale jednak jich co do počtu bylo docela málo a už při obsahové přípravě i jednání pak problematice tohoto regionu byla věnována menší pozornost. Asi i proto, že je nás málo slyšet a předkládáme málo vlastních návrhů, analýz a doporučení…

Tradičně byla na závěr přijata deklarace. Postupně se budeme snažit čtenáře seznámit jak s jejím plným zněním, tak i s dalšími dokumenty. Zde jen několik hlavních myšlenek:

  • Je nutno diskutovat a formulovat levicové alternativy k současnému kapitalismu.
  • Cílem je budovat Evropu jako sociálně a ekologicky udržitelnou, plně demokratickou, založenou na principech plné suverenity lidu, osvobozenou od patriarchátu.
  • Za boj proti všem formám diskriminace, za Evropu, která bude hrát aktivní roli v budování multipolárního světa míru a solidarity.

A na tom se nejspíše shodneme i na naší české levici…

Jiří MÁLEK, SPED


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 6 hlasů.

Jiří MÁLEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.