Revoluce požrala své děti

Téměř každý den se střetávám s otázkou, zda systém před rokem 1989 byl zločinný, nelidský, omezující lidská práva. Nutno poznamenat, že tyto otázky často kladou současní třicátníci. Tedy lidé, kteří se narodili v době změn roku 1989. Jaký je tedy dnešní pohled na události, které jsou staré tři dekády?

Současný pohled na ony události je udáván několika faktory. Prvním je pohled, který nám předkládá klasický mediální prostor, který je prosáklý kritikou tehdejšího systému. Druhým je obraz minulosti, který je mladým lidem předkládán ve škole. Třetím je zkušenost jejich rodičů, protože oni minulý systém zažili alespoň na konci jeho selhání, a konečně čtvrtým faktorem je hledání vlastního obrazu minulosti pomocí různých zdrojů, srovnávání a kritického myšlení.

Do popředí zájmu se dostává srovnávání současného a minulého systému. Jestliže minulý systém byl postaven na plné zaměstnanosti (někdy i uměle), tak ten dnešní je zase postaven na dobrovolnosti mít práci. Svobodně se můžeme rozhodnout, zda půjdeme do práce nebo zůstaneme doma a budeme pobírat podporu. Pokud ale v minulém systému absentovala svoboda ve formě se rozhodnout, zda půjdu, nebo nepůjdu do práce, tak na druhou stranu jsme zde měli svobodu jistoty. Práce totiž dávala jistotu příjmu. Zajímavě také působí srovnání výstavby bytového fondu, respektive jeho vlastnické formy. Pokud před rokem 1989 existovalo různé družstevní vlastnictví, veřejné nebo obecní, tak dnes je situace opačná. Privatizace veřejného požrala své děti. Když Václav Havel mluvil o pověstných »králíkárnách«, ve kterých nikdo nechce bydlet, tak dnes jsou často placeny zlatem a to se jedná o kritizovanou výstavbu z doby před rokem 1989. Takže zcela jistě nebylo všechno tak špatné.

Rovněž můžeme porovnat i výstavbu dálnic, silnic, metra nebo vltavské kaskády, jaderných elektráren. V době před rokem 1989 se vybudovalo mnoho věcí, které dnes využívá současný systém pro udržení svého stavu a akumulaci kapitálu. A to i tehdy, že výše uvedené věci byly stavěny zejména pro široké užití. Jinou otázkou je, že se často ničilo životní prostředí. K tomu ale docházelo i na západ od našich hranic. Byl zde jen jeden rozdíl. Zatímco v »reálném« socialismu byl za ničitele přírody označen sám stát, tak v kapitalistických státech to byl zejména soukromý sektor. Dnes, v době, kdy absentuje stát jako regulátor a pověstný hlídač, jsou to hlavně nadnárodní koncerny, kdo ničí nejen naši přírodu, ale celou planetu. Liberální kapitalismus v roce 1989 sice zvítězil, ale dnes je jasné, že to bylo jen v důsledku toho, že minulý systém byl postavený na absenci demokratických prvků. Navíc současný systém je sám o sobě neudržitelný, protože logika volného trhu byla přehodnocena a vržena do všech sfér lidského bytí.

Rodiče dnešních třicátníků, kteří se určitým způsobem podíleli na změnách a událostech v roce 1989, byli vlastně oklamáni duchem svobody, který se najednou zjevil, když moc ležela doslova na ulici. Bohužel onu svobodu využili ve svůj prospěch ti, kteří tyjí z majetku minulosti i zbytků svobody volby současnosti. Každý systém si předchozí minulost určitým způsobem buď idealizuje, upravuje nebo přehodnocuje. Záleží na tom, jak kdo se vyrovnal s minulostí. Ten, kdo se s ní vyrovnal, tak nehledá na minulosti jen samá negativa, ale v rámci smíření se s minulou dobou předkládá i pozitiva, která ona minulost měla. Tak by tomu mělo být jak na školách, stejně i v médiích, abychom dnešní generaci podnítili ke kritickému uvažování. A ne jen zkratkovitě tvrdit, že doba minulá byla špatná, protože nebyla svobodná.

Jan KLÁN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 109 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-11-19 01:51
Když Gorbačov zničil socialistické společenství, byla to hloupost,
nebo zrada? Domnívám se, že až tak hloupý nikdo nemůže být.
kozpav
2019-11-18 15:34
OK pane Klan.Děkuji za článek.
slechta48
2019-11-18 13:20
Tak jsme prožili několikatýdenní oslavy "pádu totality". Ani
mne nepřekvapilo, že i po třiceti letech neznáme skutečné pozadí
státního převratu roku 1989!! Že jej provedl dav na Národní třídě
a herci pražských divadel asi musí věřit zaměstnanci na Kavčích
horách jako podmínku pro zaměstnání a tak do oblbnutí diváků
chudých duchem to zvěstují z obrazovek.
velkymaxmilian
2019-11-18 10:11
Poznámka pana Klána v části, kde rozebírá současné generační
vnímání systému před rokem 1989 je objektivní. To, že měnící se
politické systémy (ale i nové státy) přebírají
materiálně-technickou základnu minulosti je dějinná zákonnost. Ve
své glose pan Šálek správně konstatuje, že na absenci základních
demokratických práv a svobod byl ve skutečnosti minulý režim založen.
Neochota části stranických špiček k reformám se ukázala již v
průběhu Pražského jara, historicky relevantním důkazem byl
"zvací dopis". Absolutní nereformovatelnost KSČ se potvrdila
po nástupu Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v roce
1985, kdy na na jeho kroky přestavby a nové myšlení (ač hodně po
dvanácté) prakticky nereagovalo. Přitom každý průměrně
inteligentní člověk věděl, že slavná moskevská "funebrácká
pětiletka" kdy v letech 1980 - 1985 do "rudých lovišť"
odešli Kosygin, Suslov,Brežněv,Andropov,Ustinov a Černěnko nemůže
být ničím jiným než předzvěstí zásadních změn, které nevratně
počaly probíhat (Polsko-Solidarita), což soudruzi inteligenčně
nezvládli. V nereformovatelnosti na KSČ "úspěšně" navázala
KSČM což prokazuje v HaNo prakticky každý den...
jarprchal43
2019-11-18 09:35
Pro většinu lidí je svoboda to nejcennější v životě. Každý
normální člověk si raději určuje běh života sám, než aby to za
něj zařizoval stát. Takže pokud autor přiznává, že minulý režim
nebyl svobodný, našel jeden z hlavních důvodů, proč padl.
salekiv
2019-11-18 09:04
Pan Klán tvrdí, že minulý režim padl díky absenci demokratických
prvků. Jakoby stačilo tyto demokratické prvky doplnit a režim by
fungoval dál. Bohužel už nerozvede o jakých demokratických prvcích
hovoří a jak by režim s těmito prvky fungoval. Všem trochu myslícím
lidem totiž musí být jasné, že absence demokratických prvků v
minulém režimu byla jeho nedílnou součástí. Vedoucí úloha KSČ,
volby s jedinou kandidátkou, jediný správný "vědecký"
marxisto-leninský výklad historie a ekonomiky, naprostá podřízenost
SSSR, ostnaté dráty s ozbrojenci na hranicích. To všechno byly
atributy, bez nichž by minulý režim padl už dávno. Apropó, dnes jsem
si přečetl pěkný článek, ve kterém vekslák nostalgicky vzpomíná
na dobu 80. let, kterou označuje jako nejlepší období svého života.
Tehdy za jediný den vydělával částky, na které většina pracovala
měsíc a žil podobně jako protagonisté filmu Bony a klid. Označuje tu
dobu jako socialismus s lidskou tváří. Vše mu "bohužel" utla
revoluce. Po ní narozdíl od jiných už mu pšenka příliš nekvetla.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.