Rozhovor Haló novin s Michalem Danišovičem, velitelem mimořádné bezpečnostní akce 17. listopadu 1989

Nemohu akceptovat název »sametová revoluce«

Současné oslavy 17. listopadu 1989 jsou líčeny jako velké vítězství demokracie. Je možné z dnešního hlediska tehdejší události líčit opravdu jako vítězství?

Je pravdou, že 17. listopad 1989 a události, které po něm následovaly, jsou některými občany nazývány jako sametová revoluce a vítězství demokracie. Z mého pohledu, vycházejícího ze znalosti okolností, na základě kterých se vše odehrávalo, nemohu akceptovat tento název. Revoluce je krok dopředu, nikoli krok zpět. Listopad 1989 byl státními orgány organizovaný převrat. Po událostech listopadu 1989 docházelo k postupné likvidaci socialismu a jeho vymožeností a návratu ke kapitalismu s určitými sociálními prvky. Historie možná ukáže, co bylo pro většinu našeho národa správné.

Jaké vůbec byly tehdejší pokyny pro pražské policejní orgány?

Tehdejší pokyny pro mne, coby velitele mimořádné bezpečnostní akce, byly zajistit veřejný pořádek při státními orgány povolené manifestaci u příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939. Státní bezpečnost nás informovala, že tato akce má být zneužita pro pochod do centra Prahy. V té době jsme netušili, že zneužití tohoto pietního aktu bylo přímo organizováno StB. Proto jsme měli dále úkol nepřipustit, aby se případný nepovolený pochod demonstrantů dostal do centra Prahy, zejména ne na Václavské náměstí. Přitom byl dán zastupujícím náčelníkem plukovníka JUDr. Chmelíčka plukovníkem Jiřím Bytčánkem pokyn nezakročovat proti demonstrantům, což se vzájemně vylučovalo.

[o]

A jak se ve skutečnosti akce vyvíjely?

Pietní akt se zpočátku vyvíjel dle předem schváleného plánu pod záštitou Městského výboru SSM Praha, pochod z Albertova měl skončit na Vyšehradě. Avšak nestalo se tak. Dav pokračoval z Vyšehradu kolem botanické zahrady do centra Prahy. První střet mezi demonstranty a příslušníky VB, kteří přehradili komunikaci právě u botanické zahrady, byl právě tam, kde se demonstranti pokusili protrhnout kordon a pokračovat do centra Prahy. Když se to demonstrantům nepodařilo, dostali se na nábřeží a pokračovali směrem k mostu 1. máje. Vzhledem k měnícím se informacím o místě čela nepovoleného pochodu po nábřeží jsme vydali pokyn k přehrazení na křižovatce mostu 1. máje a směrem ke Karlovým lázním, aby demonstranti nepokračovali na Hradčany a směrem k budově ÚV KSČ. Současně byl vydán pokyn Pohotovostnímu pluku VB přehradit Národní třídu u křižovatky Perštýn a Spálená, kam dav z nábřeží zahnul, a uzavřít postranní ulice z Národní třídy.

Jaký pokyn měli příslušníci pohotovostního pluku, kteří přehradili Národní třídu?

Po přehrazení Národní třídy byl vydán pokyn nezakročovat, nenechat se vyprovokovat a zakročit jen v případě, kdyby došlo k napadení některého příslušníka VB. Dále byly vydávány megafonem výzvy k rozchodu účastníků nepovoleného shromáždění směrem k Národnímu divadlu.

Jak dlouho stáli a nic se nedělo?

Příslušníci Pohotovostního pluku VB stáli na místě asi dvě hodiny a nic zásadního se nedělo. Bylo poměrně chladno. Vzhledem k tomu, že byla ochromena doprava na nábřeží, byl dán pokyn pořádkové jednotce VB, které velel mjr. Houbal, aby uvolnili křižovatku na nábřeží u mostu 1. máje a přesunuli se na Národní třídu. Vzhledem k tomu, že značná část demonstrantů se na základě výzev rozešla, postoupila pořádková jednotka mjr. Houbala blíž k demonstrantům a byly dány pokyny pro propouštění po chodnících těch demonstrantů, kteří na výzvy chtěli odejít.

Jak do toho všeho zapadá akce pana Zifčáka alias mrtvého studenta Růžičky a pověst o zabití studenta Šmída?

Z dosud neznámých důvodů (z neznámých proto, že se ztratil zvukový záznam komunikace velení pohotovostního pluku z centra v Kongresové ulici s veliteli na Národní třídě) postoupil kordon Pohotovostního pluku VB z Perštýna směrem k Mikulandské ulici, čímž zhustil prostor mezi Pohotovostním plukem VB a Pořádkovou jednotkou VB mjr. Houbala a demonstranti odcházeli podloubím do ulice Mikulandské, kde došlo ke strkání a použití mírnějších prostředků. V podloubí u ulice Mikulandské sehrál ppor. Zifčák divadlo v podobě mrtvého studenta a nechal se přikrýt státní vlajkou.

Kdo to všechno, podle vás, skutečně řídil?

Všechny informace o činnosti VB jsem telefonicky z řídicího centra v Kongresové ulici předával náčelníkovi správy StB plk. Bytčánkovi, který je dál předával do vily na Břevnově, kde v té době seděl generál Lorenc s náčelníkem KGB a jeho doprovodem. Bez vědomí velení mimořádné bezpečnostní akce byli na Národní třídě desítky příslušníků StB a odboru pro politicko-výchovnou práci, kteří pod velení mimořádné bezpečnostní akce nespadali a velení této akce o nich nevědělo. Dál tam byly přítomny tzv. červené barety, rovněž bez vědomí velení mimořádné bezpečnostní akce. Tito příslušníci si, dle později zjištěných informací z vyšetřovacího spisu, vyřizovali »účty« s některými demonstranty z minulých demonstrací.

Došlo 17. listopadu skutečně k převratu, anebo to všechno je lež a »něžná revoluce« se uskutečnila až poté, co zkolabovala státní moc?

Události 17. listopadu 1989, to byla StB zrežírovaná záminka k tomu, aby došlo v naší zemi k převzetí a předání moci. Komu? O tom jsou dodnes dohady. Zda měl prezidenta dělat pan Adamec, předsedu vlády gen. Lorenc, federálního ministra vnitra plk. Chmelíček atd., nebo zda byl od počátku úmysl předat moc tzv. osmašedesátníkům v řadách Charty 77? Obojí se nějak ne zcela povedlo. Dodnes nevím, jaké byly plány. Každopádně tyto události na sobě cítím stále jako podvod ze strany StB nejen vůči mé osobě, ale i jako selhání některých vysokých stranických a státních funkcionářů.

Byl jsem táborským soudem odsouzen podmíněně na tři roky ne proto, že jsem dal pokyn k tzv. masakru, jak někteří činitelé tyto události rádi nazývají, ale proto, že jsem pomocí zastaralých pojítek měl dostatečné informace o tom, co se na Národní třídě dělo, a jako velitel mimořádné bezpečnostní akce jsem neudělal nic pro to, aby se tak nedělo.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -9721070, celkem 127 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-11-20 13:00
Některým pštrosům smrdí pravda. Když ji ovšem nepoznají, tak jen
plácají nesmysly. Jiným zase uniká, že SSSR byl permanentně napadán.
Občanská válka, Západní intervence (i slovanští "bratři"
Poláci si přisadili, 2. světová válka, studená válka a i tak
dokázal všechny tyto války vyhrát, dostat se do vesmíru a udržet na
uzdě západní velmoci. Až přišel Jelcin - kořala a hlupák Jelcin i
Gorby - placený agent CIA. Dostal se na kolena, ale Putin ho zase postavil
na nohy. Ale ne podle představ Západu. Takže ataky pokračují, teď už
ale na globálním "hřišti".
donald.kaczerowski
2019-11-20 10:42
fronda - Za sedmdesát let sovětský socialismus své problémy nedokázal
vyřešit. Co byste chtěl řešit pět minut po dvanácté?
fronda
2019-11-20 00:19
Socialismus vyčpěl? Spíš byl vyčpěn Gorbačovem a tou jeho partou.
Problémy byly řešitelné. I pro SSSR 80. let platila fráze, kterou teď
často slýcháme: žijeme v nejlepší době v historii.
reich.mir.fan
2019-11-19 18:53
slechta48:Já si k tomu vašému názoru dovoluji dodat že SSSR to bylo
šumafuk posvětil to a KGB se podílela dokonce na zdárném
průběhu.Prostě socialismus vyčpěl a zákonitě se zhroutil.Toto se po
cca 30 letém intervalu pokřiveného kapitalismu začíná dít u nás tak
nějak podobně.A v EU vládne sice jakýsi kapitalismus ale s
neomarxistickou tváří a nádechem.
slechta48
2019-11-19 08:38
Z toho co jsem četl mi zatím vychází jediné. "Ti co byli u
toho" se shodují, že "plyšák" byl StB řízený pokus o
výměnu stranických špiček KSČ i s pomocí Charty ...
fronda
2019-11-19 01:44
Všichni uznávají, že vedení země ani KSČ k zásahu příkaz nedalo.
Havloidní propaganda tvrdí, že to byly zmatky v řízení bezpečnosti.
Dá se něčemu takovému věřit?
donald.kaczerowski
2019-11-18 20:10
Dělat rozhovor s velitelem zásahu ze 17. listopadu 1989 je opravdu
chucpe. Pan Kojzar se předvedl v celé své normalizační podobě.
slechta48
2019-11-18 18:50
"Mrtvý student Šmíd" mluví o své roli v listopadu 1989 :
"https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bomba-Mrtvy-student-S
mid-dustojnik-StB-Zifcak-o-tom-jak-to-bylo-17-listopadu-603062"
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.