Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nad návrhem rozpočtu SFDI na rok 2020

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI) na rok 2020 (a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2021) dostali poslanci teprve minulý týden. Problémy s přípravou v důsledku vysokých nejistot? Možná. Trumpova obchodní válka nejen s Čínou, nejistoty kolem brexitu… Máme ale jistotu málo efektivní dopravní politiky ČR, jež se plně týká i rozpočtů SFDI.

Ač požadavky státních investorů zněly na 109 miliard korun, návrh rozpočtu kalkuluje na rok 2020 sumu 87,3 mld. Kč v příjmech i výdajích. Účetně je návrh vyrovnaný. Věcně je ale reálně deficitní, protože opět nezajišťuje prostou reprodukci mnoha komunikací, zvláště pak silnic 3. a 2. třídy a řady lokálních železničních tratí. Ano, důraz na potřebu zásadně udržovat a opravovat stávající komunikace je podle smutných polistopadových tradic dopravní politiky ČR zejména u silnic jen slovní.

Z této částky má být 70,2 mld. Kč z národních zdrojů a 17,1 mld. Kč z předpokládaných dotací EU plus v roce 2019 neproinvestované částky. Rozpočtovaných 34,6 mld. Kč má připadat na neinvestiční a 52,7 mld. Kč na investiční výdaje. Investice do dálnic má posílit zahájení projektu PPP na dálnici D4, přestože lze důvodně předpokládat, že půjde o úsporu velmi drahou.

Největším zdrojem příjmů SFDI budou i nadále dotace ze státního rozpočtu, významné mají být i dotace z fondů EU. Z vlastních příjmů SFDI se má zvýšit jen příjem za elektronické výkonové zpoplatnění. Navíc se mají snížit jeho provozní náklady v důsledku přechodu na nový moderní družicový systém. Problém je zpochybnění příslušné smlouvy u ÚOHS neúspěšným uchazečem, dosavadním provozovatelem zastaralého mýtného systému.

Nezměněny zůstávají velmi vysoké daňové úlevy ze zpoplatnění silnic a dálnic pro vozidla s deklarovanými nižšími emisemi škodlivin. Že se tím ještě víc zvýhodňuje ekologicky hrubě závadná silniční doprava, prý nevadí, o rozsáhlých podvodech s měřením emisí nemluvě. Přitom sazby silniční daně jsou bez ohledu na vysokou inflaci stále na úrovni roku 1992.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má bez rozvojových investic utratit 24,8 mld. Kč, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 26,1 mld. Kč. O rozvojové investice (20,3 mld. Kč ŘSD a 7,3 mld. Kč SŽDC) mají »soutěžit«. Nově zahajované rozvojové investice v roce 2020 mají činit jen 4,1 mld. Kč u ŘSD a 3,7 mld. Kč u SŽDC, resp. dominovat zde budou rozestavěné velké investice. Asi 1,6 mld. Kč má mít k disposici Ředitelství vodních cest (ŘVC). Pro vážné nesrovnalosti zde EU prakticky nepřispěje. Vesměs půjde o domácí peníze.

Celkem 560 miliónů Kč se má vydat na zvýšení bezpečnosti železničních projektů. Název položky je ale zavádějící. Nebezpečnost železničních přejezdů vesměs neurčuje kvalita jejich zabezpečení, ale neukáznění řidiči, cyklisti a pěší. Lepší zabezpečení železničních přejezdů nicméně umožňuje povolení vyšších rychlostí vlaků i aut, nejde tedy o vyhozené peníze. S dalšími 200 mil. Kč návrh pamatuje i na výstavbu cyklostezek. Náklady na provoz SFDI činí asi 70 mil. Kč.

Rozpočtový výhled

má řadu otazníků

Zdá se jisté, že EU nebude spolufinancovat projekty rozvoje infrastruktury vodní dopravy (nemívají dopravní odůvodnění a zejména porušují platné předpisy o ochraně přírody a krajiny, zvláště pak vod). V případě ŘVC je ale základním problémem ekologická nepřijatelnost rozvojových projektů a jejich reálná dopravní neodůvodněnost. Nejde jen o neodůvodněné zvedání silničních a železničních mostů na podjezdnou výšku 7,5 m, komplikující silniční a železniční dopravu.

Tristní stav výstavby dálnic vedení ministerstva dopravy nebrání prosazovat výstavbu dálnice D4 velmi riskantní metodou PPP (soukromníku postav, provozuj a bude ti postupně spláceno). Prostě, na stavbě dálnic se může plýtvat prakticky bez omezení, protože většina politiků je silně dálnicechtivých.

Protože se minulá výstavba zejména nejstarších úseků železničních koridorů poněkud odflákla (oficiálně se pro vysoký provoz opotřebovaly poněkud rychleji), rozhodlo se vedení ministerstva dopravy půjčit si na rekonstrukci jejich osmi úseků 11,5 mld. Kč od Evropské investiční banky za výhodný úrok. Že by se mohly provozovat efektivněji, zvláště pokud jde o omezení jízd pomalých vlaků a vlaků motorové trakce, se neuvažuje. Pokrokem je, že se předpokládá dlouhé mezistaniční úseky rozdělit propojovacími kolejemi zhruba na poloviční.

Na nedostatečném financování silnic 3. a 2. třídy ve správě krajů se nemá nic měnit. Ministerstvo dopravy se jich před lety zbavilo převodem na kraje s nedostatečným financováním. Finančně má být zabezpečena příprava dalších staveb dopravní infrastruktury.

Pro velké dopravní stavby se slibuje supervize. Jistě bude kontrolovat, ale o prioritách, nejednou za každou cenu, budou rozhodovat opět především lobbisté.

Celková podpora dopravní infrastruktuře ze strany EU se v příští sedmiletce 2021-27 citelně sníží.

Jak je v České republice zvykem, návrh rozpočtu SFDI nevyniká efektivností, ale to je prý jen malá vada na kráse.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 2 hlasy.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-11-20 12:36
Poslušnější, protože je drží pod krkem. Lacinější, protože doma
v novém, "demokratickém" a "svobodném " zřízení
třou bídu. A kdyby zase, nedej bože , došlo u nás k
"revoluci", budou to řešit po svém. Třeba Rumuni. Tak bacha,
panstvo.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.