Blíží se konec roku

Za dveřmi, i když se to nezdá, máme Vánoce. Právě v tomto období je čas bilancovat a zamyslet se nad tím, jak prospěšní jsme svému okolí. Lidé kolem nás často potřebují pomoc a mnohdy se nejedná o finance, ale spíš o projevení zájmu.

Nikdo by neměl zůstávat sám. S problémy, které mnohdy řešíme, je možné pomoci. A to je, myslím, i podstatná část programu naší strany. V roce, který máme pomalu za sebou, se podařilo docílit plnění bodů volebního programu. Ať už se jedná o postupné navyšování důchodů, a to jak seniorům, tak i lidem, kteří se potýkají se zdravotními problémy. Taktéž ve zdravotnictví došlo k podstatnému navýšení financí. Jsme si vědomi toho, že je ještě co dohánět, ale rozhodně nelze pominout kroky, které se podařilo letos učinit k nápravě křivd, které nám tu zanechaly minulé pravicové vlády.

V současné době dochází k projednávání návrhů zákonů, které se týkají ochrany půdy, návrhu zákona o navrácení vody pod správu obcí a měst a zamezení odchodu zisků do zahraničí, které právě u vody jsou velmi výrazné. Voda i půda si zaslouží zvýšenou ochranu.

Prosazujeme také, aby cena pitné vody pro občana do určitého objemu spotřeby měla tzv. cenové moratorium. Rozhodně se budeme i nadále snažit, aby nedocházelo ke zhoršování dostupnosti zdravotní péče. Také státní správa musí být vůči občanům vstřícnou službou, nikoliv represivní složkou, jak se bohužel často stává.

Naše společnost má také dluh vůči učňovskému školství, které bylo neuváženě rušeno, a dnes se jej snažíme znovu vzkřísit k životu. Je toho mnoho, co máme ještě před sebou, a to také v rámci nadcházejících krajských i senátních voleb, které se v příštím roce uskuteční. Někdy stačí opravdu drobnost, která může pomoci zlepšit život lidem v našem okolí. Najděme čas a zajděme třeba do domova pro seniory a poslechněme si názory lidí, které život naučil vnímat velmi intenzivně jeho rozlišnosti a potřeby. Soužití generací může být jedině ku prospěchu i nám mladým. Nikdy nejde nahradit to, co lidé prožijí, vlastní zkušenost je často velmi cenným artiklem i pro současnost.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.1, celkem 45 hlasů.

Emil PERNICA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.