Ilustrační FOTO - Haló noviny

Komunisté budou požadovat další změny ve státním rozpočtu

Poslancům už do konce roku zbývá jen málo času na projednávání důležitých zákonů. Prioritou komunistů, jak před novináři zdůraznil předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, je projednání státního rozpočtu na příští rok.

Naposledy jsme informovali o pozměňovacích návrzích zástupkyň KSČM Miloslavy Vostré a Hany Aulické Jírovcové, které doporučil ke schválení rozpočtový výbor dolní komory. Zmínili jsme i návrh Pavla Kováčika, jehož cílem je finančně pomoci obcím, které budou chtít dostat do svých rukou hospodaření s vodou.

Do elektronického systému přibyly další dva pozměňující návrhy z řad poslanců KSČM. Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá navrhuje přesun 15 mil. Kč v kapitole ministerstva kultury na digitalizaci zbývající části fotoarchivu ČTK. »Digitalizace fotoarchivu ČTK byla zahájena v roce 2019. Jedná se o společný projekt, který realizuje příspěvková organizace ministerstva kultury Národní knihovna, a to na základě podepsaného memoranda o spolupráci mezi ČTK a Národní knihovnou. Národní knihovna má dlouholeté zkušenosti s digitalizací kulturního dědictví. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit finanční zdroje na pokračování digitalizace v roce 2020,« odůvodnila svůj požadavek Vostrá.

Místopředseda kulturního výboru Miroslav Grebeníček by rád získal 50 mil. Kč pro Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR na úkor Technologické agentury ČR. Podle Grebeníčka nyní mimořádně stoupá význam výzkumu v oblasti závažných změn klimatu, průběhu počasí, přírody a životního prostředí ve střední Evropě, na území ČR a v sousedních zemích v souvislosti s celkovými změnami klimatu a nepříznivými tendencemi vývoje. »S ohledem na skutečnost, že jde o ústav s velkým vědeckým výkonem a dosahem, s mimořádně důležitými výstupy vzhledem k současným i budoucím problémům ČR v této oblasti, je vhodné a žádoucí navýšit procento institucionální podpory ústavu tak, aby se přiblížilo standardu,« zdůrazňuje poslanec. Zatím ústav získal podle jeho vyjádření zhruba jen 15 % prostředků na financování z rozpočtu Akademie věd, zbytek získal formou individuálních grantů, přičemž uznávaný standard pro obdobná pracoviště je 70:30. Snížení účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací pro Technologickou agenturu ČR navrhuje poslanec z důvodu nečerpání kumulujících se nároků z nespotřebovaných výdajů. Snížení účelové podpory kapitoly neohrozí financování realizace programů a projektů.

Místopředseda kulturního výboru Miroslav Grebeníček.

Pět týdnů dovolené nejpozději od roku 2021

Filip zdůraznil, že pro komunisty je rovněž prioritou doprojednání změny Ústavy, týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu, a na to navazující samotný zákon rozšiřující pravomoci NKÚ. Pokud jde o zákony v prvním čtení, byli by rádi, kdyby prošly jejich návrhy týkající se regulace reklamy a změny zákoníku práce, která přináší pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. »Abychom mohli ten posun zajistit v roce 2020 tak, aby novela platila nejpozději od roku 2021,« zdůraznil Filip. »Jak se zdá, obstrukce pravicových stran nepřejí projednávání návrhů KSČM, a musíme se s tím vyrovnat,« dodal.

Předseda ÚV KSČM poukázal také na to, že komunističtí poslanci Miroslav Grebeníček a Zdeněk Ondráček čekají, jak se ministři kultury a vnitra vyrovnají s odpověďmi na jejich písemné interpelace. Oba totiž písemné odpovědi odmítli, takže interpelace se mají projednávat na plénu Sněmovny. Poslanci očekávají, že se s jejich dotazy ministři vyrovnají v ústním podání lépe než na papíře.

Historie se má týkat i těch, kteří přišli po převratu

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik doplnil, že Miroslav Grebeníček bude interpelovat také premiéra Andreje Babiše (ANO), a to v souvislosti s usnesením, které Sněmovna přijala začátkem června k bodu týkajícímu se privatizačních zločinů 90. let, který na program Sněmovny prosadili komunisté. V usnesení Sněmovna konstatovala, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily ČR a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády dosud nedořešily a jejich následky neodstranily. Zároveň vyzvala vládu, aby připravila novelu trestních předpisů tak, aby bylo možné »zločiny způsobené při privatizaci« dále stíhat a potrestat a nedošlo k jejich promlčení. Vláda zatím podle Kováčika reagovala nedostatečně. »Nechceme to nechat usnout už jenom proto, že kdekdo si otírá ústa o KSČM, a my bychom rádi, aby se historie týkala také těch, kteří přišli po převratu a za kterými je také velký kus ne vždycky úplně hezké historie,« prohlásil předseda klubu.

Poslanci podle Kováčika očekávají, že Senát jim vrátí některé »z hlediska pravicové opozice sporné věci«. Jde o tzv. daňový balíček, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků a o návrh zvyšující rodičovský příspěvek o 80 000 Kč. »Očekává se dlouhé projednávání těchto zákonů,« uvedl Kováčik. V této souvislosti zmínil problematiku tzv. opozičních okének. »My jsme pro ně vždycky plédovali a plédujeme i nadále, nicméně čas, který je pro zákony podávané opozicí včetně nás, byl do značné míry vyplýtván obstrukcí některých pravicových stran právě vůči daňovému balíčku a vůči rodičovskému příspěvku,« dodal.

Připomněl, že program nynější schůze Sněmovny čítá 301 bodů a že je jasné, že většina z nich se projednání nedočká. Jednou z věcí, které však spěchají, je podle něj bod týkající se zákazu předjíždění kamionů. »Jsem přesvědčen o tom, že nedávné rozhodnutí ministerstva dopravy a policie, že určité úseky dálnic budou v určitém období osazeny příslušnými dopravními značkami, zakazujícími předjíždění kamionů, je jen náhražkové řešení, že ten zákon je potřeba dotáhnout do konce,« uvedl. Je podle něj potřeba se postavit také k situaci, která vznikne v okamžiku, kdy bude 900 km silnic 1. třídy spadat pod mýtný systém. Existuje totiž oprávněná obava, že těžká doprava bude svévolně převedena na silnice 2. a 3. třídy, které na to nejsou připraveny. »Chceme diskutovat také o tom, že na tyto silnice bude rovněž zakázán vjezd kamionům, s výjimkou dopravní obsluhy,« uvedl Kováčik.

(ku, jad)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 27 hlasů.

(ku, jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.