Uhlazený profesor Fiala a jeho kamarád starosta Novotný

Starosta Řeporyjí evidentně touží po svém zviditelnění. Člen jedné z klasických pravicových stran ODS se však zcela vymyká stylu této strany. Před časem zcela neznámý člověk se snaží své »zkušenosti« uplatnit zřejmě jako nový trend politiky modré strany. Je však velmi úsměvné, že předseda Fiala, který tolik proklamuje slušnost a péči o občany, k excesům tohoto svého starosty mlčí, ba naopak jej podporuje. Že by nový pokus o zvýšení preferencí?

Jak dlouho budou mlčet slušní lidé, je otázkou. Rozhodně není pravdou, že ODS může vše. Domněnka, že tato značka je i ochrannou známkou pro vulgarity a nevybíravé útoky, je omyl. Novotný si evidentně pro své výhružky vybral členy KSČM i stranu jako takovou.

V případě Novotného se však nejedná o politický marketing, ale ubohost, kterou nemůže žádný rozumně myslící člověk akceptovat. V současné době si vybral za svůj terč KSČM. Tyto útoky prostřídává s ataky na Čínu a Rusko. Kdo bude jeho dalším objektem zájmu, ukáže budoucnost.

Nikdo netvrdí, že musí mít stejný názor, jako mají ostatní. Ze svých lokálních témat se snaží svojí vulgaritou udělat problémy celostátní a v poslední době napadá i zahraničí. V tomto případě se Novotnému daří jediné – poškozovat dobré jméno funkce starosty. Jde o jakýsi krach politické etiky a lidé rozhodně nejsou nadšeni z takovéhoto jednání svého představitele. Pozice starosty totiž není postava komika ani hrůzovládce. Výhružky možná dokáží momentálně někoho zastrašit, ale rozhodně nejsou prostředkem ke koncepčnímu řešení problémů. Důvěra občanů v právní stát a jeho instituce, tak bere povážlivě za své.

Zatím může být některými brán jako nutné zlo, ale pokud se hlouběji zamyslíme, tak dojdeme k závěru, že takovýto člověk do funkce starosty rozhodně nepatří. Ve své podstatě neřeší konkrétní problémy, pouze svým vystupováním zviditelňuje sám sebe. Otázka zní, jak se s takovými postoji člena ODS vyrovná tato strana a hlavně její předseda Fiala. Že by tato Novotného rétorika byla novým tahem Fialy na politické scéně? Děkuji, nechci!

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 129 hlasů.

Emil PERNICA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-12-03 22:14
Pokud jde o vítání německé armády, jistě ji vítal daleko větší
podíl občanů "demokratické" a "bohaté" ČSR, než
"zbídačeného totalitního" Sovětského svazu. A co se týče
následujícího obldboje, byl ten nepoměr ještě výraznější.
jarprchal43
2019-12-03 09:13
Odhaduje se, že na straně Německa stály jednotky složené z občanů
SSSR v síle až jednoho milionu (!!) mužů. V řadě případů se
jednalo o příslušníky neruských národů, kteří věřili, že
bojují za obnovení samostatnosti své vlasti. Němci jim příliš
nedůvěřovali, a tak je většinou do bojových akcí nenasazovali.
Někteří se ovšem dopouštěli zvěrstev, která někdy i předčila
řádění elitních esesáků. Hodnotit tyto činy je nesmírně
obtížné. Jak hledat etiku ve válce, která je nejšílenějším
projevem lidského konání a jakoukoliv etiku postrádá?
velkymaxmilian
2019-12-02 20:03
@1958 Jirka: Předchozí glosu pana Prchala si dovolím doplnit o hlavní
tragedii SSSR v letech 2.sv.války. Desetitisíce neruských občanů,
prvořadě pobaltských a zakavkazských zemí nebojovaly po boku
řadových příslušníků Wehrmachtu, ale jako samostatné jednotky
zbraní SS Waffen (např. lotyšští esesáci se podíleli i na masakrech
Pražanů v květnu 1945). Za mnoho let, až tady dávno nebudeme budou
jistě historici analyzovat vývoj SSSR od prosince 1922 ironií dějin
také do prosince 1991. Je pravděpodobné, že při hledání
"poločasu rozpadu" rozpadu říše se dostanou k roku 1934.
Tehdy došlo možná ke klíčového odklonu od racionální Leninovy
národnostní politiky. Je méně známo, že Lenin ve svých pracích
(1913) v rámci tehdejšího carského Ruska například v horizontu
desítek let uvažoval v celostátním měřítku s přechodem na
latinku(!), ale se současným udržením tradičního písma (Zakavkazské
oblasti). Stalin, ještě za Leninova života pověřen touto oblastí,
celý projekt zrušil a došlo k celostátnímu násilnému nucení k
užívání azbuky, pro řadu národností zcela absurdního. Počátkem
třicátých let tak nabývalo na síle národnostní pnutí, jehož
tragické ovoce SSSR sklízel v letech 2.sv.války...
jarprchal43
2019-12-02 19:17
1958jirka - Ono je to ještě složitější. Po dvaceti letech byla v SSSR
spousta lidí s neblahými zkušenostmi z bolševické despocie. Dodnes,
když se bavím s přáteli Rusy, není snad jediný, který by nepřišel
o příbuzné v gulagu, při hladomoru nebo nezákonných popravách. Proto
nebyli jen vlasovci, jednotek, složených především z neruských
národů, které bojovaly proti Rudé armádě, byla řada. Tragiku této
doby dokresluje fakt, že německou fašistickou armádu vítali jako
osvoboditele Ukrajinci, pobaltské národy, Tataři a další. Možná byl
i Vlasov jeden z těch, kdo měli stalinského režimu až po krk, ale
tohle tajemství si vzal do hrobu. Pověst vlastizrádce z něj už nikdo
nesejme. Ale budiž mu přičteno ke cti, že odmítl Němce, kteří mu
nabízeli těsně před koncem války transport do Španělska, i nabídku
Američanů na exil za mořem. Volil dobrovolně konec se svými vojáky z
ROA, i když věděl, co ho v SSSR čeká.
1958Jirka
2019-12-02 17:42
Jarprchal43 má pravdu. To však generála Vlasova neomlouvá, v zajetí
zradil!
jarprchal43
2019-12-02 17:38
svaty_vaclav - Už jsem se bál, že se dneska nezasměju. Díky, pane
bože, že jsi krom normálních lidí stvořil i kašpary.
svaty_vaclav
2019-12-02 14:47
jarprchal43, nebyl jsi tím zrádcem nakonec ty, když znáš všechny
podrobnosti a detaily, co jsi za to všechno dostal? Měl bys jít pracovat
do ÚSTR, tam takové chtějí.
jarprchal43
2019-12-02 11:22
Generál Vlasov je kontroverzní postava, o tom není pochyb. Ale když už
se soudruzi tak ohánějí historickou objektivitou a mají pocit, že
někdo přepisuje dějiny, proč ani jeden z nich nezmínil také druhou
stránku Vlasovových činů? Že to byl jeden z hlavních strůjců
zastavení Němců před Moskvou, a že dokázal dočasně prolomit
blokádu Leningradu a alespoň na čas tak zmírnit utrpení obyvatel
tohoto města. Když potom vinou Stalinových avanturistických rozhodnutí
padl do německého obklíčení, nechal ho nejvyšší velitel na
holičkách s tím, že se z toho nějak dostane. Vlasov se z obklíčení
marně probíjel a přišel v lesích a močálech pod Leningradem téměř
o celou armádu. Němcům ho vydal sovětský občan, starosta vesnice, kam
přišel generál žádat o jídlo. Zrádce za to dostal od Němců krávu,
deset balíčků tabáku a dvě flašky levné kořalky.
velkymaxmilian
2019-12-02 11:06
@kolektivu bratrstva "rudé tlapky":Okolnosti za jakých se
Rumunské království "trhlo" od Berlína, je zástupný
problém. Skutečností je, že na území bývalé předmnichovské ČSR
padlo na 66 000 Rumunů. Pokud se o tom v předlistopadové éře psalo,
bylo to ze strany autorů překročení tehdejšího Rubikonu, tedy
"autocenzury", o tom žádná! Jejich abnormální ztráty
souvisí s tím, že bojovali ve svazku 2.ukrajinského frontu maršála
R.J.Malinovského (v květnu 1944 tento prolomil rumunskou obranu a poté
došlo k onomu "trhnutí" Rumunska). Maršál Malinovskyj s
rumunskými vojáky nakládat bohužel prakticky stejně jako s trestnými
prapory, o tom také žádná! Rumuni osvobodili podstatnou část Moravy
(kompletně celý dnešní Zlínský kraj), a to včetně střední a Brna.
Mimo hromadných hrobů v Brně (na Slovensku ve Zvolenu) řada rumunských
vojáků leží na spoustě obecních hřbitovů. Většinu náhrobků
tvoří typizované opukové s vytesanou pěticípou hvězdou rudě
vybarvené. Kdo si před listopadem nehrál na "tři opičky"
dobře věděl, že jednou z forem odporu bylo přemalovávat rudé hvězdy
na zeleno, takto barevná pěticípá hvězda byla symbolem Rumunských
královských ozbrojených sil. Nejlépe uděláte soudruzi když
Rumuny,Američany i Vlasovce, kterým mimo nezpochybnitelných obětí
vojáků RA, vděčíte za svoji existenci necháte v klidu odpočívat.
Super nadstavbou by pak bylo nežvanit, nelhat a zalézt do svých nor...
jarprchal43
2019-12-02 09:05
fronda - Když už, tak to byl palácový převrat v době, kdy Sověti
frontu prolomili a měli úspěch na rumunské frontě na dosah ruky. Tedy
nejspíš z vypočítavosti. Nic to nemění na skutečnosti, že Rumuni
bojovali proti Rudé armádě i po jejím boku.
fronda
2019-12-02 01:46
jarprchal43: Bylo to trochu jinak, když jsme u toho nevědění. Rumuni
provedli státní převrat a otevřeli frontu Rudé armádě. Tedy to, co
se ne zcela povedlo na Slovensku nebo v Itálii atd....O tom se za
socialismu učilo ve školách, stejně jako o pomoci vlasovců Pražskému
pobstání. Na rozdíl od Rumunů tady šlo o zajaté vojáky Rudé
armády, kteří zradili přísahu a dali se k nepříteli. S nacisty
kolaborovali příslušníci mnoha národů, asi taky šlo o odpůrce
stalinismu, že? Ve svých zemích pak byli běžně popravováni a
pomníky se jim nestaví. Tedy zatím.
fronda
2019-12-02 01:34
velkymaxmilian: Co bylo ukradeno, musí být vráceno. To je všeobecné
mínění, jenom vy žijete spolu s ČT v nějaké bublině. Grospič měl
našlápnuto k publicitě, k možnosti na prvních stránkách prezentovat
své názory. To u politika není marné. Forma, kterou vede kampaň ODS
prostřednictvím toho Novotného dokazuje, že cílem jsou právě ti
nejméně bystří.
jarprchal43
2019-12-02 00:19
rosemil71 - Já zase pane rosemile nebo jak se ve skutečnosti jmenujete,
obdivuju jak nic neznáte, ale pokaždé ze sebe dokážete udělat
hlupáka.
svaty_vaclav
2019-12-02 00:10
V tomto kapitalistickém státě se ukázalo, že zde i de**bil může být
starostou.
velkymaxmilian
2019-12-01 22:50
@rosemil71: Co tak přestat předvádět (trvale) svoji hloupost
žvaněním , sednout na řiť a sledovat se staženými slechy, pravě
teď na ČT 2 vynikající filmovou adaptaci slavného románu George
Orwella "1984". Poznámka pana Prchala je jinak zcela věcá a
problém s ní mohou mít pouze, ti kteří historická fakta překrucují!
rosemil71
2019-12-01 22:24
Pane Prchale,obdivuji vás,jak dokážete okecat kdejaké svinstvo.
jarprchal43
2019-12-01 20:01
Jestlipak někoho napadlo, že případ vlasovců není zase až tak
výjimečný. Například Rumuni bojovali tři roky po boku nacistického
Německa na východní frontě proti SSSR. Poté, co Sověti obsadili
Rumunsko a nastolili nový režim, udělala rumunská armáda čelem vzad a
bojovala po boku SSSR proti Němcům. Při osvobozování Československa
padlo 66 tisíc Rumunů a komunisti se k nim chovali téměř stejně jako
k Vlasovcům. O jejich podílu na našem osvobození panovalo hluboké
ticho. Málokdo si taky uvědomuje, že Vlasovova ROA vznikla v listopadu
1944, kdy Německo prohrávalo na všech frontách. Proto lze vlasovce jen
těžko podezírat z nějaké zvláštní vypočítavosti. Někteří si
možná mysleli, že jim v armádě bude o něco líp než v zajateckých
táborech, ale v mnoha případech to byli zoufalí nešťastníci, kteří
po právu nenáviděli stalinský režim a věřili, že ho v případě
obratu ve válce pomohou svrhnout. V boji proti ďáblovi se spojili s
čertem. A také měli od zajatců, kteří přicházeli po nich, informace
o tom, co je čeká. Je známo, že Stalin vojákům, kteří upadli do
německého zajetí, nevěřil a nemilosrdně je likvidoval. A to i v
případě, že ze cenu nesmírných útrap ze zajetí unikli a hlásili se
znovu do Rudé armády. vlasovci tedy neměli moc na vybranou.
tomasklima162
2019-12-01 18:55
Novotný na hrad. Volte Pavla!
velkymaxmilian
2019-12-01 09:53
@fronda: Buďte hlavně rád, že o vaší existenci nikdo netuší,
pravidelně zde sdělujete, že po "převratu " si lid během
třiceti let ukradený, privatizací a restitucemi vezme zpět. K čemu
měl proboha našlápnuto ortodoxní stalinista Grospič, který má za
sebou desítky a desítky návštěv, se souputnicí Semelovou, u hrobu
Klementa Gottwalda na Olšanech? Jeho výrok o "obětech dopravních
nehod" v srpnu 1968 je srovnatelný s "myšlenkami"
zdejšího Pepka Vyskoče, to je duševně nemocný člověk, ze kterého
si lze dělat akorát legraci. Co to z vás Frondo vypadlo, že ODS se
před volbami zaměřuje na méně inteligentní(!) a KSČM na inteligenci?
Neponocujte u tohoto webu a nekoledujte si o úřední předvolání na
lékařské vyšetření!
fronda
2019-12-01 00:28
No právě. Kolik komunistů má podobné virální video? Kolik voličů
vůbec tuší o existenci Pernici, Šenfelda atd.? Když už má některý
dobře našlápnuto, jako např. nedávno Grospič, celé to zazdí hloupou
"omluvou". Kdežto tenhle nácek si své voliče osloví a
zmobilizuje (i méně bystří mají volební právo a ti nějaké analýzy
studovat nebudou). Jak dokazují i některé reakce tady v diskusích.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.