Jednání finančního výboru předurčuje politický střet o rozpočet v zastupitelstvu města

V pondělí 2. prosince 2019 jednal Finanční výbor Zastupitelstva města Písku. Navržený program jednání byl v závěru roku skutečně obsáhlý a zahrnoval celkem devět bodů, o nichž se jednalo celé tři hodiny.

Jaké to byly programové body? Především to bylo posouzení rozpočtových opatření, návrh rozpočtu na rok 2020, zhodnocení volných finančních prostředků, úprava rozpočtových prostředků osadních výborů, posouzení úpravy vyhlášky o místních poplatcích, veřejnoprávní smlouvy Sladovny, tzv ČOV Smart areál, výkup pozemků a přijetí plánu jednání na rok 2020.

Jednotlivé body byly řádně projednány, zvláště s důrazem na objasnění rozpočtových položek, jejich účelnosti a efektivnosti. Proto byly jednotlivé body programu hlasovány s vysokou mírou jednotnosti (7-0-0, případně 5-0-1), i když si projednání vyžádalo mnoho času.

Zvrat nastal bez zjevného důvodu až těsně před závěrem jednání. Bez jakýchkoliv předběžných naznačení nesouhlasu s dílčími položkami, kritikou návrhu rozpočtu, poukázání na finanční nesprávnosti, atd. nebyl návrh rozpočtu zastupitelům  na rok 2020 doporučen.

Jak jsem uvedl, všechny projednávané finanční a jiné položky byly projednány a průběžně odsouhlaseny, a tak to bylo i chápáno. I z nonverbálního vyjádření všech přítomných nebyly jakékoliv indicie neschválení a nešlo vůbec předpokládat připravovaný  „podraz“, přítomných zástupců ODS, KDU-ČSL a Pirátů. Spíše naopak. Z jednání bylo patrné, že hlasováním rozpočet podpoří. Proto doslova šok a blesk z nebe bez zjevného důvodu.

Ze sedmi přítomných hlasovali pro rozpočet 2020 tři: Kovařík, Mašková, Škodová. Proti čtyři : Slaný, Posekaný, Soumar, Losos.

Následnou vyostřenou diskusi, do které jsem se zapojil, nepamatuji. V uplynulých 25 letech jsme jeden o druhém nevěděli, případně jen tušili, kdo je nominován kterou politickou stranou. Zvrat nastal až minulé volební období, kdy okresní expředseda ODS Černý začal na jednání počítat, kdo je ve výboru za kterou politickou stranu a co je tedy prohlasovatelné. To jsem neakceptoval a už tehdy se ohradil. Opakuji, do té doby jsem osobně vůbec nevěděl, a nezajímalo mě, kdo je z jaké strany a rád jsem akceptoval pravidlo odborného a nestranického rozhodování. Toto volební období pod vedením zastupitele - předsedy výboru (Piráti) je vskutku unikátní.

Aby bylo lépe pochopeno. Kritizován byl přezíravý postoj vůči poctivé práci a snaze vše dobře projednat. Proto mi situace připadala dopředu předjednaná, kterou vyjádřím takto: dodržíme formální demokratické standardy, necháme je vykecat a pak do toto hodíme vidle.

Ve vyostřené diskusi nedošlo k vysvětlení postojů a pochopení stanovisek odpůrců rozpočtu. Zastupitel, předseda výboru, a stranicky nominovaný člen Soumar (Piráti), dával opakovaně na odiv svobodnou a absolutní možnost svého jakéhokoliv politického rozhodování. Přezíravé mlčení ostatních odpůrců pokračovalo.

Jen zástupce KDU-ČSL jako důvod uvedl velké administrativní a neefektivní výdaje města a neprorůstový návrh rozpočtu. To bylo částečné odlehčení napětí a svým způsobem byl jeho názor pochopen. Konečně relevantní názor.

Přítomní členové finančního výboru, a to i odpůrci rozpočtu ví, že město může mít jakýkoliv rozpočet, schodkový, vyrovnaný i prorůstový. Ví, že město má přebytek více než 400 mil. Kč volných finančních prostředků. Jen se hledaly návrhy a náměty jak je vhodně a kam investovat. Takové návrhy a náměty nejenže nepředkládaly politické strany odpůrců rozpočtu, ale ani oni samotní.

Hodnotím-li výsledek jednání jsem na rozpacích. Mám vůbec spolupracovat, případně jak, v jednom orgánu s takovými volenými nebo jmenovanými členy výboru (ODS, Piráti)?

Jiří KOVAŘÍK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 31 hlasů.

Jiří KOVAŘÍK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


josefko
2019-12-06 10:11
Drtivá porážka píseckých Pirátů. Rozpočet na rok 2020 města Písku
schválen. Pro bylo 21 ze 24 přítomných zastupitelů. Argumenty a
návrhy Pirátů Písku byly nekompromisně smeteny ze stolu. Nejsem
zastánce takových závěrů, ale Piráti snad vůbec nepochopili a
nebyli schopni akceptovat písecké, natož širší ekonomické a
společenské souvislosti dopadů jejich návrhů. Vůbec si neuvědomují,
že navrhovaným rozpočtovým provizoriem, (zaznělo v diskusi), by
bezdůvodně způsobili městu škodu v řádu mnoha desítek milionů Kč.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.