Víte, kdo v EU přepisuje dějiny ve prospěch Hitlera? Češka Jourová!

Na internetových stránkách Aliance národních sil jsem se o tom dověděl až nyní, ale protože možná jde o věc, která není novinkou jen pro mě, rozhodl jsem se o ni s vámi podělit. Oč jde?

Dne 18. září t. r. schválil Evropský parlament usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Dokument má číslo 2019/2819, jeho autorkou je česká komisařka EU Věra Jourová. A předsedkyně Aliance národních sil PhDr. Vladimíra Vítová k tomuto dokumentu na stránkách ANS sepsala komentář nesoucí titul: Trestuhodné usnesení EP přepisuje historickou skutečnost.

Trestuhodné v čem?

Podle Vladimíry Vítové v tom, že dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení druhé světové války. V tom, že zcela pomíjí význam Sovětského svazu při poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka.

Ke kterýmžto těmto dvěma bodům Vladimíra Vítová dodává: Různí »politologové« začínají již zcela oficiálně hovořit v tom smyslu, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na SSSR preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu – viz letošní diskuse v Knihovně Václava Havla. Za hlavního agresora druhé světové války začínají tito takzvaní »historici« označovat Sovětský svaz a o Německu pomalu, ale jistě, začínají hovořit v tom smyslu, že de facto bránilo Evropu před bolševismem z Ruska.

Dále v tom, že v dokumentu je například zcela vynechána mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1. září 1939, kdy skutečně vypukla druhá světová válka napadením Polska nacistickým Německem.

Také v tom, že naopak ostatní data a smlouvy uvedeny jsou – například data obsazení pobaltských republik Sovětským svazem a napadení Finska Sovětským svazem a další.

V tom, že dokument zdůrazňuje, že druhá světová válka byla zahájena v bezprostředním důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939 (pakt Molotov-Ribbentrop) a jejím prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi prý rozdělily Evropu na dvě zóny vlivu (bod 2).

V tom, že tento dokument žádá všechny členské státy EU, aby si tento den podepsání paktu Molotov-Ribbentrop (23. srpna) připomínaly jako Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby to v zájmu posílení povědomí mladé generace o těchto záležitostech zařadily do osnov a učebnic pro všechny školy (bod 8).

V tom, že Evropský parlament (EP) také žádá komisi (v bodě 12), aby účinně podporovala projekty (této nové) historické paměti v členských státech a činnost Platformy evropské paměti a svědomí a aby přidělovala náležité finanční zdroje v rámci programu Evropa pro občany na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. Jinými slovy EU nyní bude štědře finančně podporovat přepisování dějin. Dokument dále sděluje, že nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, genocidu a deportace a zapříčinily ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii. Odsuzuje akty agrese, zločiny proti lidskosti a masové porušování lidských práv, jež páchaly nacistické a komunistické režimy.

A tedy v tom, že staví na roveň nacismus a komunismus (bod č. 3).

V tom, že dokument konstatuje, že po druhé světové válce jsme ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus a že se země střední a východní Evropy svým vstupem do EU a NATO vrátily do evropské rodiny svobodných demokratických zemí a s pomocí EU jsme prý údajně úspěšně provedli reformy a dosáhli pokroku v sociálně-ekonomické oblasti.

V tom, že EP je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření (bod 16).

V tom, že v bodu 18 se konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému.

A tedy v tom, že pro EP a jeho poslance je žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů – jako například sochy maršála Koněva.

V závěru svého komentáře Vladimíra Vítová uvádí:

Všichni čeští poslanci EP (kromě jediné europoslankyně za KSČM) schválili tento zákeřný a hanebný dokument, který má za úkol přepsat dějiny. Dokument vytvořila a Evropskému parlamentu předložila eurokomisařka za ČR Věra Jourová. Působení českých politiků v EU je trestuhodné!

K čemuž bych já rád dopsal jen toto: Jourová a její přátelé v EU zřejmě osudově vsadili vše na platnost Orwellových slov o tom, že kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost. A že kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost. A proto tato minulost musí být v zájmu budoucnosti znásilněna!

A jen tak na okraj. Pokud ve své knihovničce jako poklady uchováváte paměti prezidenta Beneše či válečné paměti Churchillovy nebo válečné paměti de Gaullovy, pak je klidně vyhoďte z okna. Paní Jourová z Třebíče z nich totiž na pouhých 85 řádcích svého »usnesení« udělala makulaturu, vhodnou nanejvýš tak k podpalu. Nebo do sběru.

Usnesení EP je zveřejněno na internetu.

Lubomír MAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 173 hlasů.

Lubomír MAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-12-11 02:17
jarprchal43: Doložil jsem vám, že se za socialismu učilo o Vlasovcích,
ale fakta vás očividně nezajímají, soudě podle nové série
polopravd. Pokud jste historik, musíte vědět, že jde o polopravdy.
Komunisti nezpochybňovali podíl Západu na porážce Osy, ani dodávky z
USA. Čísla, která uvádíte, jsou nejspíš celkové ztráty, včetně
zajatců na konci války. Němci ztratili daleko nejvíc mrtvých a
raněných i techniky na Východě. Smlouva o neútočení přišla až
jako poslední po smlouvách Hitlera s Polskem a s Británií a Francií.
Poté, co tyto země odmítly kolektivní obranu. V SSSR se cvičila
armáda výmarské republiky. Do zákazů SN sovětům nic nebylo, členem
se stali až později. SSSR jako neutrální stát samozřejmě s Německem
obchodoval. Podobně jako např. Švédsko. Guderian ve svých pamětech
napsal, že Rudá armáda nebyla v pozicích, aby mohla zaútočit. Známá
je tzv. Stalinova a Molotovova linie...
janmakovicka
2019-12-10 21:15
Pane Prchale, psal jsem především o tom, že srovnávat a dávat do
jedné roviny nacismus a tzv, komunismus nelze. Je tady jeden (mimo jiné!)
podstatný rozdíl : Sověti nás chtěli ovládat, nacisté nás chtěli
vyhubit. (viz vyjádření R.Heydricha, K.H. Franka apod.) Důkazů o tom
je habaděj. Určitě je znáte, když se tak oháníte historickou vědou.
Nepsal jsem o paktu Molotov Ribbentrop, k tomu abych zpochybnil skandální
dokument, který sepsala údajně paní Jourová a žasnul nad tím, co
odsouhlasili naši poslanci (s jednou čestnou výjimkou), to není třeba.
Nepsal jsem ani o mnichovské dohodě a ani o jiných paktech nebo
smlouvách uzavřených tenkrát s Německem. Hitler nám takovou smlouvu
nabízel, ale to je na další diskusi k jinému článku.
svaty_vaclav
2019-12-10 19:44
Koprofil a úchylák donald.kaczerowski, došla ti koprofilní invence?
donald.kaczerowski
2019-12-10 19:23
Svatý Vence dnes nějak z formy. Jen tři řádky a kousek. Nic o
rozbitém Československu? Nic o České televizi? Zapomněl, jak se
kopíruje?
svaty_vaclav
2019-12-10 16:50
stieglitz piš víc, ať je tady vidět co jsou zač hnědáci jako ty,
jaké zhovadilé voličstvo v tobě má demožumpa TOP-09, ODS, KDU-ČSL,
STAN a Piráti.
velkymaxmilian
2019-12-10 10:50
Tato diskuse k článkům soudruhů Mana a Nickelliho v podání
Hájků,Šlechtů,Frondů, Kořínků a dalších údajných
"sociálně spravedlivých" ukazuje, že stupeň nebetyčné
bolševické zatvrzelosti a hlouposti spojené se sprostotu nemá dna. Tito
lidé argumentačně ustrnuli na úrovni základního a středního
stranického vzdělávání konce let padesátých, na které stejným
obsahem navázalo stranické vzdělávání v éře normalizace. To ovšem
nepřekvapuje, tehdy ze svých nor vylezla a zpět se k lizu dostala
stalinistická stará garda. Tito lidé, to dokazuje obsahová úroveň
Haló novin (publicistika je lakmusovým papírkem každého média) a
následná diskuse, stále drží své pozice. Pro stoupence
neoliberalismu, kteří se snaží minimalizovat sociální politiku
státu, jsou darem z nebes. Jejich role "užitečných blbů",
diskreditujících levici je nestojí ani korunu. Výše uvedení nejsou
schopni pochopit, a také to při své duševní omezenosti nikdy
nepochopí, že oni (mimo jiných faktorů oportunismu,korytářství
levicových politiků) výrazně přispívají trvalému propadu jak KSČM
tak ČSSD. P.S.: Již se těším až mi někdo sdělí, že jsem
"hnědák"...
jarprchal43
2019-12-10 09:54
joska.korinek - Vy tedy Kořínku dokážete zmatlat dohromady takové
pitomosti, že z toho zůstává rozum stát. Co má společného smlouva
Molotov-Ribbentrop proboha se sportem? Já jsem s nikým nemusel žádnou
smlouvu uzavírat. Když hráli Sověti dobře hokej, nebyl nejmenší
důvod to nenapsat. Když hráli blbě, což se stávalo mimochodem velmi
zřídka, nebyl opět důvod to nenapsat, protože to viděl milion lidí v
čele s Husákem a Štrougalem v televizi. Proto jsem se neživil
historií, kterou jsem vystudoval a miloval, ale sportem, kde lhát moc
nešlo. A když mě nutili, abych jel na OH do Los Angeles a psal odtud,
jak je tam všechno špatně, tak jsem tam nejel. Sice jsem si na zbytek
éry tzv. socialismu poněkud pokaňhal kariéru, ale zase o tolik nešlo.
Pokud jste spokojený, tak vám to jenom přeju, ale nechápu vaši
zapšklost na současný režim. Alespoň poslední ze svých osmi aut jste
si jistě koupil za "zrůdného" kapitalismu, tak opravdu nevím,
o co vám jde.
joska.korinek
2019-12-10 09:36
Pane Prchale, omíláte tisíckrát omleté. Jednání Stalin – Hitler,
Molotov – Ribbentrop. Co jiného dělali, než třeba vy, když jste
chtěl působit ve sportovním přenosu na příklad v Moskvě? Culil jste
se na naše papaláše (tak zvané komunisty) a na ty sovětské také. A
myslel jste to vážně? - No a to šlo o prd (tedy o ukojení vaší touhy
se předvést), kdežto tam o osudy lidských společenství. Možná
nevíte, co tím říkám, nebo vědět nechcete. Ani bych se nedivil. Jako
před pár dny. Jak jste přišel na to, že jsem vás chtěl urazit? Jen
jsem napsal svůj názor na vaše blábolení. Nebo snad není blábolem
to, že mně kdysi ublížili komunisté a já jim dnes lezu někam? Mne
přece z práce vyhodili straníci KSČ, komunista v té době kolem
žádný nebyl. A kdyby ještě některý z nich byl naživu, velmi
pravděpodobně by dnes mluvil stejně jako vy, salekiv, velkymaxmilian a
jeho vocásek miki13, o.motl a mnozí další, co tady na HaNo
předvádíte svou oddanost režimu (bůhvíproč a za co). A ještě
něco. Proč píšete, že můj život je zpackaný? Naopak; mimo obav, že
život mých potomků může být ohrožen zrůdnostmi kapitalismu, se mám
dobře. Co si nevypěstuji nebo nevyrobím, to si koupím. Stejně jako
před majetkovým pučem 89. Když chci vidět potomky, nemusím letět
přes moře. Od letoška navíc mi odpadnou starosti o majetek. Budovy,
pole a lesy jsem převedl na potomstvo, takže si mohu klidně zahrát i na
bezdomovce a mámit ze sociálky dávky (škoda, že na to nemám náturu).
To osmé auto, thálie kterou jezdím, je asi poslední. Snad ještě něco
vydrží, na nové se z důchodu našetřit nedá a prosadí-li Piráti,
kteří se domnívají, že budou stále mladí, omezení řidičů po
osmdesátce, budu spokojeně polehávat na gauči. – Ještě něco?
Třeba že schvaluji střílení lidí? Ale to snad už byste byl na
úrovni miki13.
jarprchal43
2019-12-10 09:23
hajek.jiri51 - Vy jste Hájku přesně ten typ člověka, o kterých jsem
psal. Technokrat, který zná historii nejspíš tak ještě z
někdejších komunistických školení, ale vidí do všeho. Už jenom to,
že spolu se svatým václavem, frondou a podobnými exoty pořád melete v
podnapilosti o čemsi hnědém, aniž znáte podstatu tohoto označení,
svědčí o vašich znalostech. Nikdy, opakuju nikdy z vás tady ještě
nevypadl jediný argument. Jenom mlácení prázdné slámy. Nic jiného
ostatně komunisti ve společenských vědách nikdy neuměli.
hajek.jiri51
2019-12-10 03:24
Pane Prchal. Když vyprodukujete něco hnědé, hoďte to do záchodu a ne
do diskuse v HaNo. Paní Jourová, ta sladká tvářička, vklusala do
stáda hnědáků, co si asi myslí že jsou "demokratičtí"
bělouši. S tím co vyprodukovala tam zjevně patří a bude ji tam líp.
Jinak trať je Jasná Versailles, Trianon, Mnichov, Washington Brusel. Ta
Jourové zhovadilost, i těch co to "odklepli" ale asi není
konečná.
jarprchal43
2019-12-10 01:10
janmakovicka - Ve vědě se pane Makovičko nějakých znalostí doberete
jen dlouholetým studiem. Ale zatímco málokterého laika napadne činit
autoritativní závěry v lékařství nebo jaderné fyzice, v historii se
do toho s klidným svědomím pustí kdekdo. Přestože zná jen čtyřicet
let starou učebnici ze základní školy a ještě ho tam tento předmět
nejspíš nebavil. Jestli máte pocit, že tady někdo vychvaluje nacismus,
máte sníženou schopnost vnímání. Nedělají to ani zdejší
diskutující ani dokumenty Evropské unie. Zásluhu Rudé armády na
porážce nacismu nikdo nezpochybňuje, ale komunisti naopak vždycky
zpochybňovali zásluhy západních spojenců. Přesto, že ještě před
tím, než otevřeli západní frontu v Evropě, bojovali urputně na
Dálném východě, v Africe a Itálii, a za cenu nesmírných obětí v
soubojích s německými ponorkami dopravovali výzbroj a výstroj Rudé
armádě. Za všechno hovoří čísla: Američané zlikvidovali při
ztrátách půl milionu vlastních vojáků stejný počet nepřátel jako
Sověti, které to stálo deset, ale možná i dvanáct milionů životů.
O čem to vypovídá zvažte sám. A pak jsou tady samozřejmě vztahy
Stalina s Hitlerem. Smlouvu Molotov – Ribbentrop, podle níž si oba
diktátoři rozdělili Evropu, neoddiskutujete, stejně jako fakt, že
německá armáda se před válko navzdory zákazu Společnosti národů
cvičila v SSSR, že Rudá armáda udělala společnou přehlídku s
wehrmachtem v Brestu po okupaci Polska, že Sovětský svaz dodával
Hitlerovi letecké palivo k bombardování Británie a Stalin mu gratuloval
k dobytí Paříže. Pak ho Hitler zaskočil. Už v Norimberku se hovořilo
o tom, německá armáda při útoku na SSSR nenarazila na žádné
obranné systémy, jinými slovy, že se Stalin chystal na Německo. Pak je
tady známá skutečnost, že Stalin vyžadoval otevření druhé fronty, a
když k tomu došlo, byl zklamán, protože chtěl dojít až k Atlantiku.
Jenomže SSSR byl členem vítězné koalice a ta Rusům po válce
odpouštěla neuvěřitelné věci. Takže si řeči o omezenosti a
zaslepenosti laskavě strčte za klobouk
fronda
2019-12-10 00:46
Náckové asi opravdu vidí dějiny tak, jak se je snaží vykládat ta
havloidní parta. Patrně vděk za někdejší devizovou podporu.
janmakovicka
2019-12-09 22:56
Diskusní příspěvky pana Prchala a pana Maxmiliána jsou vrcholem
zaslepenosti, hlouposti a duševní omezenosti. To je mravní úpadek. Ale:
snad za minulého režimu trpěli, jsou to bývalí političtí vězni,
režim je šikanoval nebo jinak omezoval, nemohli studovat apod., to je
jediná věc, která by se dala pochopit a vysvětlit Srovnávat
tzv.komunismus (ve skutečnosti nešlo o komunismus) s nacismem nebo
fašismem nelze. Nacisté nás chtěli vyhubit, to o Stalinovi ovšem, (o
jeho zločinech nepochybuji), přece jen nelze tvrdit. Můžeme porovnat
sovětskou okupaci (1968-1989) s německou okupací (1938/39-1945), v roce
1968 se mluvilo o obrodném procesu, obrodný proces ve fašistickém
režimu je nesmysl. Často se cituje známý výrok (bývá připisován
různým lidem): kdo nebyl v osmnácti komunistou nemá srdce, kdo jím
zůstal ve třiceti nemá rozum. Zkuste do této věty dosadit si místo
komunismu fašismus…
jarprchal43
2019-12-09 17:36
Není to žádné přepisování historie, ale její uvádění na pravou
míru. Čtyřicet let lil komunistický režim občanům do hlav
smyšlenky, které měly podpořit jeho ideologii. Opravdová
historiografie byla dávno jinde. Jenomže byla přístupná jen hrstce
lidí, která znala cizí jazyky a měla přístup ke knihám, které zde
byly z pochopitelných důvodů zakázané. Teprve nyní se v hodnocení
minulosti vracíme tam, kde jsme měli být už dávno.
slechta48
2019-12-09 17:17
@velkymaxmilian - "Pan Man za patnáct dní oslaví již své
osmadevadesáté(!) Vánoce, udělal by nejlépe kdyby se přestal
rozčilovat nad politikou a zabývat se jí. Měl by se v klidu se chystal
na své krásné jubileum 90. let v příštím roce ..." █ To je
"přesně" podle pravidel slušné diskuse? Pak jsou jen
primitivní hulvát, kterej si tu hraje na slušňáka, vašnosto. Poradím
jim jak obnovit diskusi slušnou - když budou jenom číst. Jenže pak by
tady nemohli být ubohoučkým trollem.
kozpav
2019-12-09 16:57
Děkuji pane Man.
velkymaxmilian
2019-12-09 16:39
@slechta48:Je dobře, že dodržujte zásady slušně vedené diskuse.
Dobře reprezentujete elektorát voličů KSČM, jen tak dál soudruhu!
slechta48
2019-12-09 16:07
Sturmbandführer @martin.harfa přešel do útoku. Kolik pak tomu
bruselskýmu trotlovi je, že závidí věk toho staršího? Až bude
nevycválanému individuu tolik let bude zavřenej v Alzheimer centru ve
Zlosyni bez internetu s plenkovými bombarďáky ...
svaty_vaclav
2019-12-09 11:25
V listopadovým pučem rozbitém Československu už 30 let po roce 1989
probíhá obyčejný boj polistopadového českého kapitalismu proti
předlistopadovému socialismu. Polistopadová buržoasie vzešlá z
majetkových zlodějen na československém národním majetku po roce 1989
nevynechá žádnou příležitost k napadání předlistopadového
československého socialismu. V protisocialistickém boji je velmi
činorodá Česká televize, která tvoří jedno ze základních
protikomunistických a protisocialistických ideologických center české
polistopadové buržoasie. ČT nevynechá žádnou příležitost lžemi,
polopravdami, zamlčováním pravdivých faktů a hysterií kopat do
socialismu a masírovat vědomí svých diváků a posluchačů.
Moderátory ČT hanba nefackuje, když z obrazovky lžou lidem a plivou na
čtyřicet let socialismu v předlistopadovém Československu. Mezi
stálé lháře patří pánové a dámy z ČT Takáč, Borek,
Tvarůžková, Písařovicová, Witowská, Drahoňovský, Kroužková,
Kubal, Řezníček, Kručinská, Železný, Fridrichová, Karas,
Šámalová, Augustová, Václavek a další. Do protisocialistického
kapitalistického běsnění a protikomunistické hysterie se v rozbitém
Československu ochotně zapojují i herci, režiséři, politologové,
umělci, zpěváci a další, mj. i ohlupovaní obyvatelé rozbitého
Československa. V současné době probíhá v rozbitém Československu
masivní antikomunistická kampaň a hysterie proti KSČM. Byl jsem
zvědav, jak moderátoři a různí jiní lháři, manipulátoři s
historií zdůvodní rozbití Československa před 26 lety. Podařilo se
jim to v České televizi skvěle protikomunisticky za pomoci historiků
lhářů a rozbíječů Československa, opravdový politický kabaret.
Okupace v roce 1938 a 1939 nám byla Českou televizí vysvětlena také
protikomunisticky a protisocialisticky. Jak jinak, ve všem měli určitě
prsty komunisté. Česká buržoasie udělá pro udržení své ekonomické
a politické moci cokoli. Začalo to velkou lží v listopadu 1989 a
pokračuje to třicetiletým lhaním po puči 1989.
velkymaxmilian
2019-12-09 11:02
Je třeba „ocenit“, že Haló noviny poznámkou Lubomíra Mana,
věnovanou dokumentu schválenému Evropským parlamente 12.září,
přinášejí dnes, kdy začíná druhý advetní týden, nic nového pod
Sluncem, aktuálnost a operativnost nakonec tento deník zdobí již více
než čtvrt stolertí... Po kratičké preambuli přejděme k podstatě.
Pan Man za patnáct dní oslaví již své osmadevadesáté(!) Vánoce,
udělal by nejlépe kdyby se přestal rozčilovat nad politikou a zabývat
se jí. Měl by se v klidu se chystal na své krásné jubileum 90. let v
příštím roce. Terčem zcela zbytečného denunciačního útoku je
eurokomisařka Mgr. et Mgr. Věra Jourová, což ovšem není náhoda. Tato
zkušená politička může reálně sehrát klíčovou roli při
příští volbě prezidenta ČR, pokud se stane nominantkou za ANO (proč
autor zdůrazňuje, že je rodačka z Třebíče „that is question“),
což ví každý kdo politiku profesionálně sleduje a nemá v hlavě
vyhrabáno. S dokumentem EP 2019/2819 „ O významu evropské paměti pro
budoucnost Evropy“ mohou mít problém pouze falzifikátoři historie
obecně sdružení v pověstném „bratrstvu rudé pracky“. To, že
dokument staví na roveň nacismus a komunismus, není nic nového a
zmiňuje jej i § 260 platného Trestního zákoníku České republiky,
nebo má někdo nejasno s formulací: „Kdo podporuje nebo propaguje
hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod
člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím
svobody na jeden rok až pět let?“. Takže na závěr soudruhu Mane v
případě Mgr. et Mgr.Věry Jourové a její oponentky PhDr Vladimíry
Vítové Ph.D. (dříve ČSSD a svého času pod „krycím jménem“ Al
Malikiová tiskové mluvčí MŠMT v éře nedávno zesnulého exministra
Eduarda Zemana) lze konstatovat jediné, že jde o dvě půvabné dámy v
nejlepších letech. Obě pak reprezentující český venkov, v prvním
případě zmíněnou Třebíč, ve druhém neméně půvabné Dačice,
nechte ty holky a dopřejte jim čas na napečení vánočního cukroví,
AMEN!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.