Ilustrační FOTO - Pixabay

V budovách lze ušetřit nemálo pitné vody

Využitím dešťové vody a takzvané šedé vody ze sprch a umyvadel by se v budovách dalo ušetřit až 40 procent pitné vody, která se používá na splachování. Řekl to ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. K širšímu využití této vody je podle něj třeba odstranit administrativní bariéry, poté lidi ekonomicky motivovat a nakonec zavést zákonnou povinnost pro nové stavby.

Vzhledem ke klimatickým změnám se podle Holuba stavební průmysl musí na hospodaření s vodou zaměřit. Jako zásadní problém vnímá to, že chybí definice užitkové vody v legislativě. »Není jasné, co lze považovat za užitkovou vodu a pro jaké účely ji lze využít. Jde o dešťovou vodu nebo šedou vodu ze sprch a umyvadel. Tu lze po určitých hygienických úpravách používat na splachování záchodů, na závlahu nebo na praní. Dnes musí její využití projít ad hoc schvalovacím procesem s nejistým výsledkem,« uvedl.

Aliance navrhuje do zákona o ochraně veřejného zdraví a příslušné vyhlášky uvést definici užitkové vody a parametry, které musí splňovat. Chce také stanovit účely, pro které může být využita. Problém je podle Holuba i v tom, že zatímco projekty na úsporu energie nebo zvyšování kvality pracovního prostředí se ekonomicky vyplatí, u systému šetrného hospodaření s vodou není úspora tak výrazná.

Aliance navrhuje podpořit investice do těchto řešení pro všechny typy budov. »Programy lze financovat z národních dotací, například programu Nová zelená úsporám pro obytné budovy, nebo z evropských fondů. Do budoucna lze zvažovat další opatření pro zajištění šetrného hospodaření s vodou. Například zkrácení odpisové doby u podnikatelů, včetně developerů,« řekl Holub. Jako další možné kroky zmínil zvýhodněnou sazbu daně z nemovitosti, pokud má budova systém šetrného hospodaření s vodou nebo takzvanou zelenou střechu.

Do nového stavebního zákona, který je v připomínkovém řízení, aliance navrhuje zakotvit, aby stavebníci měli povinnost dodržet hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, případně větších renovací stávajících budov. »Nejdříve je třeba zajistit vsakování na povrchu, odpar či právě využití jako užitkové vody v budově. Až pokud se prokáže, že to nelze, může být povolen její regulovaný odtok z pozemku,« dodal Holub.

(ici)

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 5 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-12-18 00:56
Co to znamená "ušetřit"? Budovy mají mít povinnost
dešťovou vodu zasakovat, nebo s ní zalévat. Když se použije na
splachování, odteče do kanalizace, do řeky a do moře. Takže vody v
republice bude méně.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.