Rozhovor Haló novin s Josefem Šenfeldem, předsedou OV KSČM Litoměřice

Petiční výbor a občané Litoměřic budou i nadále ostražití

 

V KSČM probíhají okresní konference, které budou mít značný vliv na blížící se sjezd KSČM. Jak daleko jsou diskuse o mnohých změnách? Bude sjezd přelomový?

Okresní konference jsou v plném proudu a krajské budou následovat. Je otázkou, jestli stranická jednání dokážou nominovat delegáty s mandátem a vůlí k zásadním změnám, které zatím nepřišly, ač byly v očekávání. Jak říkají někteří, je pět minut po dvanácté. Otázek k řešení je mnoho, od ekonomiky strany až po působení strany navenek. Sjezd podle mého názoru bude přelomový.

Nedávno také proběhlo referendum o zachování litoměřické nemocnice v rukou města. Mohl byste zde zrekapitulovat pro ty, kterým to uniklo, proč toto referendum vzniklo?

O referendu bylo napsáno hodně. Potvrdilo se, že zdravotnictví je politické téma nejvyšší priority. Vládnoucí koalice pod vedením ODS v Litoměřicích chtěla prodat nemocnici soukromému subjektu. Proti byli zaměstnanci nemocnice reprezentovaní petičním výborem a také občané z Litoměřic a širokého okolí. Bylo vyvoláno konání referenda na záchranu nemocnice. Na to vládnoucí koalice města reagovala změnou přístupu a začala jednat s Krajskou zdravotní, a. s., o převzetí litoměřické nemocnice.

Hlasovat přišlo více než 52 procent oprávněných voličů. Téměř 96 procent obyvatel města odpovědělo ANO na otázku, zda chtějí, aby orgány města bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce, a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce.

Je to vůbec poprvé v České republice, kdy v termínu mimo volby bylo referendum úspěšné. Ze statistik vyplývá, že v obcích nad 4000 obyvatel nebylo dosud platné ani jedno z 21 referend pořádaných mimo termín voleb. Vládnoucí koalice pod vedením ODS právě spoléhala na neúspěšnost svého »ukradeného« referenda. Konečný výsledek referenda označila za svůj úspěch, ale občany ještě více popudila proti sobě.

Jak se budou odehrávat další kroky po referendu o litoměřické nemocnici? Slyšel jsem, že boj o nemocnici tak docela ještě neskončil.

Máte pravdu, petiční výbor a občané musí být i nadále ostražití. Aktuálně projednalo Zastupitelstvo města Litoměřice a Zastupitelstvo Ústeckého kraje Memorandum o společném záměru začlenění litoměřické nemocnice do konsorcia pěti nemocnic sdružených v Krajské zdravotní, a. s., vlastněné Ústeckým krajem. Memorandum není závazné, pouze podle některých otevírá cestu k možné dohodě. Já jsem to v prvních reakcích nazval dohodou, že se nedohodneme. Město Litoměřice preferuje úplatný převod a Ústecký kraj převod bezúplatný. Čas ukáže, jaká bude vůle k dohodě.

Komunisté jistě také mají značnou zásluhu na úspěchu litoměřického referenda o zachování litoměřické nemocnice v držení města. Byl to velký boj, a co vše pro to KSČM v Litoměřicích musela udělat? Komu je zapotřebí poděkovat?

Ano, i komunisté, tak jako celá řada dalších zapálených lidí, měli zásluhu na zdárném výsledku referenda. Proběhla celá řada konzultací a pomoci s vlastním průběhem obou petic. Pomáhali jsme s distribucí obou petic a zabezpečováním podpisů. Na 1. máje jsme umožnili příchod protestního průvodu od nemocnice na náměstí před radnici. Agitovali jsme ve vlastních řadách, ale i mimo ně. Vypůjčili jsme petičnímu výboru naši zvukovou radioaparaturu na osobní automobil.

Je potřeba poděkovat všem členům petičního výboru za jejich statečnost a spontánnost. A největší poděkování patří paní Aleně Rožcové, mluvčí petičního výboru.

Co si myslíte, že dnes probíhá za procesy na politické rovině, ale i společenské? Vznikají značné názorové rozpory ve společnosti, narůstá agrese, sociální kriminalita a někteří propadají skepsi.

Všechno, co píšete ve své otázce, se děje se stoupající tendencí. Je otázka, zda se tento negativní trend dá vůbec ještě zastavit.

Mohu se zeptat, jak v litoměřickém regionu vnímají občané otázky odstraňování a hanobení pomníků rudoarmějců a stavění pomníku vlasovcům?

Tak tady u nás převládá názor: Co že se to v té Praze děje? Není možné přepisovat dějiny. Vlasovci pomohli Praze na jednom úseku bojů v těžkých chvílích. Ale z jejich hlediska to bylo hledání alibi z důvodu blížícího se konce války. Jejich zrada vlastního národa nebyla však omluvitelná. Nelze zapomenout na to, jak vraždili v Polsku, na Slovensku a v protipartyzánských akcích. Pomník postavit právě jim, je trestuhodné popření historické pravdy.

Žhavým tématem je pro všechny politické strany mládež, pro KSČM to platí dvojnásob. Co vlastně nabízí KSČM současné mládeži?

V dnešní společnosti je obvyklé, že mládež odmítá se angažovat v jakékoliv politické straně. Možná to pramení z historické zkušenosti, kdy dříve nebo později členství v jakékoliv straně může být přítěží. KSČM nabízí podílet se na tvorbě politiky sociálně spravedlivé společnosti s důrazem na lidskou důstojnost. Nabízí podporu podmínek startu mladých do života. Stěžejní asi je pomoc se získáním vlastního bydlení.

Pracujete také v prosperujícím zemědělském družstvu. Jaký je recept na prosperitu zemědělství u nás? A jak je to u vás s produkcí? Co vše jste schopni vyprodukovat a máte ještě nějaké rezervy?

Co se týká zemědělství, tak obecně platí, že naši zemědělci jsou schopni zajistit soběstačnost ve všech v místě produkovaných komoditách. Jen k tomu potřebují hlavně ekonomické podmínky. Velmi chybí společenská objednávka. Zemědělci nemohou prodávat za podnákladové ceny, které nebudou vyvážené státní podporou. Bohužel, zatím vesměs okolní státy poskytují svým zemědělcům vyšší podpory a ti pak realizují své produkty u nás právě za nižší ceny, než jsou naši zemědělci schopni vyrobit. O rezervách nemůže být řeč, hospodaříme stále na hranici ekonomické únosnosti.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 19 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.