Rozhovor Haló novin s Richardem Schötzem, zastupujícím prvním místopředsedou MěV KSČM v Českých Budějovicích

Roční bilance aneb Co se nám povedlo

Zanedlouho budou komunisté na konferencích bilancovat uplynulé období, jak se dařilo vaší politické práci v Českých Budějovicích?

Blížící se termín městské konference mě nutí na chvilku se zastavit a pokusit se zhodnotit z pozice prvního místopředsedy městského výboru v Českých Budějovicích naši práci v uplynulém období, a to i přes hektičnost doby a nedostatek času, který momentálně všichni máme. Je důležité dokázat si právě i v takovýchto chvílích najít trochu času a zhodnotit reálně svou činnost. A protože se kvapem blíží nejkrásnější svátky celého roku, Vánoce, chci se soustředit na všechno, co se povedlo realizovat podle představ a možná i lépe. Úmyslně chci trošku upozadit události, které nebyly na sto procent, prostě místa, kde máme ještě rezervy.

Nechcete snad situaci tak trochu »lakovat na růžovo«?

Bohužel jednu z horších událostí na úvod zmínit musím, a tou je rezignace soudruha Hájka na funkci předsedy k 8. 4. 2019. Byl donucen funkci opustit vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a všichni chápeme, proč se takto rozhodl. Jsou prostě v životě události, kdy musíme ostatní věci upozadit, zvláště jedná-li se o zdraví. A já bych mu rád poděkoval za všechnu práci, kterou ve funkci odvedl.

Co se povedlo a co mě snad nejvíc těší, je fakt, že spolupráce s naším OV KSČM v Českých Budějovicích je příkladná. Jsem přesvědčen, že městskému výboru se povedlo zabezpečit vše, oč byl okresním výborem požádán a na oplátku získával trvalou podporu, jak finanční, tak veškerou ostatní na všechny akce, které se rozhodl v období od poslední konference realizovat. Je to zásluha především současné předsedkyně okresního výboru Květy Šlahúnkové a mně nezbývá než doufat, že se taková symbiotická spolupráce promítne do všech úrovní naší práce i vedení i v dalším období.

Dále musím vypíchnout příkladný přístup rodiny Pavlišových, která si podle mě jmenovitou pochvalu opravdu zaslouží. Tím nechci rozhodně snižovat aktivitu a dobře odvedenou práci dalších. Je tu spousta jednotlivců, kteří, když je potřeba, vždycky naplno v rámci svých možností přijdou a odvedou obrovský díl práce. Ale práce Pavlišových je opravdu nad běžný rámec a často i s vkladem vlastních prostředků a řekl bych, že na vysoké profesionální úrovni, proto si podle mě jmenovitou pochvalu opravdu zaslouží.

Co jste vlastně v uplynulém období připravovali?

Byla to řada politických i nepolitických akcí. Z politických pro nás byly asi nejdůležitější májové oslavy. Samozřejmě, že se jednalo o akce okresního rozměru a městský výbor opět s okresním úzce spolupracoval.

Ve spolupráci s Levicovým klubem žen v Českých Budějovicích jsme pro ženy připravili oslavy MDŽ na Borku s hudbou a programem.

Na předposlední dubnový den jsme pozvali malé i velké čarodějnice, ale protože nám počasí vůbec nepřálo, čarodějnice i s košťaty by neměly zaručený bezpečný přílet, slet byl na poslední chvíli odložen.

Samotné oslavy Prvního máje byly velice dobře zvládnuté a i přes nestálé a chvilkami nepříznivé povětrnostní podmínky přilákaly poměrně vysoký počet návštěvníků jak z řad komunistů, tak i sympatizantů.

Pokud jde o akce k uctění obětí druhé světové války u příležitosti osvobození, snažili jsme se angažovat na co nejvíce místech, ovšem s ohledem na naše možnosti i ekonomiku. Takže jsme se zúčastnili, opět ve spolupráci s okresním výborem, kladení věnců ve Vranově. Poté jsme organizovali dva pietní akty na hřbitově Otýlie v Českých Budějovicích. O možnost přednesení projevu u pomníku obětem heydrichiády nás požádal jeden ze sympatizantů a musím říci, že přes počáteční obavy si jej dotyčný připravil velice zodpovědně a příkladně.

Slyšel jsem, že úspěšná je i vaše přeshraniční spolupráce s rakouskými komunisty…

Dále - a za to patří opravdu velký dík soudruhu Hanusovi, zkušenému matadorovi ve vedení aktivu pro mezinárodní spolupráci - jsme se jako už každoročně zúčastnili oslav osvobození vyhlazovacího koncentračního tábora Mauthausen. Zúčastnili jsme se Letních slavností Die Linke v Suhlu. Také jsme podpořili politický mítink lineckých komunistů u příležitosti voleb do hornorakouského parlamentu. Tento mítink se konal koncem srpna na náplavce u Dunaje. Za nás se účastnila opět společná delegace okresního a městského výboru KSČM. Za realizaci mítinku chci opět vyzdvihnout práci soudruha Hanuse, stejně jako za realizaci podzimního setkání se s rakouskými komunisty z KPÖ u nás v Českých Budějovicích.

Začátkem září proběhl mítink se zastupiteli na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Občané mohli přijít a klást zastupitelům za KSČM dotazy z oblastí, které jsou pro ně důležité a na kterých jim záleží. Akci pořádal zastupitelský klub KSČM v zastupitelstvu města spolu s městským výborem KSČM. Velký dík za její provedení patří nejen předsedovi klubu soudruhu Branému, ale i předsedovi Ústředního výboru KSČM Vojtěchu Filipovi jak za osobní účast (soudruh Filip byl v té době zastupitelem), tak za pozvání hudebního cimbálového tělesa Jožky Šmukaře. Jak se ukázalo, tak při výběru žánru měl šťastnou ruku, neboť muzika Jožky Šmukaře v určitých fázích roztančila část náměstí. Ano, účast mohla být vyšší, přesto jsme velice rádi, že proběhla, a ani jsme nepočítali s tím, že bude masovější. Lidé se obecně o veřejnou práci dnes tolik nezajímají a je velice problematické je zaujmout a na takovou akci dostat.

Zorganizovali jste také nějaké akce, které byly prvoplánově nepolitické?

Myslím, že ty jsou často důležitější než setkání s čistě politickým programem. Přínos těchto akcí vidím v tom, že získáváme sympatizanty právě tím, že jim třeba na odpoledne zabavíme děti. Odpočinek a relaxace je nutnou součástí našeho života a my bychom měli nabídnout nějakou z forem, jak je aktivně provádět.

Proto jsme organizovali (již také tradičně) dva dětské dny a oba se setkaly s velkým ohlasem jak u dětí, tak u jejich rodičů. Také jsme připravili drakyádu. Poprvé vloni, kdy jsme se potýkali s bezvětřím kvůli nevhodně zvolenému termínu, ale byl nejvýhodnější před komunálními volbami. Přesto jsme »nehodili flintu do žita«, nenechali se odradit a letos posunuli akci více do podzimu. Co do účasti předčila naše očekávání.

Poslední akcí bylo předvánoční posezení s mikulášskou nadílkou, nechyběli ani čerti, kteří si nakonec nikoho do pekla neodnesli, ale určitě se někteří báli, že si je za jejich nedobré skutky odnesou. Většinou pomohla básnička nebo písnička.

Závěrem mi dovolte vyjádřit myšlenku, že neustrnout na místě a přirozeným postupem rozšiřovat portfolio našich akcí pro nás nebude snad ani tolik povinností, jako spíš radostí z toho, že se nám opět něco podařilo, a z toho, že se můžeme při organizaci akcí setkat a společně přispět dobré věci. Ještě jednou děkuji všem aktivním členům a sympatizantům, kteří opravdu často, i nad rámec svých sil, pracovali a přispěli blahu věci.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 70 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.