Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavební zákon je šitý na míru investorům

Návrh nového zákona o územním plánování a stavebním řádu procházelo do 23. prosince meziresortním připomínkovým řízením. Jako svůj hlavní cíl deklaruje zjednodušení povolování staveb. Bohužel cestou uzákonění prakticky neomezené zvůle investorů.

Nejde zdaleka jen o nejvíce kritizované vyloučení orgánů památkové péče a orgánů ochrany životního prostředí (s výjimkou národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek) z rozhodování. Požádá-li investor o povolení stavby, nebudou mu v případné zamýšlené devastace památek či životního prostředí moci bránit příslušné orgány ochrany památek či životního prostředí.

Návrh chce uzákonit státní stavební úřady, prakticky nezávislé na samosprávě, s tím, že budou samy jen a jen podle svého uvážení mimo jiné řešit konflikty mezi jednotlivými veřejnými zájmy. Navíc zavádí fikci souhlasu: pokud se někdo nevyjádří do 30 dnů, což u složitých staveb je téměř vyloučeno, má se za to, že souhlasí. I v případě včas podaného vyjádření nebude žádná záruka, že jeho odborné stanovisko bude respektováno. Jak je známo, úředníci jsou závislí na svých nadřízených. Pokud má být základním zájmem státu stavět prakticky cokoliv kdekoliv, jistě se v rámci svého pudu sebezáchovy rádi podřídí jejich pokynům, byť by byly sebenesmyslnější.

Veřejnosti se sprostě lže, že máme jedno z nejdelších povolovacích řízení na světě. Za základ je vzat indikátor délky povolování velké haly, například pro velkosklad. Drtivá většina povolení se ale týkají drobných staveb, a tam povolování běží mnohem rychleji.

Zdá se, že na ministerstvu pro místní rozvoj nevědí, k čemu mají územní plánování. Že má slaďovat zájmy na využívání území, neboť tyto zájmy jsou často protichůdné. Samozřejmě, zásada, že investor může prakticky kdekoliv stavět cokoliv, likviduje územní plánování a bude maximalizovat mimoekonomické i ekonomické ztráty. Ty ale podle absurdního ustanovení občanského zákoníku nese poškozený, nikoliv jejich původce.

Stavební povolení má být vydáváno i bez předložení projektu stavby. Ten se prý bude muset dodatečně předložit před jejím zahájením. K čemu to bude, když už bude stavební povolení platné? Jen k vytírání očí veřejnosti. Přitom projekt může mít hrubé závady. Jak je známo, někteří investoři v Česku ignorují i zákony fyziky. Chceme snad, aby nám budovy padaly?

Nedávno vehementně prosazovaný návrh zákona obhajovala ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová v pořadu Otázky Václava Moravce. Předvedla, že o problémech tohoto návrhu zákona, který prosazuje, mnoho neví. Odmítala i křiklavou skutečnost, že svěření přípravy tohoto zákona Hospodářské komoře, představitelce mimo jiné zájmů velkých stavebních firem, je střetem zájmů jako hrom. K čemu pak máme ministerstvo pro místní rozvoj, když přípravu klíčových zákonů svěřuje sdružení soukromých firem, které je velmi silně zainteresováno na podobě příslušného zákona, resp. na faktické likvidaci jiných veřejných zájmů?

Problémů návrh nového zákona o územním plánování a stavebním řádu je ještě mnoho. I z tohoto malého výčtu je zřejmé, že v zájmu efektivního rozvoje ČR je nutno tento paskvil stáhnout a přistoupit k seriózní přípravě nového stavebního zákona. Současný stavební zákon po množství různých novel sice zjevně nevyhovuje, z čehož ale neplyne, že by nemohl být přijat ještě podstatně horší.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 9 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.