Ilustrační FOTO - Pixabay

Návrh zakazující paramilitární skupiny má podporu vlády

Zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů možná zakáže zákon. Navrhla jej skupina poslanců ze všech sněmovních stran, vláda k návrhu zaujala pozitivní stanovisko.

Vládní legislativci doporučovali přijmout k návrhu neutrální stanovisko, novele měl kabinet vytknout některé nedostatky, byť se měl ztotožnit s jejími cíli. Poukazovali zejména na neurčité vymezení ozbrojené skupiny, která se navíc může překrývat s definicí teroristické skupiny. Protože i pouhá účast v teroristické skupině je trestná, zákaz paramilitárních ozbrojených skupin se jeví jako nadbytečný, uvedli. Kabinet měl doporučit i úpravu některých dalších pojmů a odstranění nepřesnosti některých formulací.

Předloha, kterou podepsal i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), by na druhou stranu zavedla dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 000 korun a zákaz nakládání se zbraněmi. »Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu,« napsali autoři v důvodové zprávě.

Podle stínového ministra vnitra za KSČM, místopředsedy sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka, který je pod předlohou rovněž podepsán, jde v podstatě o nadstavbový zákon k evropské zbraňové směrnici. Ta zakazuje některé poloautomatické zbraně nebo zásobníky. Česká republika ji napadla u Soudního dvora Evropské unie jako diskriminační, soud žalobu zamítl. »Touto normou my v podstatě skupině lidí, kteří dnes legálně drží zbraně a budou se chtít podílet na některých formách úspěšnosti státu do budoucna, dáváme možnost, aby si ty zbraně dál uchovali v tom počtu a kvalitě, kterou mají, a byli registrováni pro potřeby státu v případě krizových situací,« řekl Ondráček po předložení normy našemu listu.

Služební zbraň i v době mimo službu

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. »Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem,« stojí ve zdůvodnění. Návrh zákona by rovněž zavedl zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie.

»S implementací evropské směrnice potřebujeme přijmout i tento zákon o nakládání se střelnými zbraněmi. Má docílit toho, že si vážíme lidí, kteří jsou bezúhonní, splňují podmínky pro to, aby měli zbrojní průkaz, a my jim nabízíme, aby v případě potřeby státu tomu státu pomohli,« vysvětlil Ondráček.

V připomínkovém řízení předlohu podpořila například ministerstva vnitra a financí. Ministerstva obrany a spravedlnosti patřila k úřadům, které doporučily neutrální stanovisko. Záporně se k předloze postavilo jen Nejvyšší státní zastupitelství, a to právě kvůli vágní definici ozbrojené skupiny.

Předloha dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Budou moci používat také svou soukromou zbraň.


Domobrana má velký význam, nikdo ji nezakazuje

Otázky Haló novin pro stínového ministra vnitra za KSČM Zdeňka Ondráčka

Jste jedním z autorů novely zákona, jehož cílem je zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Některá média ale mluví o snaze zakázat domobranu. Můžete to uvést na pravou míru?

Zaznamenal jsem, že mediálním prostorem se úmyslně šíří fake news, že skupina poslanců, mezi nimiž jsem i já, chce zakázat domobrany. Mnozí vlastenecky smýšlející lidé na to bohužel naskakují. Tímto tedy prohlašuji, že to není pravda.

Jak určitě mnozí vědí, před koncem minulého roku prohrála Česká republika evropský soud, týkající se držení a nakládání se zbraněmi, tzv. zbraňovou směrnici. Tu jsme tak pod hrozbou opakovaných pokut v řádech stovek milionů korun ročně povinni implementovat do našeho právního řádu. Kdyby bylo jen na mně, tak bych se tomu nepodvolil a vzdoroval této další evropské blbosti i za cenu sankcí. Z komunikace s lidmi však vím, že nestřelecká část veřejnosti by to nepochopila. Proto jsem se společně s dalšími poslanci ze všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně podílel na přípravě přijatelného řešení pro přijetí oné zbraňové směrnice a na ni navazujícího doprovodného zákona o nakládání se zbraněmi. Jde o sněmovní tisk číslo 669. Za základ tohoto doprovodného zákona jsme vzali materiál z dílny ministerstva vnitra, který byl v druhé polovině minulého roku médii prezentován s titulky: Hamáček chce zakázat domobrany. Při diskusích s odbornými pracovníky ministerstva vnitra, které se netýkaly jen domobran a jejich postavení, jsme po mnoha hodinách jednání došli ke společnému závěru a všechny naše připomínky byly akceptovány. Pojem domobrana má pro nás - vlastenecky smýšlející - velký historický význam, a proto jej nikde v zákoně nenajdete uvedený. Nenajdete tam ani pojmy jako milice, lidobrana či lidostráž.

Máte informace o tom, že v ČR dochází k zakládání skupin, proti nimž tento zákon směřuje?

Máme informace, a má je i Ministerstvo vnitra ČR a doufám, že i Policie ČR, že na našem území dochází k výcviku skupin i osob, u kterých neznáme jejich cíle a záměry. Tyto skupiny fungují na základě paravojenského způsobu organizace řízení a do budoucna by mohly znamenat riziko pro vnitřní bezpečnost republiky. V návrhu zákona je tak uvedeno, že zakazuje zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu anebo účastnit se její činnosti. Neprávním jazykem to znamená, že se zakazuje zakládat další ozbrojený bezpečnostní sbor nebo armádu, kdy by postižitelná byla i účast v takové skupině.

A aby bylo každému zřejmé, co se tou ozbrojenou skupinou myslí, tak je v návrhu dále uvedeno, že takovou ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a to je důležité, tedy opakuji, zároveň má povahu paramilitární ozbrojené složky, je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které se zbraněmi nakládají. A znovu zdůrazňuji, že smyslem návrhu je zakázat vznik ozbrojených, vojensky organizovaných a řízených skupin osob, které chtějí se zbraní v ruce svrhnout zvolenou vládu či režim a prosazovat svoje cíle, ať již politické nebo třeba náboženské.

Mají se o svou budoucnost obávat i některé již existující spolky?

V důvodové zprávě k § 3 na straně 25 je výslovně uvedeno, že lze jednoznačně uvést, že koncept ozbrojené skupiny v navrhované podobě se v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, brannou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí apod. A nyní mi může každý kritik návrhu zákona a všichni mediální šiřitelé zaručených fake news (že chceme zakázat domobrany) napsat, co je na tom špatně. Jestli je nebo bude domobrana registrovaným spolkem a nebude vyvíjet činnost, která je v návrhu dostatečně popsána, nemá se čeho obávat. Domobrana má, alespoň pro mne, velký význam a chci, aby se jako registrovaný spolek podílela na branné výchově mládeže i obyvatelstva. To, že jsou v ní registrováni či spolupracují s ní bývalí vojáci, policisté či jiní příslušníci ozbrojených sborů nebo lidé s legálně drženou zbraní, není nic proti zákonu, ba právě naopak. Tito lidé se mohou účastnit programu střelecké přípravy a tvořit zálohy vnitřní bezpečnosti pro případy mimořádných událostí. Zdůrazňuji vnitřní bezpečnosti, tedy úkolů, které spadají do kompetence ministerstva vnitra. Nemohou tedy být vysíláni za hranice a tam plnit úkoly aktivních záloh Armády ČR.

Je na každém z nás, zda tu chceme paramilitární odzbrojené skupiny, které se, za bůhví čí peníze, cvičí a připravují na ozbrojený převrat, nebo zda o své zemi chceme rozhodovat ve svobodných volbách. Já jsem pro variantu druhou, a proto jsem se podílel na přípravě tohoto návrhu zákona.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 10 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.