Předvánoční setkání Levicových klubů žen

Z roku 2019 nám zbyl opravdu jen kousek, ale přesto jsme v měsíci prosinci s nejkrásnějšími svátky zažili mnoho krásných i smutných chvilek, o které se naše členky a členové Levicového klubu žen Kladno se čtenáři a čtenářkami Haló novin rádi podělí.

Předvánoční období – advent - je spojeno se setkáváním s přáteli, se kterými nás pojí dlouhodobé přátelství. Tak abychom dodrželi tradici, tak naše první setkání bylo se členy LKŽ Kralupy nad Vltavou. Pozvání se zúčastnili 3. prosince za náš klub Marie Kalousová, Eva Hroníková, Ivana Zvonařová, Jarmila Hladká, Vladimír a Šárka Pokorných a Jiří Kůstka. Bylo opět bohaté občerstvení, příjemná hudba, takže jsme si zatancovali, zazpívali a dobrou vůli spolu měli.

Druhé milé setkání se konalo 5. prosince v Domově důchodců Kladno s našimi členkami Jiřinou Černou a Martou Řezáčovou, které se ze zdravotních důvodů již nemohou zúčastnit našich schůzek. Seznámili jsme je s činností klubu od našeho posledního setkání a předali kytičku.

Členky LKŽ u sochy Lidické matky před gymnáziem v Kladně. Autorkou sochy je akademická sochařka Marie Uchytilová.

Třetí prosincové setkání bylo s kluby důchodců, naším klubem a diabetiky, a to v hotelu na Sítné, kdy Agentura Galaxy pro nás připravila vánoční posezení s tancem a hudbou Elvis a Mike. Hrály se melodie a písničky našeho mládí. Takže jsme odhodili berličky a hůlky, zapomněli na naše neduhy a celé odpoledne tančili, ani jeden kousek jsme nevynechali. Škoda, že muži byli v menšině, ale nám ženám to nevadilo.

Čtvrté setkání našeho klubu proběhlo v zasedací síni OV KSČM, pozvání přijaly krajská koordinátorka LKŽ Alena Grospičová, poslankyně Parlamentu ČR Míla Vostrá a předsedkyně OV KSČM Eva Vlčková. O bohatou tabuli se postaraly Marie Kalousová a Eva Hroníková. Bylo to krásné odpoledne a hlavně jsme si popřáli, aby nám rok 2020 přinesl pokud možno jen samé dobré zprávy, aby na naší celé planetě bylo lidem dobré vůle fajn.

Za páté jsme byli pozváni do Dětského rehabilitačního střediska Zvonek v Kročehlavech. Za náš klub přišli Jiří Kůstka, Marie Kalousová, Ivana Zvonařová a Marcela Möstlová, nechyběly kluby důchodců, Klub diabetiků a ostatní kladenské organizace. Děti pro nás připravily předvánoční besídku. Letos byly děti za andílky. Pásmo písní, básniček a tanečků jsme odměnili potleskem a velkou spoustou dárků, které si děti poskládaly pod stromeček. Poděkování patří vychovatelkám střediska, které se o děti s velkou láskou a trpělivostí starají.

OV KSČM pozval své členy a příznivce na pietní vzpomínku k 135. výročí narození druhého dělnického prezidenta Antonína Zápotockého, a to 19. prosince k pomníku v Zákolanech. Pietní akt zahájila předsedkyně OV KSČM Kladno Eva Vlčková a hlavní projev měl poslanec JUDr. Stanislav Grospič. Za LKŽ Kladno položily květiny k pomníku Marie Kalousová a Eva Hroníková. Pietní akce se zúčastnili okresy KSČM Středočeského kraje, poslankyně Míla Vostrá a někdejší poslanec Jan Klán, pracovník ústředního výboru Zdeněk Levý a krajská koordinátorka LKŽ Alena Grospičová.

Dvacátého prosince se uskutečnil velmi smutný pietní akt v Lidicích u hrobu lidických mužů, u sochy Lidické ženy s růží a u Památníku dětí. Květiny položili Marie Kalousová, Ivana Zvonařová, Marcela Möstlová a Jiří Kůstka, kteří také zapálili svíčky. Nejvíce smutno nám bylo u dětí. Potom jsme odjeli na Kladno, kde u sochy Lidické matky vedle kladenského gymnázia jsme také položili kytičku a zapálili svíčky. Zavzpomínali jsme na kruté chvíle, které nevinní obyvatelé Lidic prožili v době, kdy krutost fašistické ideologie neznala mezí. Vzpomněli jsme na děti, které nikdy nikomu neublížily, a přesto skončily smrtí plynem v nacistickém vyhlazovacím táboře v Polsku.

Vážení čtenáři a vážené čtenářky Haló novin, ještě nevíme, co nás v roce 2020 čeká, záleží na každém z nás, jaký tento rok bude. Většina očekává nové krásné vztahy, dáváme si různá předsevzetí a cíle, kterých chceme dosáhnout, a proto vám náš klub přeje ke splnění vašich přání hodně zdraví, štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu a hlavně pevné nervy! Ty určitě budeme ze všeho nejvíc potřebovat.

Za LKŽ Kladno Marcela MÖSTLOVÁ

FOTO – Jiří KŮSTKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 7 hlasů.

Marcela MÖSTLOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.