Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zavedení sdílených pracovních míst může přinést řadu komplikací

Zákonné zavedení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU obsahuje vládní novela zákoníku práce, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Nikdo z poslanců nenavrhl zamítnutí předlohy, avizovali však, že budou navrhovat její změny.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Souhrn délky jejich týdenní pracovní doby by nesměl překročit délku stanovené týdenní pracovní doby. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. »Česká republika potřebuje systém na podporu částečných, flexibilních úvazků,« uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Zaměstnavatele by chtěla motivovat ke zřizování sdílených míst dotacemi.

Právě k úpravě částečných úvazků směřovaly výtky části poslanců včetně KSČM. Podle místopředsedy ÚV KSČM, předsedy mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče současný zákoník práce zná možnosti, jak vyjít vstříc v zaměstnání matkám s dětmi nebo osobám, které se starají o jinou osobu a nemohou vykonávat práci na plný úvazek nebo potřebují úpravu pracovní doby. »Nemyslím si, že návrh na sdílené pracovní místo, zvlášť v té podobě, jak je navržen, přinese odlehčení administrativní zátěže pro zaměstnavatele, ulehčí zaměstnancům, povede k stabilizaci pracovního trhu,« prohlásil. Zavedení sdíleného pracovního místa do pracovního práva nemusí podle něj vést ke kýženému efektu, naopak to může vyvolat řadu sporů, ať už výkladových nebo pracovně právních. »Vůbec nemusí dojít k ulehčení situace zaměstnanců, ale ani zaměstnavatelů, kteří můžou mít problém s tím, jak si zabezpečí sjednaný objem výkonu práce,« uvedl. »Může to být dvojsečná zbraň, která bude velice obtížně uchopitelná a bude přinášet řadu komplikací,« konstatoval Grospič. Místo preference kratších úvazků by se podle něj měli podporovat úvazky dlouhodobé.

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič (KSČM).

Návrh vychází z neznalosti praxe

Podle stínové ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové návrh nenese žádné rysy, které by odpovídaly znalosti praxe. »Tento návrh vychází z neznalosti,« uvedla. Sdílené pracovní místo, pokud bude přijato tak, jak je uvedeno v návrhu, podle ní stejně nebude využíváno. »Zaměstnavatelé z logiky věci k tomu přistupovat nebudou,« uvedla. V rámci předlohy se podle ní dá diskutovat například o tom, jak jsou v současné podobě umožněny zkrácené úvazky nebo jak je možné tuto oblast dál rozšířit. »Každopádně jsem přesvědčena, že sdílené pracovní místo, tak jak je navrženo v této novele, není úplně ta správná cesta,« dodala poslankyně.

Jako materiál k diskusi označil novelu také Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Stejně jako předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová poukázal na to, že sdílená pracovní místa jsou pro zaměstnavatele dražší a návrh to neřeší. »Pro to, aby zaměstnavatelé byli vstřícnější k tomu, umožňovat zkrácené úvazky, umožňovat sdílená pracovní místa, tak by potřebovali jeden zásadní krok - aby se jim to neprodražovalo,« uvedl. Nelíbí se mu také, že návrh neřeší otázku rentistů. To jsou lidé po pracovním úrazu nebo mají chorobu z povolání, a kteří při každém navyšování minimální mzdy přicházejí o část renty. Vyzval proto ministerstvo, aby připravilo do druhého čtení řešení, které rentistům pomůže.

Skepsi k tomu, že zaměstnavatelé budou sdílená místa v souvislosti s navrhovanou novelou zřizovat, vyjádřil také Jan Bauer (ODS). Pirátka Olga Richterová se pozastavila nad možnými dotacemi zaměstnavatelům. »K čemu dávat dotační mechanismus, který bude ve finále jenom zatěžovat všechny strany, když dneska to sdílení už možné je,« uvedla.

KSČM prosazuje pět týdnů dovolené

Komunisté kritizují také změnu započítávání dovolené. Podle Grospiče není nutná. Dovolená by se podle vládního návrhu neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky. Návrh je podle Grospiče složitý a těžkopádný. Připomněl, že ve Sněmovně je už rozjednaný návrh KSČM, který se týká uzákonění pětitýdenní dovolené pro zaměstnance.

Navrhovaná změna je složitá také podle Aulické. »Cesta, která je navrhována, by měla být dána tak, aby byla pochopena a aby nevytvářela chaos,« uvedla.

Grospič zdůraznil, že pokud novela nebude v průběhu projednávání změněna, tak ji komunisté budou moci jen těžko podpořit.

Dalším cílem předlohy je snížit administrativu. Zaměstnavatelé by už nemuseli vydávat potvrzení o ukončení dohody o provedení práce. Dostávali by ho dál jen lidé se srážkami nebo s nemocenským pojištěním. Zákoník upravuje doručování písemností zaměstnancům i zaměstnavatelům. Situaci komplikovalo to, že si lidé poštu nepřebírali a že se firmy nenacházely na adrese uvedené v rejstříku. Nově se budou písemnosti považovat po určité lhůtě za doručené.

Zpřesnit se mají také podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci. Novela by navíc zvýšila jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, a úhradu za zřízení pomníku či desky. V případě odškodného místo jednorázové částky nejméně 240 000 korun by to měl být nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy. Pro stanovení sumy se má používat průměrný výdělek za první tři čtvrtletí předchozího roku. Dosud se na pomník poskytovalo nejméně 20 000 korun, nově by to měl být aspoň 1,5násobek průměrné mzdy.

Novelu nyní projedná sociální a hospodářský výbor.

(jad, ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 9 hlasů.

(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.